Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Γεωργικές Προειδοποιήσεις (234)

Στις πρώιµες ποικιλίες πορτοκαλιάς και µανταρινιάς ξεκινάει η αλλαγή χρώµατος των καρπών (αποπρασινισµός) και αρχίζουν να γίνονται ευάλωτοι στις προσβολές της µύγας.

exthroi esperidoeidwn

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (Ceratitis capitata)

Οι προσβεβληµένοι καρποί διακρίνονται εύκολα διότι κιτρινίζουν πρόωρα και πέφτουν. Ποικιλίες µε λεπτό φλοιό είναι περισσότερο ευαίσθητες στις προσβολές.

Διαπιστώσεις:

Στο δίκτυο παγίδευσης παρουσιάζεται αύξηση των συλλήψεων.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόµου. Λόγω της υψηλής πυκνότητας πληθυσµών που παρουσίασε το καλοκαίρι αναµένονται επιζήµιοι πληθυσµοί στις περιοχές καλλιέργειας.

Οδηγίες:

Συστήνεται άµεση ανάρτηση ετοιµόχρηστων παγίδων προσέλκυσης και θανάτωσης ή προσέλκυσης και παγίδευσης της µύγας στους παραγωγούς που επιλέγουν µέθοδο καταπολέµησης τη µαζική παγίδευση.

Η µέθοδος είναι περισσότερο αποτελεσµατική όταν η ανάρτηση των παγίδων γίνεται πριν την ωρίµανση, µε χαµηλούς πληθυσµούς όπως συµβαίνει τώρα στις πρώιµες ποικιλίες. Εάν δεν εφαρµόζεται οµαδικά ή εκτεταµένα σε µια περιοχή πρέπει να ενισχύεται η περίµετρος του οπωρώνα µε επιπλέον παγίδες. H µαζική παγίδευση προτείνεται και σε βιολογικές καλλιέργειες γιατί δρα εκλεκτικά και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και τον καταναλωτή.

Οι προσβεβληµένοι από τη µύγα καρποί είτε βρίσκονται πάνω στα δέντρα είτε βρίσκονται πεσµένοι στο έδαφος πρέπει να συλλέγονται και να παραχώνονται ή να αποµακρύνονται και να καταστρέφονται.

Οι ψεκασµοί κάλυψης ξεκινούν όταν ωριµάσουν οι καρποί ανάλογα µε την ένταση της προσβολής και επαναλαµβάνονται για όσο διάστηµα υπάρχει ανάγκη προστασίας της παραγωγής. Φροντίζετε να τηρείτε το χρόνο αναµονής έως τη συγκοµιδή όπως αναγράφεται στη ετικέτα των σκευασµάτων για να αποφεύγετε υπολείµµατα φυτοπροστευτικών στους καρπούς.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Μαζική παγίδευση: Ανάρτηση στην πυκνότητα που αναγράφεται στη συσκευασία από τον κατασκευαστή.

− Παγίδες µε ετοιµόχρηστο δόλωµα και εντοµοκτόνο: Ελκυστικό τροφής + Deltamethrin (Magnet med, Decis trap).

− Παγίδες µε εντοµοελκυστικά: Ammonium acetate (άλατα αµµωνίου) + Hydrolysed proteins (υδρολυµένες ̟ρωτεΐνες) (Servatray).

Ψεκασµοί κάλυψης: Βιολογικό σκεύασµα του µύκητα Beauveria bassiana strain ATCC 74040 “NATURALIS” (µέχρι 5 εφαρµογές ανά 5-7 ηµέρες έως τη συγκοµιδή).

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Deltamethrin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµέρες)

Lambda cyhalothrin (2-3 εφαρµ./ 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Malathion (3 εφαρµογές / 10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: (Phylllocnistis citrella)

Οδηγίες:

Οι προσβολές στην τρυφερή βλάστηση είναι έντονες το φθινόπωρο.

Καλλιεργητικά µέτρα: αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών, περιορισµός αρδεύσεων και όψιµων αζωτούχων λιπάνσεων.

− Στα νεαρά αναπτυσσόµενα δέντρα και στα φυτώρια να συνεχιστεί η προστασία της τρυφερής βλάστησης όσο οι καιρικές συνθήκες παραµένουν ευνοϊκές.

− Στα παραγωγικά δέντρα η εφαρµογή των καλλιεργητικών µέτρων περιορίζει τις προσβολές. Αποφύγετε επεµβάσεις για την προστασία της ωφέλιµης πανίδας που αναπτύσσεται ικανοποιητικά αυτή την περίοδο.

* Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Abamectin (3 εφαρµογές/ 7 ηµ. αναµονή πριν τη συγκοµιδή 10 ηµ.)

Acetamiprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Αzadirachtin A (3 εφαρµογές/ 7-10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 7 ηµ.)

Chlorantraniliprole (2 εφαρµογές, µόνο σε νεαρά, µη παραγωγικά δέντρα)

Imidacloprid (2 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ.)

Methoxyfenozide (2 εφαρµογές /10 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε πορτοκαλιά και µανταρινιά.

Milbemectin (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε πορτοκαλιά και µανταρινιά.

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Tebufenozide (2 εφαρµογές / 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.) µόνο σε µανταρινιά.

Thiamethoxam (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 28 ηµ.). Χρήση του σκευάσµατος επιτρέπεται µέχρι 19-12-2018 λόγω ανάκλησης της έγκρισης του από 19-09-2018.

ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ : (Prays citri )

Λεµονιές

Προσβάλλει κατά προτίµηση τις λεµονιές στις περιοχές µε µεγάλη σχετική υγρασία. Οι λεµονιές ανθίζουν επανειληµµένα διευκολύνοντας την ανάπτυξη και τη διαβίωση του εντόµου. Οι προνύµφες προκαλούν ζηµιές στα κλειστά άνθη και στους νεαρούς καρπούς, ανοίγουν οπές και στοές, τρώνε και καταστρέφουν το εσωτερικό τους συνδέοντας µε νηµάτια τα προσβεβληµένα µέρη.

Διαπιστώσεις:

Η παρακολούθηση των ακµαίων µε παγίδες φεροµόνης στην Π.Ε. Χανίων (∆ΑΟΚ Χανίων) δείχνουν αυξηµένη πυκνότητα πληθυσµού.

Οδηγίες:

Ελέγχετε άνθη και νεαρούς καρπούς στις δίφορες λεµονιές που έχουν ικανοποιητική για την εποχή ανθοφορία.

Χηµική καταπολέµηση συστήνεται όταν παρατηρείτε προσβολή µεγαλύτερη από 50% των ανθέων ή 3% των καρπιδίων.

*Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Βάκιλλος της Θουριγκίας (3-8 εφαρµογές ανά 6 ηµέρες έως τη συγκοµιδή)

Παραφινικά λάδια (2-4 εφαρµογές / 30 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21 ηµ)

Phosmet (1 εφαρµογή, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 14 ηµ.)

Chlorpyrifos (1-2 εφαρµογές/ 15 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

Chlorpyrifos methyl (2 εφαρµογές, αναµονή πριν τη συγκοµιδή 21ηµ.)

Tau-fluvalinate (2 εφαρµογές / 14 ηµ., αναµονή πριν τη συγκοµιδή 30 ηµ.)

 

ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ:

Διαλευρώδης (Dialeurodes citri) & Εριώδης αλευρώδης (Aleurothrixus floccosus)

Προσβάλλουν τη νεαρή βλάστηση σε περιοχές µε αυξηµένη υγρασία. Η αντιµετώπιση των αλευρωδών στηρίζεται στην εφαρµογή των καλλιεργητικών µέτρων που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη.

−Δειγµατοληψίες νεαρής βλάστησης σε περιοχές που ο διαλευρώδης αναπτύσσει πυκνούς πληθυσµούς (Π.Ε. Χανίων και Π.Ε. Ρεθύµνου) δείχνουν ωοτοκίες στα τρυφερά φύλλα. Η χηµική αντιµετώπιση της φθινοπωρινής γενιάς θα γίνει στο στάδιο των νεαρών εκκολαπτόµενων προνυµφών.

Θα σας ενηµερώσουµε σε επόµενο δελτίο, δε χρειάζεται καµία επέµβαση προς το παρόν. –

Οδηγίες:

Λόγω ανάπτυξης παρασιτισµού στον εριώδη αλευρώδη από το εξειδικευµένο παρασιτοειδές Cales noacki προτείνεται χρήση σκευασµάτων µε ήπια δράση στα ωφέλιµα έντοµα ή παραφινικών λαδιών (θερινοί πολτοί) µόνο στα σηµεία των προσβολών. Αποφεύγετε τους γενικευµένους ψεκασµούς.

 

 

Πηγη

Οι πληθυσµοί των ενήλικων εντόµων της φθοριµαίας είναι αρκετά υψηλοί στα πατατοχώραφα, ενώ λόγω των υψηλών θερµοκρασιών αναµένεται ακόµα µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού των συλλήψεων.

Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας σηµειώνουν ότι το βλαστικό στάδιο της πατάτας είναι η πλήρης ωρίµανση των κονδύλων, ενώ σε πολλές περιοχές έχει ξεκινήσει και η συγκοµιδή.

Στο στάδιο αστό και εφόσον δηµιουργούνται ρωγµές στο έδαφος (ανοµβρία, απότιστα χωράφια), η προνύµφη του εντόµου προσβάλλει τους κονδύλους της πατάτας. Μάλιστα, τώρα είναι που παρατηρούνται οι πιο έντονες ζηµιές, µε αποτέλεσµα την ποιοτική υποβάθµιση του προϊόντος και τη µεταφορά του εντόµου στις αποθήκες των παραγωγών.

Επειδή πρόκειται για πολύ σηµαντικό εχθρό της καλλιέργειας, όχι µόνο στον αγρό αλλά και στην αποθήκη, οι ειδικοί συνιστούν έναν ψεκασµό µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα µικρής υπολειµµατικής διάρκειας λίγο πριν τη συγκοµιδή κι όταν η καλλιέργεια έχει ακόµη φύλλα. Αν ο παραγωγός προχωρήσει σε «κάψιµο της καλλιέργειας », αυτό θα πρέπει να γίνει µετά τον ψεκασµό µε εντοµοκτόνο.

Ωστόσο επειδή είναι πιθανό να επιβιώσει από τους ψεκασµούς ένα σηµαντικό ποσοστό των εντόµων, οι γεωπόνοι συστήνουν και περαιτέρω µέτρα καταπολέµησης, εφόσον εντοπισθεί προσβολή των κονδύλων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και συγκεκριµένα σκόνισµα των κονδύλων µε ειδικά σκευάσµατα του βιολογικού εντοµοκτόνου.

Πιο αναλυτικά, στον αγρό συνιστώνται τα εξής:

-Ψεκασµός στις καλλιέργειες της πατάτας που έχουν ακόµη φιλική επιφάνεια µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα µικρής υπολειµµατικής διάρκειας.

-Αν ο παραγωγός προχωρήσει σε κάψιµο του χωραφιού, αυτό να γίνει µετά τον ψεκασµό µε εντοµοκτόνο.

-Τα αγροτεµάχια δεν πρέπει να µένουν απότιστα κατά τη διάρκεια του καψίµατος, ώστε να αποφεύγονται οι ρωγµές του εδάφους.

 

«Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάθεση των αιτήσεων ζημιάς για να ξεκινήσουν οι έλεγχοι από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, ώστε να «τρέξει η διαδικασία αποζημίωσης των παραγωγών».

Αυτό ανέφερε από τη Χίο, όπου παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Θεοφάνης Κουρεμπές από τις 15 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, προσκεκλημένος από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών.

Ειδικότερα το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, εκπροσωπώντας τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη, ο κ. Κουρεμπές έκανε χαιρετισμό στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ένωση για τα 80 χρόνια λειτουργίας της και στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη με τη Διοίκηση της Ένωσης και τους προέδρους των συνεταιρισμών.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, συνοδευόμενος από τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών κ. Κουντουριάδη, επισκέφτηκε τα Μαστιχοχώρια και συζήτησε με τους παραγωγούς θέματα σχετικά με την παραγωγή και την ασφάλιση της μαστίχας.

 
 
Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 13:02

Αποφύλλωση σημαίνει ποιότητα για το βαμβάκι

Written by

Η χημική αποφύλλωση του βαμβακιού αποτελεί απαραίτητη επέμβαση διότι επιταχύνει την ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών, διευκολύνει τη συγκομιδή , διασφαλίζει την προστασία του συγκομιζόμενου προϊόντος από την ποιοτική υποβάθμιση λόγω χρωματισμού των ινών και την παρουσία ξένων υλών και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης.

 

Παράλληλα, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Καρδίτσας, προστατεύει την καλλιέργεια από όψιμες προσβολές εντόμων και παθογόνων και μειώνει τον πληθυσμό του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού την επόμενη άνοιξη. Τόσο ο χρόνος εφαρμογής των αποφυλλωτικών στο βαμβάκι όσο και η εφαρμοζόμενη ποσότητα του αποφυλλωτικού είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία της επέμβασης.

Τα αποφυλλωτικά πρέπει να εφαρμόζονται όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον το 60% των καρυδιών. Μια πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βαμβακιού και μπορεί να έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως μισοανοιγμένα καρύδια και «καραμελοποίηση» τους.

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αποφυλλωτικών απαιτούνται ευνοϊκές θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας (μεγαλύτερες από 15-18 οC) για 4-5 ημέρες μετά την εφαρμογή, χαμηλή εδαφική υγρασία και να επικρατεί ηλιοφάνεια.

Καθοριστικής σημασίας είναι και η εφαρμοζόμενη ποσότητα του αποφυλλωτικού. Μεγαλύτερη ποσότητα από την κανονική συνήθως ξηραίνει τα φύλλα και τα αφήνει κολλημένα στα φυτά με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος αφού υπάρχει κίνδυνος τριμμένα ξηρά φύλλα να αναμιχθούν με τις ίνες του βαμβακιού , ενώ αν είναι μικρότερη ποσότητα από την κανονική τότε τα φύλλα δεν πέφτουν.

Η αποφύλλωση πρέπει να πραγματοποιείται 12-15 ημέρες περίπου πριν την συγκομιδή ώστε να δοθεί χρόνος να ωριμάσουν καλύτερα τα καρύδια και το ανοιγμένο βαμβάκι να μη μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο στις καιρικές επιδράσεις. Στις όψιμες φυτείες μπορεί να γίνει εφαρμογή φυτορρυθμιστικών-ορμονικών σκευασμάτων για πρωΐμιση της παραγωγής όταν το ποσοστό ανοίγματος των καρυδιών είναι 25-40%.

Εφαρμογή αποφυλλωτικού στην μισή της κανονικής δοσολογίας , 1-2 βδομάδες πριν την κανονική εφαρμογή και όταν έχει ανοίξει το 20-30% των καρυδιών, συνιστάται όταν τα φυτά εξακολουθούν να έχουν πλούσιο και πράσινο φύλλωμα προκειμένου αυτό να αραιώσει και να διευκολυνθεί η ωρίμανση των καρυδιών της βάσης και η συνέχιση της ωρίμανσης των υπολοίπων.

Στη συνέχεια ακολουθεί δεύτερος ψεκασμός, με δόση που θα εξαρτηθεί από το φύλλωμα που απέμεινε και αφού έχει ανοίξει το 60% των καρυδιών. Για την αποτελεσματική δράση των αποφυλλωτικών είναι απαραίτητη η πολύ καλή διαβροχή του φυλλώματος με το ψεκαστικό διάλυμα. Σε κάθε περίπτωση ο παραγωγός θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος που θα εφαρμόσει.

 

Οι συλλήψεις του εντόμου της καρπόκαψας (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae) σε ορισμένες περιοχές της βορείου Ελλάδας με μηλεώνες του δικτύου των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία αύξηση το χρονικό διάστημα 22-29 Αυγούστου.

 

Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης εκτιμούν ότι ξεκίνησε η τρίτη πτήση του εντόμου, ειδικά μετά τις 25 Αυγούστου, χωρίς όμως να έχει μηδενίσει τελείως η δεύτερη πτήση, υπάρχει ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης γενεών.

Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Άρνισσας και της Καστοριάς, υπολογίζεται ότι έγιναν και οι ωοτοκίες και ότι άμεσα αναμένονται εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών.

Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα. Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δέντρων.

 
Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 10:51

Προστασία των Αμπελιών μετά τον τρύγο

Written by

Για την προστασία του φυλλώματος από όψιμες φθινοπωρινές προσβολές και την ομαλή ξυλοποίηση και ωρίμανση των κληματίδων συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση μετά τον τρύγο.

Περονόσπορος - Ωίδιο: Προστασία στα αμπέλια με προσβολές του φυλλώματος

prostasia ampeliwn meta ton trygo

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

►  Ο περονόσπορος είχε μικρή εξέλιξη μέχρι το τέλος της άνοιξης.

►  Οι ασυνήθιστες για το νησί βροχοπτώσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου σημειώθηκαν, ευνόησαν διαδοχικούς κύκλους εξέλιξης του μύκητα και έδωσαν σημαντικές προσβολές στα φυλλώματα.

►  Στις περιοχές αυτές η πρόωρη αποφύλλωση, λόγω προσβολών του μύκητα, που ακολούθησε και συνεχίζει να εξελίσσεται κάθε φορά που σημειώνονται δροσιές ή βροχές μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή του επόμενου έτους.

Ω Ι Δ Ι Ο : (Erysiphe necator) 

►  Οι έντονες προσβολές του ωιδίου λόγω της εξασθένησης της βλάστησης που προκαλούν έχουν αρνητική επίδραση στην φυτοϋγεία του αμπελιού και στην παραγωγή της επόμενης χρονιάς.

Οδηγίες :

►  Για την προστασία του φυλλώματος από όψιμες φθινοπωρινές προσβολές και την ομαλή ξυλοποίηση και ωρίμανση των κληματίδων συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση μετά τον τρύγο :

Σε αμπέλια με προσβολές περονοσπόρου με τις πρώτες βροχές ή σε περιόδους με έντονες δροσιές, κατά προτίμηση με χαλκούχα σκευάσματα.
Σε αμπέλια με έντονες προσβολές ωιδίου, κατά προτίμηση με βρέξιμο θείο.
Σε αμπέλια με προσβολές και από τους δυο μύκητες, συνδυασμένη επέμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον περονόσπορο πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ωίδιο πατήστε εδώ

ΣΥΜΠΛΟΚΟ   Ι Σ Κ Α Σ :

prostasia ampeliwn meta ton trygo iska

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

►  Συμπτώματα του συμπλόκου της ίσκας παρατηρούνται κάθε χρόνο σε πολλά αμπέλια. Τα προσβεβλημένα πρέμνα επισημαίνονται εύκολα την περίοδο αυτή καθώς παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως:

• Μεταχρωματισμό φύλλων (χρώμα κεραμιδί και εμφάνιση τριχρωμίας με καστανή, κίτρινη και πράσινη ζώνη – σύμπτωμα «τίγρης»).
• Σταδιακή ή απότομη ξήρανση βλαστών και σταφυλιών.
• Καστανό μεταχρωματισμό του ξύλου σε τομή του βραχίονα.

Οδηγίες :

► Να γίνει η επισήμανση των ύποπτων πρέμνων αυτή την περίοδο. Ικανοποιητικός έλεγχος της ασθένειας επιτυγχάνεται προληπτικά :

1. με καλλιεργητικά μέτρα που εφαρμόζονται κατά τα χειμερινά κλαδέματα και

2. με επαλείψεις ή ψεκασμούς που γίνονται αμέσως μετά το χειμερινό κλάδεμα, κυρίως στις μεγάλες κλαδοτομές.

Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν την εποχή των χειμερινών κλαδεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ίσκα πατήστε εδώ

Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

 
 
 
 

Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και  οι προσβολές από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι!

ΑΚΑΡΕΑ (Αculops lycopercici)

akarea tomata aculops lycopercici

Προσβολή Υπαίθριας Τομάτας από τετράνυχο - Εικ.ΠΚΠΦ Βόλου

Διαπιστώσεις:

Συνεχίζεται η εμφάνισή του άκουλους με μεγάλους πληθυσμούς στις υπαίθριες, καλλιέργειες τομάτας στους Νομούς Καρδίτσας, Λάρισας ,Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

Συμπτώματα:

Τα προσβεβλημένα φύλλα και στελέχη κιτρινίζουν και αργότερα καφετιάζουν. Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις η επιδερμίδα των καρπών γίνεται σκληρή - καστανοκόκκινη και τα φυτά ξεραίνονται.

Συστάσεις:

Οι ψεκασμοί να γίνουν μόνο μετά την διαπίστωση της προσβολής.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα:

abamectin κ.α

(Tetranychus urticae)

tetranyxos tomata all

Διαπιστώσεις:

Συνεχίζεται η παρουσία του τετρανύχου στις πρώιμες υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας στους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας ,Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας .

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Συστάσεις:

Οι ψεκασμοί πρέπει να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα (με δραστικές ουσίες όπως , Abamectin ,avermectin, spiromesifen, sulphur.

TUTA ABSOLUTA

ypaithria tomata tuta absoluta

Διαπιστώσεις:

H πτήση του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζεται. Οι πληθυσμοί του εντόμου στις καλλιέργειες είναι ανησυχητικά υψηλοί παρατηρούνται προσβολές στα φύλλα και στους καρπούς των φυτών

Συστάσεις:

Θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις με εντομοκτόνα μόνο όταν διαπιστωθεί προσβολή και όχι προληπτικά.

Φυτοπροστατευτικά σκευάσματα:

baccilus thuringensis, abamectin κ.α. εγκεκριμένα σκευάσματα. Οι ψεκασμοί να γίνονται κατά προτίμηση μετά τη δύση του ηλίου και με ένα μόνο εκλεκτικό εντομοκτόνο (για tuta absoluta).

 

ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (Τrialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

aleyrwdhs

Διαπιστώσεις:

Υψηλοί είναι οι πληθυσμοί του αλευρώδη στις υπαίθριες καλλιέργειες με τομάτες. Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τη ανάπτυξη του εντόμου.

Συστάσεις:

Να γίνει ψεκασμός με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα: Acetamiprid, Pyriproxyfen, thiacloprid, pyrethrins, Lambda cyhalothrin, . κα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων

 

Πηγη

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Διαπιστώσεις
Στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει αναπτύξει η Υπηρεσία μας, μέχρι στιγμής διαπιστώνονται χαμηλά έως μέτρια επίπεδα συλλήψεων ενήλικων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού στις περισσότερες περιοχές της Π.Ε. Λάρισας. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες τοποθεσίες των Δ.Δ. Τερψιθέας και της ευρύτερης περιοχής του πρώην Δήμου Πολυδάμαντα και κυρίως του Δ.Δ. Θετιδίου Φαρσάλων, όπου διαπιστώνονται πολύ υψηλές συλλήψεις ενήλικων (πεταλούδων) πράσινου σκουληκιού.

Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι, μέχρι στιγμής διαπιστώνονται υψηλά επίπεδα συλλήψεων ενήλικων (πεταλούδων) ρόδινου σκουληκιού σε ορισμένες τοποθεσίες των Δ.Δ. Κραννώνα και Δοξαρά, ενώ πολύ υψηλές συλλήψεις παρουσιάζονται σε ορισμένες περιοχές του Δ.Δ. Νίκαιας.
Με βάση τις παρατηρήσεις από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας, προς το παρόν διαπιστώνεται η ύπαρξη ζωντανών προνυμφών (σκουληκιών) πράσινου σκουληκιού πάνω απ’ το όριο επέμβασης σε ορισμένες μόνο περιοχές της Π.Ε. Λάρισας.
Αντίθετα, από ελέγχους υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας σε καρύδια που δειγματίστηκαν από βαμβακοχώραφα, διαπιστώνεται προσβολή από ρόδινο σκουλήκι άνω του ορίου επέμβασης σε αρκετές περιοχές της Π.Ε. Λάρισας.

Συστάσεις - καλλιεργητικές πρακτικές
Όσον αφορά στην 3η γενεά του πράσινου σκουληκιού που διανύουμε, η Υπηρεσία μας συστήνει στους βαμβακοπαραγωγούς κυρίως των όψιμων φυτειών, στην περίπτωση που διαπιστώσουν τουλάχιστον πέντε (5) ζωντανές προνύμφες σε 100 βαμβακόφυτα, να προβούν σε καταπολέμηση με τα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια εντομοκτόνα.

Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι, η Υπηρεσία μας τονίζει ότι η συγκεκριμένη γενεά του ρόδινου σκουληκιού μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα της παραγωγής, ενώ οι βαμβακοπαραγωγοί των οψιμότερων φυτειών θα πρέπει να τις ελέγχουν επισταμένως και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Στο παρόν στάδιο των βαμβακοφυτειών συνιστάται στους παραγωγούς να επέμβουν με χημικά σκευάσματα εάν μετά από δειγματοληψία 100 καρυδιών διαπιστωθεί προσβολή στο 5% αυτών.

Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά μέσα, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του ίδιου εντομοκτόνου περισσότερο από δύο (2) φορές την καλλιεργητική περίοδο, ενώ είναι επιθυμητή η εναλλαγή σκευασμάτων διαφορετικού μηχανισμού δράσης κάθε φορά, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων ανθεκτικότητας του σκουληκιού σε αυτό.

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
Η Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνοι, για την τελική απόφαση εφαρμογής χημικών σκευασμάτων, του είδους των σκευασμάτων που θα επιλέξουν, καθώς και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, τα οποία συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητά τους, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 9.3 και 10.3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ8Α) όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ενώ όπου κρίνεται αναγκαίο, οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται την ώρα που δεν δραστηριοποιούνται οι μέλισσες, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες κυρίως και μετά τη δύση του ηλίου.

Οι βαμβακοπαραγωγοί οφείλουν να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού. Για τον σκοπό αυτό, οι μελισσοκόμοι θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους.

 

Πηγη

 

 

Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου ή υπάρχει ιστορικό σημαντικής προσβολής και ζημίας.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

(Cydia pomonella L., Lepidoptera: Tortricidae)

► Οι συλλήψεις του εντόμου σε ορισμένες περιοχές του δικτύου των φερομονικών παγίδων εμφανίζει μία αύξηση το χρονικό διάστημα 22-29 Αυγούστου (εκτιμάται ότι ξεκίνησε η 3η πτήση του εντόμου, ειδικά μετά τις 25 Αυγούστου, χωρίς όμως να έχει μηδενίσει τελείως η 2η πτήση, υπάρχει ενδεχόμενο αλληλοεπικάλυψης γενεών).

MHLO KASTANO

► Με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Άρνισσας και της Καστοριάς, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 29 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν συνεχόμενες ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 5 - 10 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών.

►  Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

o 1 - 4 Σεπτεμβρίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών.

o 5 - 8 Σεπτεμβρίου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

► Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

► Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

► Η επέμβαση για την καρπόκαψα καταπολεμά και τις νάρκες (Phyllonorycter blancardella και Phyllonorycter corylifoliella, Lepidoptera: Gracillariidae).

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

(Cydia splendana Hόbner, Lepidoptera: Tortricidae)

KARPOKAPSA MHLO

► Η πτήση του εντόμου συνεχίζεται µε σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.

► Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας της καλλιέργειας

► Συμβουλευτείτε πότε έγινε η τελευταία επέμβαση, τη δραστική ουσία που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και την χρονική κάλυψη που δίνει αυτή.

► Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αγροτεμάχιο. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα

► Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων

► Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

ΒΑΛΑΝΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ

(Curculio elephas (Gyllenhal) Balaninus elephas, Coleoptera: Curculionidae)

VALANINOS KASTANO

► Σε ορισμένες περιοχές προκαλεί ζημιές. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η παρουσία του εντόμου (τίναγμα των δέντρων ή χρήση κολλητικής ταινίας διπλής όψης στους κορμούς) ή υπάρχει ιστορικό σημαντικής προσβολής και ζημίας.

► Υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης με την Καρπόκαψα.

Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από τις επεμβάσεις έως την συγκομιδή.

► Η προνύμφη του Βαλάνινου είναι άποδη, σε αντίθεση με αυτή της Καρπόκαψας.

► Τα κοκκώδη αποχωρήματα της προνύμφης της Καρπόκαψας συσσωρεύονται στη στοά πίσω της μέσα στο κάστανο.

► Υπάρχει περίπτωση να συνυπάρχουν στο ίδιο κάστανο μια προνύμφη Καρπόκαψας και μία ή δύο του Βαλάνινο.

 

 

Πηγη

Από τις αρχές Σεπτεµβρίου, λόγω αυξηµένης υγρασίας, ιδιαίτερα στους σχετικά πυκνοφυτεµένους και µε κακό αερισµό ελαιώνες, αναµένεται να εµφανιστούν δύο φυτοπαθογόνοι µύκητες, το κυκλοκόνιο που προσβάλλει κυρίως φύλλα και το γλοιοσπόριο που προσβάλλει τον ελαιόκαρπο, ιδιαίτερα όταν αυτός πλησιάζει την ωρίµανση.

 

Τα παραπάνω παθογόνα µπορούν να αντιµετωπισθούν συγχρόνως µε τα ίδια καλλιεργητικά και καταπολέµησης µέτρα.

Γλοιοσπόριο: Οφείλεται στο µύκητα Gloeosporium olivarum, που προσβάλλει κυρίως τους καρπούς όταν πλησιάζουν στην ωρίµανση ή όταν είναι ώριµοι και αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα για την παραγωγή, προκαλώντας χαρακτηριστική σήψη. Οι «χτυπηµένες» ελιές πέφτουν πρόωρα µειώνοντας την απόδοση της συγκοµιδής και στο στάδιο της ελαιοπαραγωγής παράγουν ένα κοκκινωπό ελαιόλαδο χαµηλής ποιότητας, πολύ θολό και µε υψηλό βαθµό οξύτητας.

Επιβάλλεται οπωσδήποτε η συλλογή-αποµάκρυνση του πεσµένου στο έδαφος καρπού, γιατί αποτελεί πολύ σηµαντική πηγή µόλυνσης για το επόµενο έτος.

Κυκλοκόνιο: Οφείλεται στο µύκητα Spilocaea oleagina, που προσβάλλει κυρίως τα φύλλα καθώς και τους µίσχους και τους ποδίσκους των ανθέων, µε χαρακτηριστικό σύµπτωµα την εµφάνιση κυκλικών κηλίδων (µάτια παγωνιού) στην επάνω επιφάνεια των φύλλων της ελιάς, οι οποίες στη συνέχεια περιβάλλονται και από χλωρωτική άλω.

Σε περιοχές µε υγρό κλίµα η προσβολή µπορεί να επιφέρει µέχρι και καθολική φυλλόπτωση στα ελαιόδενδρα, η οποία οδηγεί σε µεγάλη εξασθένιση των δέντρων, σε µείωση της παραγωγής αλλά και σε ακαρπία.

Αντιµετώπιση και των δύο παθογόνων

-Μείωση της σχετικής υγρασίας στο περιβάλλον των δέντρων µε κατάλληλο κλάδεµα για αερισµό της κόµης (κυκλοκόνιο, γλοιοσπόριο)

-Προληπτικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα µυκητοκτόνα, τις βροχερές περιόδους (κυκλοκόνιο)

-Ψεκασµός µέχρι απορροής µε χαλκούχο µυκητοκτόνο αµέσως µετά τη συγκοµιδή µε ράβδισµα (κυκλοκόνιο, γλοιοσπόριο).

 
 
Σελίδα 1 από 17

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΑΚΟΣ

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ