Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Εκτιμάται πως τα λιπάσματα αντιπροσωπεύουν το 2.5% της παγκόσμιας εκπομπής αερίων, από τα οποία το 1,5%  προέρχεται από την εφαρμογή αυτών.

Αν και αυτό το ποσοστό μπορεί να φαντάζει αμελητέο, εάν σκεφτούμε πως ολόκληρος ο γεωργικός τομέας αντιπροσωπεύει το 12% ολόκληρων των αερίων εκπομπών, τότε σίγουρα η βιομηχανία των λιπασμάτων είναι δεσμευμένη να μειώσει το δικό της αποτύπωμα του άνθρακα.

Όπως έχει χιλιοειπωθεί, ο πληθυσμός της γης αυξάνεται διαρκώς, οπότε και οι ανάγκες σε τροφή μεγαλώνουν συνεχώς.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ των τρεχουσών και διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε τροφή και της σωστής εφαρμογής της γεωργίας, μιας γεωργίας που με έναν βιώσιμο τρόπο αυξάνει την παραγωγικότητα, ενισχύει την ανθεκτικότητα, μειώνει όσο το δυνατό περισσότερο τα εκπεμπόμενα αέρια του θερμοκηπίου καθώς επίσης προάγει την παγκόσμια ασφάλεια των τροφίμων.

rolos lipasmatwn 2

Ο πυρήνας μιας κλιματικά έξυπνης γεωργίας μπορεί να ορισθεί στις παρακάτω τρεις αρχές:

1. ► Η παγκόσμια ασφάλεια επαρκούς παραγωγής τροφίμων δεν είναι εφικτή χωρίς τη χρήση λιπασμάτων.

2. ►  Η χρήση των λιπασμάτων είναι ουσιώδους σημασίας για την παραγωγή τροφής.

3. ► Η ορθολογική χρήση των λιπασμάτων είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για την προσαρμογή και την όσο το δυνατό λιγότερη δυσμενή επίπτωση στην κλιματική αλλαγή.

Επαρκής παγκόσμια παραγωγή τροφίμων μόνο με τη χρήση λιπασμάτων

Έχει εκτιμηθεί πως η χρήση των λιπασμάτων συνεισφέρει περίπου στο 50% της σημερινής παγκόσμιας παραγωγής τροφής.

Θα πρέπει λοιπόν οι καλλιεργητές να εφοδιάζονται με υψηλής ποιότητας προϊόντα θρέψης και να έχουν καταρτιστεί στο πώς να τα εφαρμόζουν σωστά.

rolos lipasmatwn 3

Η χρήση των λιπασμάτων είναι ουσιώδους σημασίας για την παραγωγή τροφής

Το μόνο σίγουρο είναι πως η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να έχει ανοδική πορεία. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει πάνω απ’όλα η εφαρμογή των θρεπτικών απαραίτητων ουσιών για τα φυτά να γίνεται ορθολογικά. Μόνο με την ορθή εφαρμογή αυτών θα αποφευχθεί η καταστροφή των καλλιεργήσιμων εδαφών και η μετατροπή τους σε άγονα και μη εκμεταλλεύσιμα εδάφη.

Η ορθολογική χρήση των λιπασμάτων είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για την προσαρμογή και τις όσο το δυνατό λιγότερες δυσμενείς επίπτωσεις στην κλιματική αλλαγή.

Κατά την εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων και κοπριάς, μικροβιακές μετατροπές προκαλούν κάποιες απώλειες N2O, ένα αέριο με ένα δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 300 φορές μεγαλύτερο από αυτό του CO2. Περίπου το 67% των παγκόσμιων εκπομπών αέριου N2O προέρχονται από τη γεωργία. Το 42% εκ των οποίων είναι οι άμεσες εκπομπές από τα λιπάσματα και το 25% είναι απορροές και εκπλύσεις.

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ας κατανοήσουμε πως οι μηδενικές απώλειες δεν είναι ένας στόχος εφικτός, από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με βιολογικές διεργασίες.

Παρόλα αυτά, επιθυμητός και εφικτός στόχος είναι η ελαχιστοποίηση αυτών των απωλειών, εξασφαλίζοντας όμως τη μέγιστη πρόσληψη των θρεπτικών ουσιών από τις καλλιέργειες, προς όφελός τους.

Πώς;

Ωστόσο, η βιομηχανία των λιπασμάτων, τι κάνει για αυτό;

► Έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο πλαίσιο ορθών πρακτικών εφαρμογής των λιπασμάτων

► Έχει δεσμευθεί για τη μετάδοση της γνώσης στους παραγωγούς

► Αναπτύσσει καινοτόμα και νέας τεχνολογίας προϊόντα

► Στηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων τα οποία και συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης των λιπασμάτων, καθώς επίσης και στη μείωση συμμετοχής της γεωργίας στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων.

rolos lipasmatwn 6

Ορθή εφαρμογή λιπασμάτων: αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος

Η βιομηχανία λιπασμάτων, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, προωθεί προγράμματα διαχείρισης της θρέψης των καλλιεργειών καθώς και ορθές πρακτικές εφαρμογής των λιπασμάτων, με σκοπό την ενθάρρυνση των καλλιεργητών να εφαρμόζουν τα λιπάσματα με έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Το παραπάνω πρόγραμμα αναφέρεται σε τεχνικές και πρακτικές που αφορούν στη παραγωγή, όμως αναφέρονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες των καλλιεργειών αλλά και σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, αναπτύσσονται μέσω αγρονομικής έρευνας, επαληθεύονται και προσαρμόζονται στον αγρό με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους.

Μέσω αυτών των προγραμμάτων, τα οφέλη που προκύπτουν από την ορθή χρήση των λιπασμάτων είναι τα μέγιστα ενώ οι απώλειες και οι αρνητικές επιπτώσεις λόγω της αλόγιστης χρήσης τους ελαχιστοποιούνται. Η σωστή θρέψη επίσης βοηθάει γενικά στην αύξηση της ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας  των φυτών γεγονός που συνεπάγεται αυξημένη προσαρμοστικότητα στις ολοένα και μεγαλύτερες κλιματικές αλλαγές.

Η διαχείριση της εφαρμογής θρεπτικών ουσιών ανά θέση-τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπημένης χρήσης όλων των απαραίτητων θρεπτικών ουσιών για τις καλλιέργειες, αποτελεί έναν ικανοποιητικό τρόπο μείωσης της εκπομπής αερίων των αγροτικών συστημάτων που χρησιμοποιούν αζωτούχα λιπάσματα. Πράγματι, έρευνες έχουν δείξει πως η υπερβολική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων έχει αποφευχθεί, λιγότερο Ν έχει αποδεσμευθεί στη ατμόσφαιρα (N2O)  και οι απώλειες λόγω απορροής έχουν επίσης μειωθεί ουσιαστικά.

Οι 4 παγκόσμιες βασικές αρχές της εφαρμογής θρεπτικών ουσιών: τα 4Rs

1. Η σωστή πηγή: το λίπασμα θα πρέπει να συναντά τις ανάγκες τις εκάστοτε καλλιέργειας.

2. Η σωστή αναλογία: η ποσότητα λιπάσματος που εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι ανάλογη των πραγματικών αναγκών της καλλιέργειας.

3. Η σωστή χρονική στιγμή: εφαρμογή των λιπασμάτων τη στιγμή που πραγματικά τα χρειάζονται οι καλλιέργειες.

4. Σωστό σημείο εφαρμογής: τα λιπάσματα θα πρέπει να παραμένουν στο σωστό εδαφικό βάθος για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα φυτά αποτελεσματικά.

rolos lipasmatwn 4

Πώς όμως μπορεί ο παραγωγός να κάνει πράξη τις παραπάνω βασικές αρχές;

 Όσον αφορά στη σωστή πηγή, θα πρέπει να τροφοδοτούνται οι καλλιέργειες με τα απαραίτητα ελάχιστα θρεπτικά συστατικά, αφού πρωτίστως ανακυκλωθούν τα ήδη υπάρχοντα στον αγρό, προερχόμενα από οργανικές πηγές και δευτερευόντως να γίνεται συμπληρωματική λίπανση με ανόργανα λιπάσματα, κατάλληλα όμως κάθε φορά για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε καλλιέργειας αλλά και της τοποθεσίας της καλλιέργειας.

 Όσον αφορά στη σωστή αναλογία, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι βέλτιστες συνιστώμενες ποσότητες λιπασμάτων βάσει των αναγκών των καλλιεργειών για την επίτευξη των στόχων των αγροτών.

 Όσον αφορά στη σωστή χρονική στιγμή της εφαρμογής, θα πρέπει να γίνεται προγραμματισμός εφαρμογών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με τις θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας με την πάροδο του χρόνου.

 Όσον αφορά στο σωστό σημείο εφαρμογής, η εξασφάλιση της κατάλληλης τοποθέτησης της πηγής θρέψης κοντά στις ρίζες του φυτού σίγουρα βελτιστοποιεί την πρόσληψη από τα φυτά.

✔ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Τα εδάφη μπορούν και αποθηκεύουν μέχρι και 50-300 τόνους άνθρακα/εκτάριο το οποίο και ισοδυναμεί με 180-1100 τόνους CO2. Η προσπάθεια μείωσης των αερίων εκπομπών, όσον αφορά στη γεωργία, βασίζεται στη δέσμευση του εδαφικού άνθρακα.

Η δέσμευση του άνθρακα του καλλιεργούμενου εδάφους θα μπορούσε να αυξηθεί εάν μειωθεί η κατεργασία του εδάφους, προστεθεί σε αυτό οργανική ουσία, χρησιμοποιηθούν καλλιέργειες εδαφοκάλυψης και εάν προστεθούν στο έδαφος τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά για παραγωγή βιομάζας.

Η αυξημένη οργανική ουσία βελτιώνει την υγεία του εδάφους και την παραγωγικότητά του, καταλήγοντας τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η μεγαλύτερη δέσμευση ατμοσφαιρικού CO2.

Προκειμένου να δεσμευτούν μεγαλύτερες ποσότητες ατμοσφαιρικού CO2 και να αποθηκευθούν στην οργανική ουσία του εδάφους, οι παραγωγοί πριν εφαρμόσουν οπουδήποτε λίπασμα στο χωράφι τους, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν τις ήδη υπάρχουσες οργανικές πηγές θρεπτικών συστατικών του χωραφιού και μετά να συμπληρώσουν με τα κατάλληλα λιπάσματα και πάντα προς την επίτευξη βιώσιμων αποδόσεων.

Η ενσωμάτωση τόσο των οργανικών όσο και των ανόργανων θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και συνολικής παραγωγικής διαδικασίας των καλλιεργειών, του ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών, της επιλογής της κατάλληλης ποικιλίας, της αποδοτικής και ορθολογικής άρδευσης.

rolos lipasmatwn 5

✔ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Το νερό είναι ένας από τους πόρους που εξαφανίζεται με γοργούς ρυθμούς, ειδικά σε ορισμένες προβληματικές περιοχές ανά τον κόσμο όπου και οι αγρότες θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στη διαχείριση των εισροών για την εξασφάλιση των υψηλών αποδόσεων μειώνοντας παράλληλα τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η υδρολίπανση αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο εφαρμογής των λιπασμάτων. Εφαρμογή των λιπασμάτων μέσω του συστήματος άρδευσης. Γιατί όμως;

Με την υδρολίπανση καθίσταται εφικτός ο συγχρονισμός των αναγκών σε θρεπτικά συστατικά της καλλιέργειας κατά τη διάρκεια ολόκληρου του βιολογικού κύκλου του φυτού ταυτόχρονα με την εφαρμογή και των τεσσάρων αρχών που έχουν ήδη αναφερθεί.

Η υδρολίπανση επίσης έχει τεράστιες δυνατότητες μεγιστοποίησης αποδόσεων και συγχρόνως ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Άνυδρες και ημιάνυδρες περιοχές σε πολλά μέρη του κόσμου θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αγροτικές περιοχές.

✔ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Υπάρχουν πολλά εργαλεία και τεχνολογίες διαθέσιμα για να βοηθήσουν τους καλλιεργητές να κάνουν σωστές εφαρμογές λιπασμάτων. Για παράδειγμα:

►  Εδαφικές αναλύσεις, μια απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε απόφαση λίπανσης

►  Χαρτογράφηση εδαφών, διαχείριση δεδομένων χωραφιού, συστήματα GPS. Η έξυπνη γεωργία εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο και θα παραμείνει.

►  Ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης της θρεπτικής κατάστασης της καλλιέργειας

►  DSS (Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων)

►  Προϊόντα θρέψης υψηλής τεχνολογίας. Λιπάσματα βραδείας και ελεγχόμενης απελευθέρωσης ή λιπάσματα ενδεδυμένα με πολυμερή καλύμματα ή διάφορα πρόσθετα (π.χ αναστολείς νιτροποίησης) τα οποία κάνουν τα λιπάσματα περισσότερο σταθερά. Με αυτές τις τεχνολογίες, οι βιομηχανίες λιπασμάτων επιτυγχάνουν την καθυστέρηση της αποδέσμευσης των θρεπτικών συστατικών ή την καθυστέρηση των διαφόρων μικροβιακών μετατροπών, μειώνοντας έτσι τις ποσότητες αυτών που χάνονται στην ατμόσφαιρα ή στο νερό.

►  Οι διαφυλλικές λιπάνσεις επιτρέπουν την εφαρμογή πολύ μικρότερων ποσοτήτων λιπασμάτων, (ουσιαστικά μικροστοιχείων), οπότε και σε όποιο σημείο τα φυτά τα χρειάζονται χωρίς αυτές οι περιπτώσεις εφαρμογών να επηρεάζονται από τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο έδαφος.

►  Τεχνικές της έξυπνης γεωργίας, όπως οι στοχευμένες μικροδόσεις λιπασμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας σε εξαντλημένα εδάφη, αποτελούν μία μέθοδο που έχει δείξει σημαντικά αποτελέσματα στην Αφρική.

FarmaSense Logo 01Εν κατακλείδι,

► Η κλιματικά έξυπνη γεωργία (Climate-Smart Agriculture, CSA) είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων εν μέσω κλιματικής αλλαγής

► Η CSA δεν είναι εφικτή χωρίς τη χρήση λιπασμάτων, θα μιλούσαμε για μια ουτοπία. Τα λιπάσματα είναι αυτά που βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής, στην προσαρμογή των καλλιεργειών στις καινούριες κλιματικές συνθήκες, στην επίτευξη της παγκόσμιας ασφάλειας των τροφίμων.

► Οι τέσσερεις βασικές αρχές (4Rs) που έχουν ήδη αναφερθεί, αποτελούν το πλαίσιο της σωστής και αποδοτικής εφαρμογής των λιπασμάτων για την επίτευξη βελτιωμένων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

► Η σωστή εφαρμογή των λιπασμάτων βοηθάει στην προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες και στη μείωση των απωλειών με τους παρακάτω τρόπους:

✔ Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των καλλιεργειών

✔ Ενισχύοντας τα ποσοστά δέσμευσης του εδαφικού άνθρακα

✔ Βελτιώνοντας την προσαρμοστικότητα των καλλιεργειών

✔ Βελτιώνοντας την αποδοτική χρήση του νερού

✔ Μειώνοντας τις απώλειες των θρεπτικών συστατικών προς το περιβάλλον

✔ Μειώνοντας την αποψίλωση των δασικών εκτάσεων

 

Πηγη

Εντατικοποίηση των ελέγχων, αλλά και επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων σε αυτούς που εντοπίζονται να διακινούν παράνομα ατυποποίητα ακτινίδια, ζητά μεταξύ άλλων να συμπεριληφθούν στη διαβούλευση σχεδίου της νέας υπουργικής απόφασης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η άτυπη Διεπαγγελματική Ομάδα Ακτινιδίου, που λειτουργεί υπό τον συντονισμό και την υποστήριξη του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ). Η νέα υπουργική απόφαση του ΥΠΑΑΤ θα αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες ελέγχου τήρησης των εμπορικών προδιαγραφών ποιότητας σε νωπά ακτινίδια.

    Όπως επισημαίνεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της ομάδας, πέραν του γενικότερου γνωστού ζητήματος της διασφάλισης των προϋποθέσεων εισόδου σε αγορές Τρίτων χωρών, τρία είναι τα βασικά ζητήματα που άπτονται της νέας υπό έκδοση απόφασης και απασχολούν σημαντικά τον κλάδο και αφορούν την πρόωρη κοπή και διακίνηση ακτινιδίων, τα μέσα συσκευασίας ακτινιδίων και τις κυρώσεις στους παραβάτες - έλεγχος στη διακίνηση ατυποποίητων φορτίων που δεν πληρούν τις αναγκαίες ποιοτικές προδιαγραφές.
    Συγκεκριμένα, η ομάδα προτείνει τον ορισμό δεσμευτικής ημερομηνίας στις 20 Οκτωβρίου (αντί της 10/10 που προβλέπει η τρέχουσα υπουργική απόφαση) για τη συγκομιδή, εμπορία και εξαγωγή ακτινιδίων ποικιλιών Hayward και Τσεχελίδη, εκτός των πρώιμων ποικιλιών Summer Kiwi, Sorelli και Green light, που είναι σε κάθε περίπτωση πολύ περιορισμένες.
    Όπως τονίζει η ομάδα, η πρόωρη κοπή (με χαμηλά σάκχαρα) ακτινιδίων, αφενός μεν έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αφετέρου δε συνιστά σημαντικά στη δυσφήμιση των ελληνικών ακτινιδίων στο εξωτερικό, υποβαθμίζοντας σοβαρά την ποιότητα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του φρούτου.
    Σε ό,τι αφορά τα μέσα συσκευασίας, θέση της ομάδας είναι ότι στα στάδια της εξαγωγής σε τρίτες χώρες και της αποστολής στην Ε.Ε, αυτά θα πρέπει να απαγορεύεται να υπερβαίνουν τα δέκα κιλά και όχι τα 20 κιλά που προβλέπει σήμερα η τρέχουσα υπουργική απόφαση του ΥΠΑΑΤ.
    Για το συγκεκριμένο θέμα, η ομάδα εκτιμά ότι με τη διακίνηση ατυποποίητων ακτινιδίων -και γενικότερα οπωροκηπευτικών- το κράτος χάνει σημαντικά έσοδα από το συνάλλαγμα, οι εργατοώρες μειώνονται σημαντικά σε διάφορους κλάδους που αφορούν την τυποποίηση και τα υλικά συσκευασίας και το προϊόν δεν αποκτά την υπεραξία που του αναλογεί. Εκτιμάται ότι στην υποθετική περίπτωση διακίνησης του συνόλου της ελληνικής παραγωγής ακτινιδίου ατυποποίητης σε παλετοκιβώτια (bins), θα είχαμε απώλεια της τάξης των 160.000.000 ευρώ για όλους τους εμπλεκόμενους και εν τέλει για την ελληνική οικονομία.
    Για το θέμα των κυρώσεων, η άτυπη ομάδα τονίζει ότι στους παραβάτες, παραγωγούς και τυποποιητές-διακινητές-εμπόρους, θα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις και συγκεκριμένα απόλυτη, χωρίς καμία εξαίρεση ή εναλλακτική κύρωση, καταστροφή προβληματικών παρτίδων με σχετικά πρωτόκολλα και κάλυψη των εξόδων ταφής των ακτινιδίων στις χωματερές από τους υπεύθυνους, δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, πέραν όποιων άλλων κυρώσεων βάσει του Ν. 4235/14. Ευθύνη θα πρέπει να αποδίδεται, σύμφωνα με την ομάδα, και στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες που εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για ακτινίδια που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις (βαθμός brix).
    Για τους ελέγχους, η ομάδα τονίζει ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου - σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) - ιδιαίτερα την επικείμενη περίοδο (Σεπτέμβριος-μέσα Νοεμβρίου), κατά την οποία κάθε χρόνο εμφανίζονται παρόμοια κρούσματα, στους τόπους παραγωγής-τυποποίησης-διακίνησης και κυρίως στους συνοριακούς σταθμούς (με έμφαση σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ευζώνους και Προμαχώνα).
    Τονίζεται ότι η καλλιέργεια του ακτινίδιου συμβάλλει σημαντικά στην αγροτική οικονομία της χώρας μας και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητικές τάσεις στις νέες φυτεύσεις, συνεπώς εντός της επόμενης τριετίας εκτιμάται ότι η παραγωγή θα ξεπεράσει τους 300.000 τόνους (το 2017 οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανήλθαν σε 9.217 HA και η παραγωγή σε 220.000 τόνους). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κλάδου, περίπου το 90% της παραγωγής ετησίως εξάγεται, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 3η θέση παγκοσμίως των παραγωγών χωρών ακτινιδίου.

 

 

Πηγη

Στις πρώιµες ποικιλίες πορτοκαλιάς και µανταρινιάς ξεκινάει η αλλαγή χρώµατος των καρπών (αποπρασινισµός) και αρχίζουν να γίνονται ευάλωτοι στις προσβολές της µύγας.

exthroi esperidoeidwn

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (Ceratitis capitata)

Οι προσβεβληµένοι καρποί διακρίνονται εύκολα διότι κιτρινίζουν πρόωρα και πέφτουν. Ποικιλίες µε λεπτό φλοιό είναι περισσότερο ευαίσθητες στις προσβολές.

Διαπιστώσεις:

Στο δίκτυο παγίδευσης παρουσιάζεται αύξηση των συλλήψεων.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόµου. Λόγω της υψηλής πυκνότητας πληθυσµών που παρουσίασε το καλοκαίρι αναµένονται επιζήµιοι πληθυσµοί στις περιοχές καλλιέργειας.

Οδηγίες:

Συστήνεται άµεση ανάρτηση ετοιµόχρηστων παγίδων προσέλκυσης και θανάτωσης ή προσέλκυσης και παγίδευσης της µύγας στους παραγωγούς που επιλέγουν µέθοδο καταπολέµησης τη µαζική παγίδευση.

Η µέθοδος είναι περισσότερο αποτελεσµατική όταν η ανάρτηση των παγίδων γίνεται πριν την ωρίµανση, µε χαµηλούς πληθυσµούς όπως συµβαίνει τώρα στις πρώιµες ποικιλίες. Εάν δεν εφαρµόζεται οµαδικά ή εκτεταµένα σε µια περιοχή πρέπει να ενισχύεται η περίµετρος του οπωρώνα µε επιπλέον παγίδες. H µαζική παγίδευση προτείνεται και σε βιολογικές καλλιέργειες γιατί δρα εκλεκτικά και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Οι προσβεβληµένοι από τη µύγα καρποί είτε βρίσκονται πάνω στα δέντρα είτε βρίσκονται πεσµένοι στο έδαφος πρέπει να συλλέγονται και να παραχώνονται ή να αποµακρύνονται και να καταστρέφονται.

Οι ψεκασµοί κάλυψης ξεκινούν όταν ωριµάσουν οι καρποί ανάλογα µε την ένταση της προσβολής και επαναλαµβάνονται για όσο διάστηµα υπάρχει ανάγκη προστασίας της παραγωγής. Φροντίζετε να τηρείτε το χρόνο αναµονής έως τη συγκοµιδή όπως αναγράφεται στη ετικέτα των σκευασµάτων για να αποφεύγετε υπολείµµατα φυτοπροστευτικών στους καρπούς.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Μαζική παγίδευση: Ανάρτηση στην πυκνότητα που αναγράφεται στη συσκευασία από τον κατασκευαστή.

− Παγίδες µε ετοιµόχρηστο δόλωµα και εντοµοκτόνο: Ελκυστικό τροφής + Deltamethrin (Magnet med, Decis trap).

− Παγίδες µε εντοµοελκυστικά: Ammonium acetate (άλατα αµµωνίου) + Hydrolysed proteins (υδρολυµένες ̟ρωτεΐνες) (Servatray).

Ψεκασµοί κάλυψης: Βιολογικό σκεύασµα του µύκητα Beauveria bassiana strain ATCC 74040 “NATURALIS” (µέχρι 5 εφαρµογές ανά 5-7 ηµέρες έως τη συγκοµιδή).

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµέρες)

Lambda cyhalothrin (2-3 εφαρµ./ 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Malathion (3 εφαρµογές / 10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: (Phylllocnistis citrella)

Οδηγίες:

Οι προσβολές στην τρυφερή βλάστηση είναι έντονες το φθινόπωρο.

Καλλιεργητικά µέτρα: αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών, περιορισµός αρδεύσεων και όψιµων αζωτούχων λιπάνσεων.

− Στα νεαρά αναπτυσσόµενα δέντρα και στα φυτώρια να συνεχιστεί η προστασία της τρυφερής βλάστησης όσο οι καιρικές συνθήκες παραµένουν ευνοϊκές.

− Στα παραγωγικά δέντρα η εφαρµογή των καλλιεργητικών µέτρων περιορίζει τις προσβολές. Αποφύγετε επεµβάσεις για την προστασία της ωφέλιµης πανίδας που αναπτύσσεται ικανοποιητικά αυτή την περίοδο.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Abamectin (3 εφαρµογές/ 7 ηµ. αναµονή πριν τη συγκοµιδή 10 ηµ.)

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Αzadirachtin A (3 εφαρµογές/ 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Chlorantraniliprole (2 εφαρµογές, µόνο σε νεαρά, µη παραγωγικά δέντρα)

Imidacloprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Methoxyfenozide (2 εφαρµογές /10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε πορτοκαλιά και µανταρινιά.

Milbemectin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε πορτοκαλιά και µανταρινιά.

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Tebufenozide (2 εφαρµογές / 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε µανταρινιά.

Thiamethoxam (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 28 ηµ.). Χρήση του σκευάσµατος επιτρέπεται µέχρι 19-12-2018 λόγω ανάκλησης της έγκρισης του από 19-09-2018.

ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ : (Prays citri )

Λεµονιές

Προσβάλλει κατά προτίµηση τις λεµονιές στις περιοχές µε µεγάλη σχετική υγρασία. Οι λεµονιές ανθίζουν επανειληµµένα διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τη διαβίωση του εντόµου. Οι προνύµφες προκαλούν ζηµιές στα κλειστά άνθη και στους νεαρούς καρπούς, ανοίγουν οπές και στοές, τρώνε και καταστρέφουν το εσωτερικό τους συνδέοντας µε νηµάτια τα προσβεβληµένα µέρη.

Διαπιστώσεις:

Η παρακολούθηση των ακµαίων µε παγίδες φεροµόνης στην Π.Ε. Χανίων (∆ΑΟΚ Χανίων) δείχνουν αυξηµένη πυκνότητα πληθυσµού.

Οδηγίες:

Ελέγχετε άνθη και νεαρούς καρπούς στις δίφορες λεµονιές που έχουν ικανοποιητική για την εποχή ανθοφορία.

Χηµική καταπολέµηση συστήνεται όταν παρατηρείτε προσβολή µεγαλύτερη από 50% των ανθέων ή 3% των καρπιδίων.

*Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Βάκιλλος της Θουριγκίας (3-8 εφαρµογές ανά 6 ηµέρες έως τη συγκοµιδή)

Παραφινικά λάδια (2-4 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ)

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Chlorpyrifos (1-2 εφαρµογές/ 15 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Chlorpyrifos methyl (2 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21ηµ.)

Tau-fluvalinate (2 εφαρµογές / 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

 

ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ:

Διαλευρώδης (Dialeurodes citri) & Εριώδης αλευρώδης (Aleurothrixus floccosus)

Προσβάλλουν τη νεαρή βλάστηση σε περιοχές µε αυξηµένη υγρασία. Η αντιµετώπιση των αλευρωδών στηρίζεται στην εφαρµογή των καλλιεργητικών µέτρων που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη.

−Δειγµατοληψίες νεαρής βλάστησης σε περιοχές που ο διαλευρώδης αναπτύσσει πυκνούς πληθυσµούς (Π.Ε. Χανίων και Π.Ε. Ρεθύµνου) δείχνουν ωοτοκίες στα τρυφερά φύλλα. Η χηµική αντιµετώπιση της φθινοπωρινής γενιάς θα γίνει στο στάδιο των νεαρών εκκολαπτόµενων προνυµφών.

Θα σας ενηµερώσουµε σε επόµενο δελτίο, δε χρειάζεται καµία επέµβαση προς το παρόν. –

Οδηγίες:

Λόγω ανάπτυξης παρασιτισµού στον εριώδη αλευρώδη από το εξειδικευµένο παρασιτοειδές Cales noacki προτείνεται χρήση σκευασµάτων µε ήπια δράση στα ωφέλιµα έντοµα ή παραφινικών λαδιών (θερινοί πολτοί) µόνο στα σηµεία των προσβολών. Αποφεύγετε τους γενικευµένους ψεκασµούς.

 

 

Πηγη

Τα θερμοκήπια είναι ο ιδανικός τόπος παραγωγής καρπών και λαχανικών καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου, ειδικά σε περιοχές με δροσερό κλίμα.

Οι εποχιακοί περιορισμοί δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο. Βέβαια, ανασταλτικοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν τόσο το κόστος συντήρησης ενός θερμοκηπίου, όσο και το πρόβλημα διαχείρισης των βλαβερών παρασίτων.

Εάν λοιπόν μπορούσε κάποιος να εξαλείψει και αυτά τα προβλήματα, αποτελεί άραγε το θερμοκήπιο το ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης των καλλιεργειών με σκοπό τις καλές αποδόσεις, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα παραγόμενου προϊόντος;

Ας δούμε στην παρακάτω συζήτηση, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και τελικά ας αποφασίσουμε.

greenhouse1

Παράγοντες καλύτερης ανάπτυξης των φυτών στο θερμοκήπιο

✔ Ελεγχόμενη θερμοκρασία:

Οι μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας κυμαίνονται ευρέως μεταξύ ημέρας και νύχτας. Τα φυτά που υποβάλλονται σε υπερβολικό ψύχος και σε υψηλές θερμοκρασίες σε μια περίοδο 24 ωρών, αποτελούν στρεσαρισμένα φυτά τα οποία δεν αναπτύσσονται όπως θα έπρεπε. Τα κλειστά θερμοκήπια εσωτερικού χώρου παρέχουν συνήθως έλεγχο της θερμοκρασίας με θερμαντήρες και εξαερισμό για συγκεκριμένα είδη φυτών. Η θερμοκρασία μπορεί κα μεταβάλλεται αναλόγως και όπως πρέπει κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Ακολουθώντας τις βέλτιστες τιμές θερμοκρασιών για κάθε είδος καλλιέργειας, το φύλλωμα, τα άνθη και οι καρποί αναπτύσσονται όπως ακριβώς θα έπρεπε στο ελεγχόμενο περιβάλλον.

✔ Παράγοντας CO2:

Ο έλεγχος της κίνησης του εσωτερικού αέρα παρέχει στις μονάδες θερμοκηπίου σταθερή παροχή διοξειδίου του άνθρακα, μια χημική ένωση απαραίτητη για την παραγωγή σακχάρων από τα φυτά. Αν και τα υπαίθρια φυτά έχουν επαρκή επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, οι στρατηγικά τοποθετημένοι οριζόντιοι ανεμιστήρες σε όλο το θερμοκήπιο επιτρέπουν στον αέρα να πιέσει πιο κοντά στο φύλλωμα για τη μέγιστη δράση φωτοσύνθεσης. Το συμπυκνωμένο διοξείδιο του άνθρακα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα φύλλα, ισχυρότερα στελέχη φυτών και πιθανή πρόωρη άνθηση και καρποφορία. Ωστόσο, η κίνηση του αέρα πρέπει να συνδυάζεται με τον κατάλληλο εξαερισμό. Το κλείσιμο του θερμοκηπίου προς την κυκλοφορία του εξωτερικού αέρα μειώνει τα επίπεδα εσωτερικού διοξειδίου του άνθρακα επειδή τα φυτά χρησιμοποιούν το αέριο γρήγορα ενώ μεταφέρουν οξυγόνο στον αέρα σε αντάλλαγμα.

✔ Μειωμένη έκθεση των καλλιεργειών σε αρκετούς από του φυτοπαθογόνους οργανισμούς:

Τα φυτά στα θερμοκήπια αναπτύσσονται σε δοχεία με ειδικά επιλεγμένο έδαφος. Σε αντίθεση με μια υπαίθρια καλλιέργεια, το έδαφος του δοχείου του θερμοκηπίου δε φιλοξενεί επιβλαβείς ασθένειες και παράσιτα σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο το υπαίθριο έδαφος. Παρόλα αυτά, η χρήση φυτοφαρμάκων και εδώ είναι απαραίτητη αλλά η αντιμετώπιση των φυτοπαθογόνων οργανισμών μπορεί να γίνει περισσότερο ολοκληρωμένα.

✔ Λαμβάνοντας υπόψη τα σωστά επίπεδα υγρασίας:

Η διαπνοή του φυλλώματος των φυτών βασίζεται σε μια σταθερή παροχή υγρασίας τόσο από τις ρίζες όσο και από την περιβάλλουσα ατμόσφαιρα για μέγιστη ανάπτυξη. Οι ξηρές, υπαίθριες συνθήκες αναγκάζουν τα φυτά να στηρίζονται αποκλειστικά στην υγρασία του εδάφους, η οποία μπορεί να προκαλέσει υδατικό στρες, ειδικά εάν οι ρίζες βρίσκονται σε συνθήκες ξηρασίας. Η μειωμένη ανάπτυξη και η μειωμένη αντίσταση στα παράσιτα και τις ασθένειες συμβαίνουν όταν οι ξηρικές συνθήκες παραμένουν σταθερές σε μια υπαίθρια καλλιέργεια. Αλλά θερμοκήπια με ελέγχους υγρασίας διατηρούν επίσης τον αέρα υγρό.

greenhouse2

✔ Δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης φυτοπαθογόνων οργανισμών:

Από τη στιγμή που το θερμοκηπιακό περιβάλλον είναι ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, τόσο πιο εύκολα μπορούν να ελεγχθούν διάφοροι εχθροί και ασθένειες καθώς επίσης ο έλεγχός τους μπορεί να γίνει με περισσότερες ολοκληρωμένες μεθόδους ή και με βιολογικές. Ο παραγωγός εφόσον έχει ρυθμίσει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και δεν έχει να αντιμετωπίσει αντίξοες καιρικές συνθήκες, έχει όλον τον υπόλοιπο χρόνο να ασχοληθεί με επιβλαβείς οργανισμούς.

✔ Συνθήκες φωτισμού:

Στην περίπτωση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών μια συννεφιασμένη μέρα δεν εμποδίζει τα φυτά να κάνουν αυτό που έχουν μάθει, να φωτοσυνθέτουν. Λαμπτήρες πλέον τελευταίας τεχνολογίας μπορούν και προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό το ηλιακό φως.

✔ Έξυπνο θερμοκήπιο:

Σε ένα ήδη ελεγχόμενο περιβάλλον, η εφαρμογή περαιτέρω ελέγχου και η εφαρμογή μιας προηγμένης τεχνολογίας είναι ακόμη πιο εύκολη. Πόση κουβέντα γίνεται για τις έξυπνες εφαρμογές στη γεωργία. Το θερμοκήπιο για ακόμη μια φορά αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον εφαρμογής όλων αυτών των καινούριων συστημάτων.

greenhouse6

Σίγουρα όμως πάντα σε μία συζήτηση θα υπάρχει και ο αντίλογος που παραθέτει κάποια σημαντικά Μειονεκτήματα των θερμοκηπίων.

✔ Τοποθεσία:

Η προσεκτική εξέταση της κατάλληλης τοποθεσίας για το θερμοκήπιο, αποκαλύπτει συχνά αυτό το πρωταρχικό μειονέκτημα. Ένα θερμοκήπιο θα πρέπει να τοποθετείται σε μία τοποθεσία όπου και θα εκμεταλλεύεται στο μέγιστο την ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι ανατολικές πλευρές είναι αυτές που λαμβάνουν το μέγιστο της ηλιακής ακτινοβολίας από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Οι πηγές νερού και ηλεκτρισμού ή άλλων πηγών ενέργειας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα αυξήσουν τον προϋπολογισμό κατασκευής και συντήρησης.

✔ Κόστος κατασκευής και συντήρησης:

Σαφώς και είναι απολύτως κατανοητό πως το κόστος κατασκευής ενός θερμοκηπίου καθώς και η συντήρησή του κοστίζουν, ενώ μια υπαίθρια καλλιέργεια περιορίζει τα πάγια έξοδά της. Όσον αφορά στη θέρμανση του θερμοκηπίου, εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα πρέπει να διερευνηθούν και τελικά να εφαρμοσθούν. (ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική κ.α.)

✔ Εχθροί και ασθένειες:

Είναι κάποιες περιπτώσεις εχθρών και ασθενειών που βρίθουν στα θερμοκήπια λόγω ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης και αναπαραγωγής για αυτά. Παρ’όλα αυτά, ο έλεγχος στα θερμοκήπια μπορεί να γίνει άριστα και με εφαρμογή των τελευταίων τεχνολογιών αλλά και με βιολογικές μεθόδους και τα αποτελέσματα να είναι τα επιθυμητά.

✔ Επικονίαση:

Το πρόβλημα της επικονίασης είναι υπαρκτό στα θερμοκήπια για κάποιες καλλιέργειες αλλά υπάρχουν τρόποι υπερπήδησής του, όπως η τεχνητή γονιμοποίηση.

Με μια πρώτη θεώρηση, σαφώς και το θερμοκήπιο είναι κάτι το κοστοβόρο. Εάν όμως η ενασχόληση με αυτό αναχθεί σε πραγματικά επαγγελματικό επίπεδο και εφαρμοσθούν οι περισσότερες από τις νέες τεχνολογίες, τότε το αποτέλεσμα πραγματικά θα ανταμείψει τον καλλιεργητή.

Οι αποδόσεις είναι μεγάλες, η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων υψηλή και το περιβαλλοντικό κόστος όσον αφορά στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων αρκετά μειωμένο. Επίσης η χρήση του αρδευτικού νερού είναι περισσότερο ορθολογική.

 
 

Σχεδόν στη µισή τιµή από τους συναδέρφους τους στη Νότια Ευρώπη πληρώνονται οι Έλληνες καλλιεργητές φρούτων και λαχανικών για τα προϊόντα που παραδίδουν στις ξένες αγορές, αδυνατώντας να κεφαλαιοποιήσουν την υπεραξία των προϊόντων τους.

Τα νούµερα µάλιστα είναι αποκαλυπτικά, καθώς η µέση τιµή για τα πυρηνόκαρπα, την περσινή περίοδο του 2017, ήταν 54 λεπτά το κιλό για το ελληνικό συσκευασµένο προϊόν, όταν η Ισπανία πουλούσε 94 λεπτά, η Ιταλία 96 λεπτά και η Γαλλία µε 1,43 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα, στα καρπούζια και τα πεπόνια, το 2017 η χώρα µας πούλησε µεσοσταθµικά στα 26 λεπτά, οι Ισπανοί στα 52 λεπτά και οι Ιταλοί στα 40 λεπτά. Στα µηλοειδή, τα ελληνικά φρούτα έπιασαν κατά µέσο όρο 40 λεπτά το κιλό, όταν οι Ιταλοί πήραν 88 λεπτά και οι Ισπανοί 72 λεπτά το κιλό. Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι µόνη εξαίρεση αποτελούν τα ελληνικά σταφύλια, στα οποία η χώρα µας πλησιάζει να έχει ανάλογες τιµές µε τους ανταγωνιστές µας.

Αιτία που χάνεται η υπεραξία των ελληνικών φρούτων και λαχανικών, µεταξύ άλλων τα δαιδαλώδη δίκτυα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων στη χώρα µας, που αδυνατούν να διαµορφώσουν έναν ενιαίο λόγο στις διεθνείς αγορές και να αξιοποιήσουν τα όποια πλεονεκτήµατα έχει η εγχώρια παραγωγή. Στην Ισπανία τη διακίνηση των πυρηνόκαρπων έχουν 4 Κοινοπραξίες και στις ΗΠΑ 6 µεγάλα σχήµατα. Αντίθετα, στη χώρα µας δραστηριοποιούνται περισσότερες από 100 επιχειρήσεις και πολλαπλάσιος αριθµός µεσαζόντων, µε τους οποίους καλείται να συνοµιλεί κάθε παραγωγός.

Κάπου εκεί και σε συνδυασµό µε το στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία και το ασφαλιστικό των αγροτών σε εφαρµογή του νόµου 4387/2016, η «µαύρη διακίνηση» αγροτικών προϊόντων έρχεται να αναδειχθεί στο µεγάλο νικητή, καθώς οι αγρότες υπό το βάρος της εφορίας σπεύδουν να επωφεληθούν των προσφορών που ακούγονται για διάθεση προϊόντος χωρίς παραστατικά ή µε υποτυπώδη καταγραφή της πώλησης.

Άλλωστε πρέπει να σηµειωθεί ότι η έξαρση της παράνοµης διακίνησης τα τελευταία χρόνια φαίνεται να διευκολύνεται από τις αναχρονιστικές δοµές µιας αγοράς η οποία αφήνει πολλά περιθώρια δράσης στο «µαύρο χρήµα», το οποίο µε τη σειρά του βρίσκει συχνά τη δικαίωσή του στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής, όπου η συγκρότηση είναι ασταθής και οι συντελεστές του χώρου δεν διακρίνονται για την επαγγελµατική τους παιδεία και συνείδηση.

 Ο πολυκερματισμός και η «μαύρη αγορά» χαλάνε τη διεθνή καριέρα των παραγωγών

 Σε «Αχίλλειο πτέρνα» για την εµπορική καριέρα των εγχώριων φρούτων στη διεθνή σκηνή έχει εξελιχθεί ο πολυκερµατισµός της παραγωγής και η έλλειψη καθοδήγησης στην καλλιέργεια τόσο των ειδών, όσο και των ποσοτήτων που ζητούν οι αγορές, µε συνέπεια οι τιµές τους, συγκριτικά µε εκείνες ανταγωνιστριών χωρών της Νότιας Ευρώπης, να κυµαίνονται κατά µέσο όρο από 30% έως και 50% χαµηλότερα.

Έτσι, ενώ η χώρα µας φιγουράρει στις υψηλές θέσεις της λίστας µε τους  µεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς φρούτων διεθνώς, όπως για παράδειγµα στην κοµπόστα που αποτελεί πρώτη δύναµη, στα ακτινίδια όπου κατέχει την 3η θέση και στα επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια την 4η θέση, στο τέλος της ηµέρας δεν µπορεί να κεφαλαιοποιήσει αυτή την υπεροχή σε όρους προστιθέµενης αξίας ζηµιώνοντας καταρχάς τους παραγωγούς και κατ’ επέκταση την εθνική οικονοµία.

 

Ετεροβαρής η σύγκριση σε πυρηνόκαρπα και µηλοειδή

«Η µέση τιµή για τα πυρηνόκαρπα, την περσινή περίοδο του 2017, ήταν 54 λεπτά το κιλό για το ελληνικό συσκευασµένο προϊόν, όταν η Ισπανία πουλούσε 94 λεπτά το κιλό, η Ιταλία 96 λεπτά το κιλό κι η Γαλλία µε 1,43 ευρώ το κιλό. Στα καρπούζια και τα πεπόνια, αντιστοίχως, το 2017 εµείς πουλήσαµε µεσοσταθµικά στα 26 λεπτά το κιλό, οι Ισπανοί 52 λεπτά και οι Ιταλοί µε 40 λεπτά το κιλό, ενώ τραγική ήταν η κατάσταση και στα µηλοειδή, αφού τα ελληνικά προϊόντα απόλαυσαν, κατά µέσο όρο, µια τιµή στα 40 λεπτά το κιλό, τη στιγµή που οι Ιταλοί πήραν 88 λεπτά το κιλό κι οι Ισπανοί 72 λεπτά το κιλό.

Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα σταφύλια, στα οποία η χώρα µας πλησιάζει να έχει ανάλογες τιµές µε τους ανταγωνιστές µας, αφού πουλήσαµε µε 1,5 ευρώ το κιλό, όταν οι Ισπανοί τα έδωσαν µε 1,58 ευρώ και οι Ιταλοί µε 1,55 ευρώ το κιλό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της υπό σύσταση Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων, Χρήστος Γιαννακάκης, από  το βήµα ειδικής εκδήλωσης για την εξωστρέφεια, που οργάνωσε το ΥπΑΑΤ και ο ΣΕΒΕ στο πλαίσιο της 83ης ∆ΕΘ.

 

«∆εν πρέπει να κρυβόµαστε πίσω από το ρωσικό εµπάργκο»

Αναφερόµενος στα αίτια της αδυναµίας των ελληνικών προϊόντων να ακολουθήσουν σε επίπεδο τιµών τους άµεσους ανταγωνιστές τους, ο έµπειρος συνεταιριστής δεν κρύφτηκε πίσω από το ρωσικό εµπάργκο, για το οποίο τόνισε ότι έχει µεν επίπτωση στη διαµορφωθείσα εικόνα, αλλά δεν αρκεί από µόνο του αυτό να εξηγήσει το πρόβληµα.

«Όταν το συνεταιριστικό κίνηµα δέχεται επίθεση από την εκτεταµένη µαύρη διακίνηση προϊόντων, ο πολυκερµατισµός καταστρέφει ό,τι έχει µείνει, καθώς χωρίς οργάνωση και καθοδήγηση για την εφαρµογή των σύγχρονων µεθόδων καλλιέργειας και φροντίδων που θα επιτρέψουν να αυξηθεί η ποιότητα και οι ποσότητες και την ίδια στιγµή λείπουν και τα µεγάλα εµπορικά σχήµατα που θα είναι σε θέση να χτυπήσουν την πόρτα των διεθνών αλυσίδων λιανεµπορίου και να προχωρήσουν στην συνέχεια και στην ανάπτυξη νέων σύγχρονων υποδοµών, οικονοµιών κλίµακας, logistics, έρευνας και branding, πώς περιµένουµε να έρθει η προστιθέµενη αξία;», διερωτήθηκε ο οµιλητής και µαζί του συµφώνησε και ο πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, ∆ηµ. Χαµπίδης.


Μεγαλύτερα σχήματα και αλλαγή εμπορικού προσανατολισμού

Καθοριστικό ρόλο για να αντιστραφεί η εικόνα, κατά την άποψή του, θα διαδραµατίσουν αφενός η δηµιουργία νέων µεγαλύτερων σχηµάτων κι αφετέρου η στροφή σε ώριµες αγορές που µπορούν να πληρώσουν την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων. 

«Βλέπουµε στη Νέα Ζηλανδία υπάρχει η Zespri και διακινεί πάνω από 500.000 τόνους ακτινιδίων κυριαρχώντας σε όλο το δυτικό κόσµο, ενώ στη Βόρεια Ιταλία η οργάνωση Melinda, που έχει συγκροτηθεί από εννέα συνεταιρισµούς, διακινεί κάθε χρόνο πάνω από 400.000 µήλα, τη στιγµή που όλη η ελληνική παραγωγή από όσο γνωρίζω δεν ξεπερνά τις 250.000 τόνους. Και στην Ελλάδα, όµως, έχουµε το παράδειγµα µε την κοµπόστα, όπου λιγότερες από 20 βιοµηχανίες έχουν καταφέρει να φέρουν τη χώρα µας στην πρώτη θέση διεθνώς. Είναι όµως από τις λίγες εξαιρέσεις, διότι στο επιτραπέζιο ροδάκινο έχουµε 130 φορείς οι οποίοι εµπλέκονται στη διακίνηση του προϊόντος και είδατε που είναι οι τιµές του προϊόντος» τόνισε ο κ. Γιαννακάκης.

Όσον αφορά στην ανάγκη αναπροσανατολισµού της στόχευσης για την εµπορική διάθεση των ελληνικών φρούτων, ο ίδιος εµφάνισε στοιχεία από τα οποία προκύπτει πως η Ελλάδα απουσιάζει από σοβαρές αγορές όπως αυτή της Ελβετίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, του Βελγίου και της Ολλανδίας, ενώ και στη Γερµανία, όπου στο παρελθόν διαθέταµε ισχυρή παρουσία, πλέον οι επιδόσεις είναι αναιµικές. «Κυριαρχούµε αντιθέτως στη Βουλγαρία όπου κατέχουµε το 93% και στη Ρουµανία µε µερίδιο άνω του 70%. Αν όµως ποντάρουµε σε χώρες µε χαµηλό βιοτικό επίπεδο, όταν οι γείτονές µας αυξήσουν το κατά κεφαλήν εισόδηµά τους τί θα κάνουµε; Θα πάµε σε ακόµη φτωχότερες αγορές;» σηµείωσε και υπογράµµισε πως «η Γερµανία πέρυσι εισήγαγε 320.000 τόνους σε ροδάκινα και εµείς συνδράµαµε σε αυτή την ποσότητα µε λιγότερο από το 1% αυτού του όγκου. ∆εν υπάρχει λοιπόν λόγος να αναζητούµε νέες εξωτικές αγορές, που είναι δύσκολο να ταξιδέψουν τα επιτραπέζια ροδάκινα, αρκεί να επικεντρώσουµε στις παραδοσιακές της Ευρώπης, αλλά να το κάνουµε οργανωµένα και συστηµατικά».

 

Στο δρόμο που χάραξε το ελληνικό κρασί

Στο επιτυχηµένο παράδειγµα του ελληνικού κρασιού αναφέρθηκε ο Οινοποιός Άγγελος Ιατρίδης, συνιδιοκτήτης του Κτήµατος Άλφα από το Αµύνταιο Φλώρινας. «Στην αρχή η εικόνα του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό δεν ήταν απλώς µηδενική, αλλά θα έλεγα ότι ήταν αρνητική. Σε 15 χρόνια, όµως, µε µεθοδευµένη δουλειά, βελτίωση της ποιότητας, σωστό marketing φτάσαµε να πουλάµε στο εξωτερικό µε τιµές ίσως και καλύτερες από ό,τι στην Ελλάδα, αν και κάθε αγορά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και απαιτεί υποµονή», είπε ο κ. Ιατρίδης και εκτίµησε ότι «σήµερα το ελληνικό κρασί είναι από τα ισχυρότερα πολιτικά µέσα για να διαδώσουµε και να διεθνοποιήσουµε την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού».

 

Ρεκόρ εξαγωγών, πάνω από 30 δισ. ευρώ, αναµένεται το 2018

Στην παρέµβασή του ο πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Γιώργος Κωνσταντόπουλος χαρακτήρισε τις εξαγωγές βασικό πυλώνα για την αναδιαµόρφωση του παραγωγικού µοντέλου της χώρας, σηµειώνοντας πως στο πρώτο µισό του 2018 ανήλθαν στα 16,4 δισ. ευρώ και είναι κατά 2,2 δισ. ευρώ, πιο πολλά από την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Επιπλέον ο κ. Κωνσταντόπουλος τόνισε µεταξύ άλλων πως «αν διατηρηθούν οι ρυθµοί στο σύνολο του τρέχοντος έτους, θα πάµε για ρεκόρ εξαγωγών, αξίας πάνω από τα 30 δισ. ευρώ».

Παρά τις θετικές επιδόσεις του κλάδου, ωστόσο, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ είπε πως ως ποσοστό του ΑΕΠ υπολείπονται των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πέρασαν από µνηµόνιο και για αυτό πρέπει να υπάρξει προσπάθεια ώστε να αυξηθεί η συµµετοχή τους. «Οι µεγάλες αλυσίδες θέλουν προϊόντα ολοκληρωµένης διαχείρισης, πιστοποίηση, ταυτότητα και ιχνηλασιµότητα. Αυτό δεν γίνεται µε κατακερµατισµένο κλήρο παρά µόνο µε µεγαλύτερες εκτάσεις και οικονοµίες κλίµακας» επισήµανε και συµπλήρωσε πως «αυτά αργά ή γρήγορα θα γίνουν. ∆εν χρειάζεται να τρέχουµε πίσω από τις εξελίξεις, αλλά να προετοιµαστούµε γρήγορα».

Όσον αφορά τώρα την παράνοµη διακίνηση ατυποποίητων οπωροκηπευτικών προϊόντων στην εγχώρια εσωτερική αγορά και ιδίως στις γειτονικές χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Κωσταντόπουλος υπογράµµισε την επιτακτική ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων.


Διώχνει τους ικανούς η υπερφορολόγηση 

Στην πληγή που αποτελεί το brain drain των καταρτισµένων στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων που λόγω της υπερφορολόγησης φεύγουν και σε ανταγωνίστριες εταιρείες άλλων χωρών, όπως και στην έξαρση της παράνοµης διακίνησης προϊόντων από το χωράφι χωρίς παραστατικά, στάθηκε παράλληλα ο κ. Κωνσταντόπουλος. Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ είπε πως «υπάρχει και η µέση λύση. ∆εν χρειάζεται να έχουµε τόση υψηλή φορολογία, γιατί στο τέλος θα θερίσουµε θύελλες» προειδοποίησε και ταυτόχρονα απαίτησε να ενισχυθούν οι έλεγχοι στους µεθοριακούς σταθµούς, αλλά και να υπάρξει καλή προετοιµασία και lobbying µε τους άλλους της Νότιας Ευρώπης για να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος από την ενδεχόµενη επιβολή δασµών από τις ΗΠΑ. «Μπορεί να χαίρονται κάποιοι επειδή ο Τράµπ επέβαλε δασµούς στις ελιές της Ισπανίας, όµως αύριο θα γίνει και εδώ», είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε εγρήγορση και συνένωση δυνάµεων µε το ΥπΑΑΤ, γιατί «όλοι στην ίδια βάρκα είµαστε και ή µαζί θα βουλιάξουµε ή µαζί θα πετύχουµε».

Στην εκδήλωση µίλησε επίσης ο Χριστόδουλος Αντωνιάδης πρόεδρος της Μεβγάλ και διοικητικό στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος ανέφερε ότι η συνεργασία, η καινοτοµία και η εκπαίδευση, αποτελούν µεταξύ άλλων βασικούς παράγοντες για την επιτυχία και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής αγροδιατροφικής αλυσίδας, την επόµενη µέρα.

Χαιρετισµό απηύθυνε και ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Σταύρος Αραχωβίτης ο οποίος υποστήριξε ότι καρδιά του νέου παραγωγικού µοντέλου που θέλει να εφαρµόσει για τη χώρα η κυβέρνηση στη µεταµνηµονιακή εποχή, είναι η εξωστρέφεια και δη στο χώρο του αγροδιατροφικού τοµέα ο οποίος στη διάρκεια της κρίσης επέδειξε µεγάλη αντοχή και πλέον σηµειώνει και ανάπτυξη. Κλειδί δε, στο εγχείρηµα αυτό θα αποτελέσει ο συνεργατισµός. Από την πλευρά του ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης, τόνισε ότι ο πρωτογενής τοµέας στην Ελλάδα επέδειξε τις µεγαλύτερες αντοχές στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης και σηµείωσε: «οι αντοχές βέβαια αυτές έχουν και µια άλλη διάσταση, που πρέπει να εξεταστεί. Συµβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονοµίας της χώρας µας; Ο αγροτικός τοµέας συµβάλλει κατά 20% στις ελληνικές εξαγωγές και πέτυχε µείωση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο µε τις εισαγωγές», υπογράµµισε.

 

Κάποια προϊόντα χρειάζονται εκ φύσεως µικρές παραγωγές

Για το πρόβληµα του µικρού µεγέθους των εκµεταλλεύσεων στον αγροδιατροφικό τοµέα, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος, είπε ότι αντιµετωπίζεται µε την ανάπτυξη εξειδικευµένων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας που από την φύση τους χρειάζονται µικρές παραγωγές και στην περίπτωση των αγροτικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, είναι απαραίτητη η συνένωση δυνάµεων µέσω της δηµιουργίας clusters. Είπε ακόµα ότι πρέπει να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της υπερφορολόγησης, τονίζοντας ότι «αν µειώσουµε τους φορολογικούς συντελεστές της εργασίας, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές, θα δώσουµε σηµαντικό κίνητρο σε νέους εργαζόµενους να παραµείνουν στη χώρα µας και να συνεχίσουν να καινοτοµούν και να δηµιουργούν εδώ, µειώνοντας παράλληλα το φαινόµενο του brain drain το οποίο επηρεάζει αρνητικά όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένου και του αγροδιατροφικού».

 

Ποιότητα παντού κι ενίσχυση του ασθενικού brand name της χώρας

Στο ζήτηµα της ποιότητας εστίασε, από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ζευς Ακτινίδια, ∆ηµήτρης Μανώσσης, σηµειώνοντας πως «ποιότητα δεν είναι µόνο στο επίπεδο του προϊόντος, αλλά και το να διαθέτεις µια καλή συσκευασία, να έχεις όλες τις πιστοποιήσεις, όχι όµως στα χαρτιά, αλλά στην πραγµατική λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής, στο αν θα τηρείς τις προθεσµίες για την παράδοση του προϊόντος, ακόµη και το πώς θα απαντήσεις στο τηλέφωνο».

Μια άλλη σοβαρή αδυναµία, κατά τον κ. Μανώσση, που δεν επιτρέπει στα ελληνικά προϊόντα να απαιτήσουν υψηλότερες τιµές, είναι ότι η χώρα µας έχει πολύ ασθενές brand name στο εξωτερικό. «Πήγα σε µια αλυσίδα στο Βέλγιο όπου έχουµε τα προϊόντα µας και είδα ότι η τιµή που είχαν ήταν πολύ χαµηλότερη από τα γαλλικά, ακριβώς δίπλα. Όταν ρώτησα τον υπεύθυνο γιατί αυτή η απόκλιση, η απάντηση ήταν ότι τα δικά µας είναι ελληνικά», ανέφερε ο πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια και τόνισε την ανάγκη να επενδύσει η χώρα στη διεθνοποίηση του brand.

 

ΠΗΓΗ

 

Ανοίγει όσο προχωρά η σεζόν και πλησιάζουμε στην συγκομιδή (και φαίνονται οι τεράστιες απώλειες στις σοδειές), η συζήτηση για το ενδεχόμενο αποζημιώσεων των ελαιοπαραγωγών, έναντι των ζημιών που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια και της απώλειας εισοδήματος από το δάκο, που... καλπάζει. Το ζήτημα έθεσε επιτακτικά με ερώτησή του προς το υπουργεία  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, ο γραμματέας της Κ.Ο. Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ζητώντας αποζημίωση των παραγωγών για τις αστοχίες του προγράμματος δακοκτονίας επί τρία χρόνια τώρα. Βέβαια, οι ζημιές και οι απώλειες είναι τεράστιες και τις έχει καταγράψει ο ΑγροΤύπος και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

 

Υπενθυμίζεται ότι στο πρόβλημα αναφέρθηκε εμμέσως πλην σαφώς και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης, πριν από λίγες ημέρες, ενώπιον των δημοσιογράφων. Συγκεκριμένα είπε ότι «η παραγωγή ελαιολάδου φέτος μειώθηκε τουλάχιστον κατά 50% σε σχέση με πέρυσι. Σε σχέση με το 2016, που ήταν μια καταστροφική χρονιά, όμως, υπάρχει αυξημένη παραγωγή. Γι’ αυτό το θέμα, της κλιματικής αλλαγής και των ασθενειών που προκύπτουν από αυτήν, έχει ανοίξει μια συζήτηση σε επίπεδο Κομισιόν και καταθέτουμε τεκμηριωμένες απόψεις, κλιματολογικά δεδομένα κ.ά.».

 

Αναλυτικά τώρα το κείμενο της ερώτησης που κατέθεσε ο Βασίλης Κεγκέρογλου έχει ως εξής:

 

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 3η συνεχή χρονιά δεν προχώρησε στην έγκαιρη εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας.

 

Οι ολιγωρίες:

 

α) Στη μεταφορά των πιστώσεων και την έγκαιρη προμήθεια των φυτοπροστατευτικών.

 

β) Στις διαδικασίες πρόσληψης και τοποθέτησης γεωπόνων, έχουν οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα το πρόγραμμα συλλογικές δακοκτονίες σε πολλές περιοχές της χώρας ανάμεσα στις οποίες και η Κρήτη.

 

Συνέπεια των αστοχιών της συλλογικής δακοκτονίας είναι η κατακόρυφη μείωση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας της συλλογικής δακοκτονίας.

 

Επιπλέον, λόγω του ότι πολλοί παραγωγοί προβαίνουν σε εκτέλεση δικών τους προγραμμάτων δακοκτονίας με υψηλό κόστος και αμφίβολη αποτελεσματικότητα και

 

Επειδή η απώλεια εισοδήματος αφορά μια τριετία.

 

Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί:

 

-Θα ζητήσετε από τις Περιφέρειες να προχωρήσουν σε καταγραφή της μείωσης του εισοδήματος των παραγωγών λόγω αναποτελεσματικότητας του προγράμματος;

 

-Προτίθεστε να αναζητήσετε τρόπο αποζημίωσης και αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών;

-Τι συγκεκριμένο θα πράξετε για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος δακοκτονίας τη νέα καλλιεργητική περίοδο;»

 

ΠΗΓΗ

Οι πληθυσµοί των ενήλικων εντόµων της φθοριµαίας είναι αρκετά υψηλοί στα πατατοχώραφα, ενώ λόγω των υψηλών θερµοκρασιών αναµένεται ακόµα µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού των συλλήψεων.

Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας σηµειώνουν ότι το βλαστικό στάδιο της πατάτας είναι η πλήρης ωρίµανση των κονδύλων, ενώ σε πολλές περιοχές έχει ξεκινήσει και η συγκοµιδή.

Στο στάδιο αστό και εφόσον δηµιουργούνται ρωγµές στο έδαφος (ανοµβρία, απότιστα χωράφια), η προνύµφη του εντόµου προσβάλλει τους κονδύλους της πατάτας. Μάλιστα, τώρα είναι που παρατηρούνται οι πιο έντονες ζηµιές, µε αποτέλεσµα την ποιοτική υποβάθµιση του προϊόντος και τη µεταφορά του εντόµου στις αποθήκες των παραγωγών.

Επειδή πρόκειται για πολύ σηµαντικό εχθρό της καλλιέργειας, όχι µόνο στον αγρό αλλά και στην αποθήκη, οι ειδικοί συνιστούν έναν ψεκασµό µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα µικρής υπολειµµατικής διάρκειας λίγο πριν τη συγκοµιδή κι όταν η καλλιέργεια έχει ακόµη φύλλα. Αν ο παραγωγός προχωρήσει σε «κάψιµο της καλλιέργειας », αυτό θα πρέπει να γίνει µετά τον ψεκασµό µε εντοµοκτόνο.

Ωστόσο επειδή είναι πιθανό να επιβιώσει από τους ψεκασµούς ένα σηµαντικό ποσοστό των εντόµων, οι γεωπόνοι συστήνουν και περαιτέρω µέτρα καταπολέµησης, εφόσον εντοπισθεί προσβολή των κονδύλων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και συγκεκριµένα σκόνισµα των κονδύλων µε ειδικά σκευάσµατα του βιολογικού εντοµοκτόνου.

Πιο αναλυτικά, στον αγρό συνιστώνται τα εξής:

-Ψεκασµός στις καλλιέργειες της πατάτας που έχουν ακόµη φιλική επιφάνεια µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα µικρής υπολειµµατικής διάρκειας.

-Αν ο παραγωγός προχωρήσει σε κάψιµο του χωραφιού, αυτό να γίνει µετά τον ψεκασµό µε εντοµοκτόνο.

-Τα αγροτεµάχια δεν πρέπει να µένουν απότιστα κατά τη διάρκεια του καψίµατος, ώστε να αποφεύγονται οι ρωγµές του εδάφους.

 

«Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάθεση των αιτήσεων ζημιάς για να ξεκινήσουν οι έλεγχοι από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, ώστε να «τρέξει η διαδικασία αποζημίωσης των παραγωγών».

Αυτό ανέφερε από τη Χίο, όπου παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Θεοφάνης Κουρεμπές από τις 15 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, προσκεκλημένος από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών.

Ειδικότερα το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, εκπροσωπώντας τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη, ο κ. Κουρεμπές έκανε χαιρετισμό στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ένωση για τα 80 χρόνια λειτουργίας της και στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη με τη Διοίκηση της Ένωσης και τους προέδρους των συνεταιρισμών.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, συνοδευόμενος από τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών κ. Κουντουριάδη, επισκέφτηκε τα Μαστιχοχώρια και συζήτησε με τους παραγωγούς θέματα σχετικά με την παραγωγή και την ασφάλιση της μαστίχας.

 
 
Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 09:11

Νέος χάρτης, νέοι δικαιούχοι εξισωτικής το 2019

Written by

Το νέο χάρτη των μειονεκτικών περιοχών μέσα στις οποίες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι διαθέτουν εκμετάλλευση και θα λαμβάνουν εξισωτική αποζημίωση από το 1/12019 αλλά και αυξημένο πριμ ή περισσότερα μόρια στα Προγράμματα έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σημειώνεται εδώ ότι ο χάρτης ορεινών περιοχών μένει ο ίδιος.

 

 

Σημειώνεται εδώ πως το 2017, στις µειονεκτικές περιοχές βρέθηκαν 169.991 δικαιούχοι εξισωτικής τους οποίους αφορά οποιαδήποτε αλλαγή στο χάρτη βάσει της νέας οριοθέτησης, καθώς από 1/1/2019 χάνουν το δικαίωμα εισπραξής της. Υπενθυµίζεται πως η εξισωτική δίνεται βάση το πού βρίσκεται το δηλωµένο αγροτεµάχιο και όχι µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου. Σηµειώνεται πως µετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα καθοριστεί το ύψος ενίσχυσης µε βάση τις περιοχές που θα προκύψουν, το οποίο σήµερα είναι 9,5 ευρώ το στρέµµα.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο χάρτης των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα:

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του υπουργείου:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων γνωστοποιεί ότι προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) θα πρέπει να προβεί σε νέα οριοθέτησή τους. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για νέα οριοθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τη θέτει σε διαβούλευση. Ερωτήματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από σήμερα Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι στο έγγραφο της διαβούλευσης παρουσιάζεται χάρτης και κατάλογος των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα ανά Περιφέρεια, Δήμο, Τοπική/Δημοτική κοινότητα».

Κανονιστικά, η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) βασίζεται σε βιοφυσικά κριτήρια κοινά για όλα τα κράτη – μέλη, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που σχετίζονται ιδίως με τη χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή τις κακές κλιματικές συνθήκες αλλά δεν έχουν ξεπεραστεί μετά από επενδύσεις σε υποδομές ή από μεθόδους παραγωγής ή συστήματα καλλιέργειας, ενώ είναι σημαντική στις περιοχές αυτές η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας.

Το κείμενο της διαβούλευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-oriothetisi_perioxwn

 

 

Πηγη

 

 

 

 

Η δραστηριότητα των εντόμων στις σημερινές εύκρατες γεωργικές περιοχές θα αυξηθεί καθώς ανέρχονται και οι θερμοκρασίες, λένε οι ερευνητές.

Αυτό σίγουρα θα δυσκολέψει τη ζωή των καλλιεργητών σύναμμα με τον διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό της γης.

Οι επιστήμονες έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η αλλαγή του κλίματος πιθανότατα θα επηρεάσει τις καλλιέργειες. Οι αυξανόμενες παγκόσμιες θερμοκρασίες και τα συχνότερα «ακραία» καιρικά φαινόμενα όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητά μας να παράγουμε τρόφιμα.

Τώρα, νέα έρευνα δείχνει ότι η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να επιταχύνει τα ποσοστά απώλειας των καλλιεργειών λόγω της δραστηριότητας περισσότερων πεινασμένων εντόμων.

 

812985263322281.LT7ipC9n87YrXufd9EoM height640

Η δραστηριότητα των εντόμων στις σημερινές εύκρατες γεωργικές περιοχές θα αυξηθεί μαζί με τις θερμοκρασίες.

Η αύξηση της δραστηριότητας των εντόμων θα αυξήσει τις παγκόσμιες απώλειες ρυζιού, αραβόσιτου και σίτου κατά 10-25% για κάθε βαθμό Κελσίου αύξησης της θερμοκρασίας.

Μόνο αύξηση των επιφανειακών θερμοκρασιών κατά 2 βαθμούς Κελσίου θα ωθήσει τις συνολικές απώλειες αυτών των τριών καλλιεργειών κάθε χρόνο σε περίπου 213 εκατομμύρια τόνους.

Επισιτιστική ανασφάλεια προ των πυλών…

Αναμένεται να υπάρξουν αυξανόμενες απώλειες σε διάφορες καλλιέργειες λόγω της επιπλέον δραστηριότητας των εντόμων, για δύο κυρίως λόγους:

► Πρώτον, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τα μεταβολικά ποσοστά των εντόμων εκθετικά.

Δεύτερον, με την εξαίρεση των τροπικών, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα αυξήσουν τους ρυθμούς αναπαραγωγής των εντόμων. Έχουμε περισσότερα έντομα τα οποία τρώνε περισσότερο.

812985263322283.yioxJcKeME00ZT4C2Dqk height640

Υπό οποιοδήποτε σενάριο κλιματικής αλλαγής, τα έντομα θα είναι οι κερδισμένοι παρά τις προσπάθειες αντιμετώπισης των επιβλαβών παρασίτων, όπως αυξημένες εφαρμογές φυτοφαρμάκων, χρήση βελτιωμένων ποικιλιών, σύγχρονες γεωργικές πρακτικές, εναλλαγές καλλιεργειών κ.α.

Ο μεταβολισμός των εντόμων στο μικροσκόπιο

Για να κατανοήσουμε πώς τα επιβλαβή για τα φυτά έντομα μπορεί να επηρεάσουν την παγκόσμια παραγωγή τροφής, η μελέτη του μεταβολισμού αυτών θα βοηθούσε πολύ.

Σε αντίθεση με τα θηλαστικά, τα έντομα είναι εξωθερμικά όντα, πράγμα που σημαίνει ότι η θερμοκρασία του σώματος τους παρακολουθεί τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος τους. Έτσι, η θερμοκρασία του αέρα επηρεάζει την κατανάλωση οξυγόνου, τις θερμιδικές απαιτήσεις και άλλους μεταβολικούς ρυθμούς.

Πειράματα στο παρελθόν, με βεβαιότητα δείχνουν πως η αύξηση της θερμοκρασίας επιταχύνει το μεταβολισμό των εντόμων γεγονός που αυξάνει τις ορέξεις τους, με προβλέψιμο ρυθμό. Επιπλέον, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες αυξάνουν τα ποσοστά αναπαραγωγής μέχρι ένα σημείο και, στη συνέχεια, τα ποσοστά αυτά ανέρχονται σε επίπεδα θερμοκρασίας παρόμοια με αυτά που υπάρχουν σήμερα στις τροπικές περιοχές, (πολύ υψηλά δηλαδή).

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι επιδράσεις της θερμοκρασίας στο μεταβολισμό και τα δημογραφικά στοιχεία των εντόμων ήταν αρκετά συνεπείς μεταξύ των ειδών των εντόμων, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων όπως οι αφίδες και η πυραλίδα του αραβόσιτου.

812985263322287.lE4GtRbJEWXvq6jDIRxR height640

Οι σχετικά ήπιων θερμοκρασιών περιοχές, είναι πιο δροσερές από τις βέλτιστες τιμές θερμοκρασιών για τα περισσότερα έντομα. Αλλά αν αυξηθούν οι θερμοκρασίες, αυτοί οι πληθυσμοί των εντόμων θα αναπτυχθούν ταχύτερα τα οποία και θα τρέφονται με πιο ταχείς ρυθμούς από τη στιγμή που η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει το μεταβολισμό τους.

Για την αύξηση των παγκόσμιων μέσων επιφανειακών θερμοκρασιών κατά 2 βαθμούς Κελσίου, το μαθηματικό μοντέλο προβλέπει ότι οι μέσες απώλειες στην απόδοση λόγω δραστηριότητας των εντόμων θα είναι 31% για τον αραβόσιτο, 19% για το ρύζι και 46% για το σιτάρι.

Οι ερευνητές παρατήρησαν διαφορετικά ποσοστά απώλειας λόγω των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών των καλλιεργειών. Για παράδειγμα, μεγάλο μέρος της παγκόσμιας καλλιέργειας ρυζιού καλλιεργείται στις τροπικές περιοχές. Οι θερμοκρασίες είναι ήδη σε βέλτιστες συνθήκες για τα έντομα. Έτσι, οι περαιτέρω αυξήσεις της θερμοκρασίας στις τροπικές περιοχές δεν θα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της δραστηριότητας των εντόμων στον ίδιο βαθμό που θα είχαν στις εύκρατες περιοχές.

Τι μπορεί να γίνει;

Οι αγρότες και οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να μειώσουν τις επιπτώσεις του αυξημένου μεταβολισμού των εντόμων, όπως η γεωγραφική μετατόπιση των καλλιεργειών ή η καλλιέργεια ποικιλιών ανθεκτικών στα έντομα. Το σίγουρο είναι πως οι αλλαγές αυτές θα χρειαστούν χρόνο και χρήμα.

Γεγονός είναι πλέον η υπερθέρμανση του πλανήτη η οποία είναι αναπόφευκτη.  Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας, μπορούμε όμως να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους να ανεχθούμε την καινούρια κατάσταση.

 
Σελίδα 1 από 91

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΑΚΟΣ

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ