Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Οικονομικές Ενισχύσεις

Οικονομικές Ενισχύσεις (72)

Σε κάθε περίπτωση πριν το Πάσχα, που φέτος γιορτάζεται την Κυριακή, 8 Απριλίου 2018, θα καταβληθεί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΑγροΤύπου από τον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), η ειδική ενίσχυση βάμβακος, που αντιστοιχεί στο 2017. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, το ύψος της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα περσινά επίπεδα, δηλαδή περίπου στα 74 ευρώ το στρέμμα.

Πέρσι, η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος που αντιστοιχούσε στο 2016 και πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2017, έφτασε τα 74 ευρώ το στρέμμα, δεδομένου ότι η έκταση που δηλώθηκε ότι καλλιεργήθηκε από τους παραγωγούς, δεν ξεπέρασε τα 2.500.000 στρέμματα, κάτι που ισχύει και για το 2017, καθώς φαίνεται.

Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης
Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους βαμβακοπαραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης έπρεπε να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2018 το αργότερο, σύμφωνα με εγκύκλιο του οργανισμού πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Μάλιστα, οι βαμβακοπαραγωγοί όφειλαν να συγκομίσουν και να παραδώσουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης, στην οποία ανήκουν και να έχουν υπογράψει την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή κάποια συνεταιριστική οργάνωση.

Βάσει εξάλλου σχετικής απόφασης, οι βαμβακοκαλλιεργητές δεν πρέπει να έχουν παραδώσει σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης.

 

 

Πηγή

Σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2018 ξεκινά η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2018 δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.
Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαίου 2018 ημέρα Τρίτη, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).
Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού το υπ' αρ. 19441/22.02.2018 έγγραφο «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» για την υποβολή της αίτησης.

 

 

Πηγη

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Ηλείας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» για το έτος εφαρμογής 2015.
Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.
Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 8 δικαιούχους, ενώ το συνολικό ποσό πληρωμής ανέρχεται σε 50.014,62 ευρώ.
Επίσης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία-πενταετία» για το έτος εφαρμογής 2015.
Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 17 δικαιούχους και 2 απορριπτόμενους, ενώ το συνολικό ποσό πληρωμής ανέρχεται σε 84.213,67 ευρώ.
Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ηλείας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα (15 Ιανουαρίου 2018), στην έδρα της Υπηρεσίας (Διοικητήριο - Πύργος).
Μετά από την εξέταση των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή.

 

 

 

Πηγη

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σχεδίων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις. Στους τομείς περιλαμβάνεται και η Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων.

Από τις 8 Ιανουαρίου 2018 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για τη δράση, η οποία έχει προϋπολογισμό 50.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Δικαιούχοι της Δράσης
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • παράγουν / μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν / μεταποιούν.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής σε Εκθέσεις
Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 €.
Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.
Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:
Μέχρι 20.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 €
Μέχρι 35.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 €
Μέχρι 50.000 € ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 €

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς:
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Υλικά / Κατασκευές
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία / Φάρμακα.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:

 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης / εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής - διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση / λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Καθόλη την προαναφερόμενη περίοδο - και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης διαθέσιμου προϋπολογισμού - οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψήφιους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας.

 

 

Πηγη

Διευθετείται αυτή την ώρα από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ το ζήτημα που δημιουργήθηκε με την αποστολή της βάσης δεδομένων στην τράπεζα, προκειμένου να «τρέξει» η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων της εξισωτικής αποζημίωσης 2017. Ωστόσο, μέχρι πριν το μεσημέρι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην Πειραιώς δεν είχαν φτάσει ακόμα οι δισκέτες.

Πάντως, η αίσθηση είναι ότι από το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι θα μπορούν να προχωρούν σε αναλήψεις από τα ΑΤΜ, ενώ στα γκισέ θα μπορούν να προσέρχονται από την Πέμπτη το πρωί. Κατά το σύνηθες, λίγη παραπάνω υπομονή καλούνται να κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που έχουν λογαριασμό σε άλλη τράπεζα.

Για το ζήτημα της καθυστέρησης στην παράδοση των αρχείων με τους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης του 2017 ενημέρωσε από το βράδυ της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου με ανακοίνωσή της η τράπεζα Πειραιώς, στην οποία αναφέρονται τα εξής: «σχετικά με την οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους αγρότες του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις αιτήσεις 2017 (εξισωτική αποζημίωση έτους 2017), οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των σχετικών αρχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Τράπεζα. Εκτιμάται ότι τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς καταθέσεων από το απόγευμα της Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της Πειραιώς για τις Πληρωμές της εξισωτικής αποζημίωσης σε δικαιούχους αγρότες.pdf 

Εν τω μεταξύ, έχουν προηγηθεί ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στις οποίες αναφέρεται ότι καταβλήθηκε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις αιτήσεις 2017. Το συνολικό πόσο και για τα δυο υπομέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 234.187.962,31 ευρώ και αφορά 335.221 δικαιούχους.

Όπως ανέφερε από το πρωί της Τρίτης στο Agronews ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Γιώργος Κέντρος, «οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, μένει να υπογραφεί η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για να αρχίσει η πληρωμή των παραγωγών, με συνολικό ποσό ύψους κοντά στα 240 εκατ. ευρώ». Αυτό σημαίνει ότι από το απόγευμα της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου, όπως είχε γράψει και η εφημερίδα Agrenda στο περασμένο της φύλλο, θα ξεκινήσει η διαδικασία της πίστωσης, με τους παραγωγούς να βλέπουν αρχικά στο IRIS τα χρήματα που δικαιούνται και κατόπιν στα ΑΤΜ.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την Πληρωμη εξισωτικής αποζημίωσης 2017.pdf

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οικονομική ενίσχυση σε δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις αιτήσεις 2017. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από αύριο 20.12.2017. Το συνολικό πόσο και για τα δυο υπομέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 234.187.962,31 ευρώ και αφορά 335.221 δικαιούχους.

Ειδικότερα, για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκε το ποσό των 149.499.858,46 ευρώ σε 214.993 δικαιούχους ενώ για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των 84.688.103,85 ευρώ σε 169.991 δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι, κατά την επεξεργασία πληρωμής προέκυψαν:

- για το υπομέτρο 13.1., 1.442 δικαιούχοι, ποσοστό 0,7% των ενταγμένων δικαιούχων, με μηδενικό ποσό πληρωμής λόγω των προβλεπόμενων στο θεσμικό πλαίσιο μειώσεων – κυρώσεων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 1.216 δεσμεύσεις δικαιούχων, ποσοστό 0,6% των ενταγμένων δικαιούχων.

- για το υπομέτρο 13.2., 747 δικαιούχοι, ποσοστό 0,4% των ενταγμένων δικαιούχων, με μηδενικό ποσό πληρωμής λόγω των προβλεπόμενων στο θεσμικό πλαίσιο μειώσεων – κυρώσεων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 718 δεσμεύσεις δικαιούχων, ποσοστό 0,4% των ενταγμένων δικαιούχων.

Οι δεσμεύσεις των 1.216 δικαιούχων του υπομέτρου 13.1 και 718 δικαιούχων του υπομέτρου 13.2 πραγματοποιήθηκαν ως επί το πλείστον λόγω μη ταύτισης στοιχείων του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού, ελέγχου σε εξέλιξη της ιδιότητας του ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ή της ιδιότητας του άμεσα συνταξιούχου από την Α.Α.Δ.Ε.


Δήλωση Αποστόλου

«Προχωράμε σε μια ακόμη σημαντική πληρωμή για τον αγροτικό κόσμο λίγες μέρες πριν τις γιορτές. Ενισχύουμε με το ποσό των 234,1 εκατ. ευρώ της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2017 τους δικαιούχους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Αξίζει να αναφερθεί ότι όπως και πέρυσι ο αριθμός των δικαιούχων έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και ανέρχεται σε περίπου 335.000 δικαιούχους.

Πρόκειται για μια σημαντική ενίσχυση που δίνεται για την υποστήριξη των παραγωγών που μοχθούν στην ορεινή Ελλάδα. Το ΥΠΑΑΤ αποδεικνύει έμπρακτα και με συνέπεια τη στήριξή του στους παραγωγούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις βελτίωσης του εισοδήματός τους, της διατήρησης της αγροτικής δραστηριότητας αλλά και της συνοχής του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας».

 

Αυξημένος προϋπολογισμός

Σημειωτέον ότι με τροποποιητική απόφαση ο προϋπολογισμός του Μέτρου 13 έχει αυξηθεί στα 242 εκατ. ευρώ από το ποσό που οριζόταν στην αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Το συνολικό ποσό κατανέμεται ως εξής:

- Υποµέτρο 13.1: 155 εκατ. ευρώ (από 148 εκατ. ευρώ)

- Υποµέτρο 13.2: 87 εκατ. ευρώ (από 82 εκατ. ευρώ).

 

Άλλωστε την έναρξη των πληρωμών ανακοινώνει και το υπουργείο στην οποία αναφέρεται ότι «Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν από εχθές οι πίνακες Εγκεκριμένων (Παραδεκτών Αιτήσεων) και Απορριπτομένων (Μη Παραδεκτών Αιτήσεων) οπότε το αργότερο μέχρι αύριο εκτελείται η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η λίστα με τους δικαιούχους

Προοίμιο της πληρωμής αποτέλεσε η ανακοίνωση της λίστας με τους δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού με την οποία ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι εκδόθηκε η τελική κατάταξη των εγκεκριμένων και των απορριπτόμενων μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως ισχύει, η τελική κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014- 2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2017.

Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (http:www.opekepe.gr) και είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καρτέλα του Αγρότη».

Οι πίνακες είναι επίσης διαθέσιμοι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στους Πιστοποιημένους Φορείς Υποβολής Αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι:

• η τελική κατάταξη προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών,

•ο  χαρακτηρισμός της ιδιότητας του «ενεργού  γεωργού» έχει προκύψει από το τελευταίο αρχείο της Α.Α.Δ.Ε. (αρχές Δεκεμβρίου 2017),

•οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθαριστεί και ως εκ τούτου ήταν «υπό έλεγχο» ως προς την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, θεωρήθηκαν «ενεργοί» για τις ανάγκες της τελικής κατάταξης.

Η είσοδος στην εφαρμογή «Καρτέλα Αγρότη» πραγματοποιείται https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login. Για να είναι δυνατή η είσοδός στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/ στην επιλογή «Εγγραφή».

Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/registration2017/static/files/EgxeiridioEggrafhsOnline2017.pdf.

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη 2014-2016 δεν απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την Τελική κατάταξη εγκεκριμένων εξισωτικής αποζημίωσης 2017.pdf

 

 

Πηγη

Από το βράδυ της Πέμπτης (14/12/2017) αναμένεται να πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών το υπόλοιπο του τσεκ (βασικής ενίσχυσης) και το πρασίνισμα για το 2017. Τις επόμενες ώρες θα μπορούν οι δικαιούχοι να σηκώνουν τα χρήματά τους ανάλογα και με το τραπεζικό ίδρυμα στο οποίο διατηρούν λογαριασμό. Το συνολικό ποσό που θα πληρωθούν οι δικαιούχοι παραγωγοί ξεπερνά το 1 δις ευρώ. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η πληρωμή θα περιλαμβάνει τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης (το 30% που αντιστοιχεί σε ποσό 427.329.000 ευρώ), το πρασίνισµα (562.899.000 ευρώ) και την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (37.527.000 ευρώ). Στο μεταξύ πληρωμές είχαμε, στις 11 και 12 Δεκεμβρίου, συνολικού ύψους 8.317.239 ευρώ σε 1.688 δικαιούχους.

Το μεγαλύτερο μέρος της πληρωμής αφορά ανειλημμένες υποχρεώσεις για τη βιολογική γεωργία (συνολικά 1.245 δικαιούχοι).

Πάντως καταγγελίες που έχουμε στον ΑγροΤύπο από βιοκαλλιεργητές μας αναφέρουν ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ημερομηνίες είναι τόσο «πιεσμένες» που είναι πολύ δύσκολο να επεξεργαστούν οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στις ΔΑΟΚ.

Διαβάστε πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 11 και 12 Δεκεμβρίου

 

 

Πηγη

Να είναι υποχρεώµενος ο δικαιούχος να προσκοµίζει τιµολόγια πώλησης για τουλάχιστον 50% της παραγωγής του, καθώς και τιµολόγια αγοράς σπόρων, σκευασµάτων κτλ. σε ορισµένες καλλιέργειες όπως η µηδική, προτείνουν οι βιοκαλλιεργητές των Σερρών, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα κερδοσκοπίας στο σχετικό Μέτρο ενίσχυσης.

Η άποψη αυτή περιλαµβάνεται στις προτάσεις που θα συνεκτιµηθούν στις αποφάσεις που θα λάβει το προσεχές διάστηµα η πολιτική ηγεσία σχετικά µε το Μέτρο 11 για τη Βιολογική Γεωργία, όπως προέκυψε µετά από πρόσφατη συνάντηση των βιοκαλλιεργητών µε τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης.

Ένταξη όλων των κηπευτικών
Παράλληλα, η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ν. Σερρών θεωρεί προς πρέπει να εντάσσονται στο Μέτρο µόνο κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, ενώ λέει πως είναι αναγκαίο να προβλεφθούν περισσότερα κονδύλια για τους παλιούς, σε σχέση µε τους νέους βιοκαλλιεργητές. Στις απόψεις τους παράλληλα παραθέτουν την αναγκαιότητα να ενταχθούν όλα τα κηπευτικά και τα θερµοκήπια στα φυλλοειδή.

Ως επιπλέον πόροι για τις παραπάνω προτάσεις και ιδιαίτερα για την κάλυψη της ενίσχυσης νέων ειδών θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα χρήµατα που περίσσεψαν από την προηγούµενη πενταετία της Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και από µία µικρή µείωση υπαρχόντων επιδοτούµενων καλλιεργειών (π.χ. εκτακτικές-µηδική), σύµφωνα µε τους Σερραίους.

Όσον αφορά τη µοριοδότηση προτείνεται η εµπειρία των βιοκαλλιεργητών να γίνει 10ετής και για κάθε χρόνο καλλιέργειας να µοριοδοτείται µε 10 µόρια. Στα ηλικιακά όρια, έως 35 ετών να µοριοδοτούνται µε 250 µόρια και έως 45 ετών µε 125 µόρια. Παράλληλα σύµφωνα πάντα µε τους βιοκαλλιεργητές των Σερρών υπογραµµίζεται ότι: «Έχουν αδικηθεί πολλές περιφεριακές ενότητες µε την απονιτροποίηση, γι’ αυτό προτείνουµε να µειωθεί η επιχορήγηση της ώστε να ενισχυθεί η βιολογική γεωργία, καθώς και µε τις περιοχές NATURA οπότε θα πρέπει να εξαιρεθούν απο τη 2η προκήρυξη».

Με αναλογία «80-20» τα χρήµατα σε παλιούς και νέους

Τα 100 εκ. ευρώ που θα διατεθούν στη Βιολογική Γεωργία, οι βιοκαλλιεργητές Σερρών προτείνουν να κατανεµηθούν κατά 80% στους παλιούς και 20% στους νέους βιοκαλλιεργητές, µε µετατροπή. «Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να επιστραφούν τα επιπλέον 120 εκ. ευρώ που υπήρχαν αρχικά για το πρόγραµµα, επειδή τα 100 εκ. είναι πολύ µικρό ποσό σε σχέση µε τις ανάγκες.
Ως επιπλέον πόροι για τις παραπάνω προτάσεις και ιδιαίτερα για την κάλυψη της ενίσχυσης νέων ειδών θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν τα χρήµατα που περίσσεψαν από την προηγούµενη πενταετία της Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και από µία µικρή µείωση υπαρχόντων επιδοτούµενων καλλιεργειών (π.χ. εκτακτικές-µηδική)», σηµειώνουν σχετικά.

Μόνο κατά κύριο επάγγελµα αγρότες

Στο Μέτρο 11 και σε κάθε χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πρέπει να εντάσσονται µόνο 100% κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, τονίζεται στις θέσεις των Σερραίων που υπογραµµίζουν ότι «οι αγρότες ουδέποτε διεκδίκησαν επιχορηγήσεις από άλλους κλάδους οπότε θεωρούµε αδιανόητο να ενταχτούν στο Μέτρο 11 άτοµα φυσικά ή νοµικά τα οποία δεν ανήκουν στην αγροτική παραγωγή αλλά έχουν τις γεωργικές δραστηριότητες σαν συµπληρωµατικό εισόδηµα η απασχόληση».

 

 

Πηγη

Τρεις µεγάλες πληρωµές ετοιµάζουν αυτή την περίοδο οι υπηρεσιακοί του Οργανισµού Πληρωµών, µε τη νέα Βιολογική να προηγείται χρονικά µε ορόσηµο την Πέµπτη 30 Νοεµβρίου, να ακολουθεί η εξόφληση του τσεκ µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου και να κλείνει το έτος µε την εξισωτική αποζηµίωση του 2017 κοντά στα Χριστούγεννα.

Όσον αφορά την ενιαία και την εξισωτική, η κατάσταση είναι «ελεγχόµενη», σηµειώνει στην Agrenda ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Κέντρος, ενώ το µεγάλο στοίχηµα -όπως λέει- είναι η νέα Βιολογική, καθώς πρόκειται για καινούργιο πρόγραµµα, µε καινούργια σχεδίαση, σε καινούργια βάση δεδοµένων.

Οι πρώτες αναφορές από τον Οργανισµό αναφέρουν ότι τελικά θα τα καταφέρουν και η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί στις 30 του µήνα, σε ποσοστό 70%, που σηµαίνει ότι θα κινηθεί σε ένα ποσό περί τα 40 εκατ. ευρώ. Και µπορεί ο κοινοτικός κανονισµός να δίνει δικαίωµα προκαταβολής µέχρι και 85% του συνολικού ποσού, ωστόσο κάτι τέτοιο απαιτεί πολιτική απόφαση από την πλατεία Βάθη, κάτι που δεν φαίνεται πιθανό σε αυτή την περίπτωση, εξηγεί ο κ. Κέντρος. Στην περίπτωση δε που δεν καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η πληρωµή µετατίθεται για το επόµενο έτος και τότε θα αφορά εξόφληση και όχι προκαταβολή.


Την εβδοµάδα 11 µε 15 ∆εκεµβρίου εκτιµάται αρµοδίως ότι θα γίνει η µεγάλη πληρωµή για την εξόφληση του τσεκ, ύψους περί το 1 δις ευρώ, η οποία σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περιλαµβάνει  υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης (του 30% που αντιστοιχεί σε ποσό 427.329.000 ευρώ), το πρασίνισµα (562.899.000 ευρώ) και την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (37.527.000 ευρώ), όσους έχουν λαµβάνειν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, όσους αθροιστικά το συνολικό τους ποσό είναι µεγαλύτερο από τα 250 ευρώ, αλλά και όσες από τις εκκρεµότητες της προκαταβολής διευθετηθούν, αφενός από τους παραγωγούς µε υποβολή διοικητικών πράξεων και αφετέρου από τους αρµοδίους µε ολοκλήρωση των ελέγχων, αλλά και τους δικαιούχους της φόρµας 6.

Μετά την ενιαία, τα 230 εκατ. ευρώ της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2017

Χωριστά από την πληρωµή της εξόφλησης του τσεκ και περίπου µια εβδοµάδα µετά (κοντά στα Χριστούγεννα) τοποθετείται από τον Οργανισµό Πληρωµών η πίστωση των 230 εκατ. ευρώ για την εξισωτική αποζηµίωση του 2017.
Εν τω µεταξύ, όπως ενηµέρωσε την Agrenda, ο αντιπρόεδρος του Οργανισµού Γιώργος Κέντρος, µέσα στην επόµενη εβδοµάδα θα αναρτηθεί η λίστα µε τους δικαιούχους, προκειµένου να τους δοθεί ο χρόνος να προχωρήσουν σε ενστάσεις, οι οποίες θα πρέπει να ελεγχθούν για να τρέξει η πληρωµή στους χρόνους που έχουν οριστεί.   
Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι στις 23 ∆εκεµβρίου πιστώθηκαν συνολικά 223,7 εκατ. ευρώ σε 328.021 δικαιούχους, εκ των οποίων τα 143,9 εκατ. ευρώ αφορούν 206.812 παραγωγούς στα ορεινά και 79,8 εκατ. ευρώ 166.921 παραγωγούς σε µειονεκτικές περιοχές, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σηµειωτέον ότι για τις εν λόγω ∆ράσεις είχαν εγκριθεί 156,5 εκατ. ευρώ στα ορεινά και 87 εκατ. στα µειονεκτικά.

Σήµα πληρωµής η έγκριση 1 εκατ. ευρώ για το Κοµφούζιο
Το δρόµο για την πληρωµή των 1.876 δικαιούχων της δράσης Κοµφούζιο ανοίγει η απόφαση µε την οποία εγκρίνεται πίστωση ύψους περί το 1 εκατ. ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι οι παραγωγοί θα λάβουν 387 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως για τα πρώτα δύο έτη εφαρµογής και 454 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως για τα τελευταία τρία έτη εφαρµογής.
Εν τω µεταξύ, περιθώριο µέχρι τη ∆ευτέρα 20 Νοεµβρίου έχουν οι ενδιαφερόµενοι -µετά τη νέα παράταση που δόθηκε- προκειµένου να υποβάλλουν µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος της ∆ράσης, τα παραστατικά συµµόρφωσης ειδικών διατάξεων για το πρώτο έτος εφαρµογής στη δράση.

Αρχές του 2018 η συνδεδεµένη στα τεύτλα, λέει ο Αποστόλου
Τα στοιχεία της ΕΒΖ για τον αριθµό των στρεµµάτων µε τεύτλα που καλλιεργήθηκαν το 2017 περιµένει το υπουργείο, προκειµένου να υπολογιστεί το ύψος της συνδεδεµένης ενίσχυσης. Αυτό ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, τη Τετάρτη 15 Νοεµβρίου, από την Ορεστιάδα, στο περιθώριο της τελετής εγκαινίων των νέων εργαστηρίων της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, στην Ορεστιάδα. Σύµφωνα µε τον υπουργό «αν δοθούν γρήγορα τα στοιχεία από την βιοµηχανία ζάχαρης, εµείς αρχές του επόµενου χρόνου θα πληρώσουµε τη συνδεδεµένη του 2018»

 

 

Πηγη

Μετά την «κρυάδα» µε την πληρωµή της προκαταβολής του τσεκ και τις παρακρατήσεις που ανέρχονται στο 8,5% υπέρ Αποθέµατος, συνδεδεµένων και δηµοσιονοµικής προσαρµογής, νέα δυσάρεστη έκπληξη για τον αγροτικό κόσµο κοµίζουν οι αποκλειστικές πληροφορίες της εφηµερίδας Agrenda από το υπουργείο Οικονοµικών σχετικά µε την πίστωση του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο για το έτος 2015.

Καταρχήν η πληρωµή των δικαιούχων παραµένει στον αέρα, καθώς δεν έχει ακόµα υπογραφεί η σχετική απόφαση µε την έγκριση πίστωσης από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Γιώργο Χουλιαράκη.

Το ζητούµενο, ωστόσο, είναι το ποσό το οποίο θα πιστωθεί στους λογαριασµούς των παραγωγών. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες από τους αρµόδιους του υπουργείου Οικονοµικών, µόλις 40 εκατ. ευρώ αναλογούν για τον ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου του 2015, αφενός γιατί ο συντελεστής -βάσει σχετικής απόφασης- έχει µειωθεί στο 0,097 για το εν λόγω έτος (ήταν στο 0,264 για το 2014 και στο 0,230 για το 2015) και αφετέρου η επιστροφή του ειδικού φόρου αφορά 9 µήνες και όχι ολόκληρο το έτος, δεδοµένου ότι από 1η Οκτωβρίου 2016 και µετά καταργήθηκε µε το νόµο 4336/2015.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι του υπουργείου Οικονοµικών σε αυτή τη φάση έχουν στείλει εσωτερικό έγγραφο και περιµένουν «άνωθεν» απάντηση για το πώς θα κινηθούν, καθώς όπως λένε ο όγκος της γραφειοκρατίας είναι υψηλός. Εν τω µεταξύ, µεγάλη εκκρεµότητα αποτελεί και µια λίστα µε 13.000 δικαιούχους παραγωγούς, που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε δεύτερη φάση, οι οποίοι «ξέµειναν» από την πληρωµή του ΕΦΚ για τα έτη 2014 και 2015. Όπως δηλώνουν από το Οικονοµικών, η σχετική απόφαση που απαιτεί µια «άπαξ πληρωµή» τους κρατά µε δεµένα χέρια και δεν µπορούν να προχωρήσουν την πίστωση των εν λόγω δικαιούχων, αν δεν υπάρξει νέα τροποποιητική απόφαση.


Σε κάθε περίπτωση, για να τρέξει όποια πληρωµή, πρέπει να ενηµερωθούν εγγράφως οι υπηρεσιακοί του υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία ελέγχων ώστε να κλείσουν οι λίστες µε τα ποσά που αντιστοιχούν στους παραγωγούς. Με τις µέχρι σήµερα πληροφορίες δεν προβλέπεται πληρωµή µέσα στον Νοέµβριο, δεν αποκλείεται η πίστωση να γίνει πριν τις γιορτές, αν και πιο πιθανή πρέπει να θεωρείται µια πληρωµή από το νέο έτος.

∆εν προβλέπεται ενδιάµεση πληρωµή, πριν
τα Χριστούγεννα η εξόφληση της ενιαίας
Μέχρι τέλη ∆εκεµβρίου, έχει προγραµµατιστεί, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης (του 30% που αντιστοιχεί σε ποσό 427.329.000 ευρώ), του πρασινίσµατος (562.899.000 ευρώ) και της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (37.527.000 ευρώ). Πρόκειται για ένα συνολικό ποσό περί το 1 δις ευρώ, το οποίο αναµένεται να περιλαµβάνει και όσους έχουν λαµβάνειν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα, όσους αθροιστικά το συνολικό τους ποσό είναι µεγαλύτερο από τα 250 ευρώ, αλλά και όσες από τις εκκρεµότητες της προκαταβολής διευθετηθούν αφενός από τους παραγωγούς µε υποβολή διοικητικών πράξεων και αφετέρου από τους αρµοδίους µε ολοκλήρωση των ελέγχων.

Υπενθυµίζεται ότι προς πληρωµή για τον ∆εκέµβριο παραπέµπονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα παρακάτω ειδικά ευρήµατα που αφορούν τα εξής:

1. Γεωργούς (51.459) µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ.
2. Γεωργούς (56) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύµφωνα µε το άρθρο 9, του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου χρησιµοποιούνται τα δικαιούµενα ποσά των άµεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2016 και τα οικονοµικά τους στοιχεία του φορολογικού έτους 2016.
3. Γεωργούς (2.016) για τους οποίους εκκρεµεί το αποτέλεσµα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήµατος από το ΥΠΟΙΚ.
4. Γεωργούς (126) που τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε 2017, δεν ταυτοποιήθηκαν µε τα στοιχεία από την AA∆Ε.
5. Γεωργούς (542) για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων από κληρονοµιά. Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων µεταβίβασης ανήλθε στις 64.370.
6. Γεωργούς (1.815) για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων δεδοµένου ότι έχουν ζητηθεί συµπληρωµατικά δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν ακόµα προσκοµισθεί από τους παραγωγούς.
7. Γεωργούς (606) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης µε το τραπεζικό ίδρυµα.
8. Γεωργούς (685) που κρίθηκαν µη δικαιούχοι µετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω απόκλισης µεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.

Με ίδια περσινά ποσά στα μέσα Δεκεμβρίου η εξισωτική 2017
Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου προγραμματίζεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου, η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2017, που αναμένεται να περιλαμβάνει ίδιους δικαιούχους και ποσά με πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι στις 23 Δεκεμβρίου πιστώθηκαν συνολικά 223,7 εκατ. ευρώ σε 328.021 δικαιούχους, εκ των οποίων τα 143,9 εκατ. ευρώ αφορούν 206.812 παραγωγούς στα ορεινά και 79,8 εκατ. ευρώ 166.921 παραγωγούς σε μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειωτέον ότι για τις εν λόγω Δράσεις είχαν εγκριθεί 156,5 εκατ. ευρώ στα ορεινά και 87 εκατ. στα μειονεκτικά.
Όσον αφορά τη νέα προκήρυξη της Βιολογικής, τελική ημερομηνία για την προκαταβολή της έχει δοθεί για τα τέλη Νοεμβρίου, αλλιώς αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες θα πάει με το νέο έτος, όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών Γιώργος Κέντρος. Οι συνδεδεμένες δεν αναμένεται να πληρωθούν πριν τον Φεβρουάριο. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων του προηγούμενου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία, Σπάνιες Φυλές, Νιτρορύπανση κλπ, με στόχο να κλείσει ο κύκλος των παλιών πληρωμών και ενστάσεων μέχρι τέλος του έτους, το 90%, με μικροεκκρεμότητες που θα μείνουν για το νέο έτος να μπορούν να τρέξουν με τους ελέγχους.

 

 

ΠΗΓΗ

Μετά από αρκετή ζύμωση και συζητήσεις δόθηκε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση η υπουργική απόφαση που θεσμοθετεί το Εθνικό Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών, το οποίο θα διαμορφώσει το περιβάλλον πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η προκήρυξη του Μέτρου 2 «Γεωργικές Συμβουλές» των Προγραμμάτων, η οποία αναμένεται να βγει στον αέρα αρχές του 2018 με προϋπολογισμό περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Νοεμβρίου, βάσει του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης, η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, ενώ ο ΕΛΓΟ Δήμητρα αναλαμβάνει φορέας επιμόρφωσης και πιστοποίησης των Γεωργικών Συμβούλων.

Σκοπός του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι η υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησής.

 

Τα θεματικά πεδία των συμβουλών

Στο σύστημα αυτό και τον επίσημο κατάλογο εγγεγραμμένων γεωργικών συμβούλων, θα μπορούν να ενταχθούν φορείς οποιασδήποτε νομικής μορφής οι οποίοι θα έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, ώστε να παρέχουν μία ομάδα συμβουλών εννιά (προς το παρόν) θεματικών πεδίων που αφορούν:

I. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

II. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή του άρθρου 11§3 της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά (2000/60/ΕΚ)

ΙΙΙ. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

IV. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

V. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ.

VI. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής/διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

VII. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.

VIII. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

ΙΧ. Συμβουλές για το σχεδιασμό Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και άλλων Συστημάτων ή Προτύπων παραγωγής.

X. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.

β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.

γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

δ) Τεχνικές καλλιέργειας, κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.

 

XI. Συμβουλές σε νέα θεματικά πεδία στα οποία μπορούν να πιστοποιηθούν οι Γ.Σ. Τα νέα πεδία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης & Διεθνών Σχέσεων.

Προαιρετική η συμμετοχή των αγροτών

Οι γεωργοί θα έχουν πρόσβαση στο Σύστημα σε προαιρετική βάση και προτεραιότητα πρόσβασης θα έχουν οι νέοι γεωργοί έως 40 ετών, οι νεοεισερχόμενοι  γεωργοί και τα μέλη των συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων (συνεταιρισμών, οργανώσεων παραγωγών, ομάδων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ) των γεωργών.

Η σύνδεση με το Μέτρο 2 Γεωργικών Συμβουλών

Όσοι αγρότες επιλέξουν να λάβουν συμβουλή για τα παραπάνω θεματικά πεδία και μόνο από πιστοποιημένους φορείς που είναι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι στον κατάλογο Γεωργικών Συμβουλών, δύναται το κόστος να καλυφθεί (έως 1.500 ευρώ) από το σχετικό Μέτρο των Προγραμμάτων, που θα προκηρυχθεί στις αρχές του 2018, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη.

Περιγραφή της δομής του Συστήματος

Το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, περιλαμβάνει:

 

 • Τους Γεωργικούς Συμβούλους (ΓΣ) και τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ)

 

 • Tο φορέα επιμόρφωσης και πιστοποίησης αυτών και

 

 • Τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό, τον έλεγχο του Συστήματος, της επιμόρφωσης, πιστοποίησης των ΓΣ και των ΦΠΓΣ.

 

2. Οι αρμόδιες, για τη λειτουργία του Συστήματος, αρχές του άρθρου 5 μεριμνούν ώστε οι Γ.Σ. να εκπαιδεύονται κατάλληλα και να εξειδικεύονται σε νέες επιστημονικές γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές με έμφαση στην καινοτομία, μέσω των κατάλληλων συνεργασιών με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς φορείς. Επίσης, να ενημερώνονται για τις ενωσιακές και εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις που άπτονται γεωργικών θεμάτων.

3. Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι μπορούν να παρέχουν Γεωργικές Συμβουλές είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε μέσω νομικών  οντοτήτων κάθε μορφής, που πιστοποιούνται από τον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και καλούνται, για τους σκοπούς αυτής της Απόφασης, Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Οι Γεωργικοί Σύμβουλοι μπορούν να συστήνουν, να συμμετέχουν, να εργάζονται ή  να συνεργάζονται στους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Κατά παρέκκλιση αυτών, Γεωργικές Συμβουλές παρέχονται και από φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας.

4. Η εκπαίδευση-επιμόρφωση των Γεωργικών Συμβούλων των φορέων, είναι υποχρεωτική .

5. Το ΣΠΣΓΕ εξασφαλίζει την πρόσβαση των ωφελούμενων σε εξατομικευμένες συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής τους. Εφόσον αιτιολογείται δεόντως και κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές μπορούν να παρέχονται και σε άτυπες ή τυπικές με βάση το εθνικό δίκαιο, μικρές ομάδες  παραγωγών για την αντιμετώπιση, κατόπιν τεκμηρίωσης, κοινού προβλήματος.

Αφήνει ανοιχτούς τους ορίζοντες για δημιουργική εφαρμογή του αντιστοίχου μέτρου 02 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) που θα προκηρυχτεί σύντομα, με προϋπολογισμό περίπου 120 εκατ. ευρώ.

 

ΠΗΓΗ

 

Σελίδα 1 από 6

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΟΥ ΕΛΙΑΣ

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ