Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Οικονομικές Ενισχύσεις

Οικονομικές Ενισχύσεις (90)

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 09:11

Νέος χάρτης, νέοι δικαιούχοι εξισωτικής το 2019

Written by

Το νέο χάρτη των μειονεκτικών περιοχών μέσα στις οποίες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι διαθέτουν εκμετάλλευση και θα λαμβάνουν εξισωτική αποζημίωση από το 1/12019 αλλά και αυξημένο πριμ ή περισσότερα μόρια στα Προγράμματα έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σημειώνεται εδώ ότι ο χάρτης ορεινών περιοχών μένει ο ίδιος.

 

 

Σημειώνεται εδώ πως το 2017, στις µειονεκτικές περιοχές βρέθηκαν 169.991 δικαιούχοι εξισωτικής τους οποίους αφορά οποιαδήποτε αλλαγή στο χάρτη βάσει της νέας οριοθέτησης, καθώς από 1/1/2019 χάνουν το δικαίωμα εισπραξής της. Υπενθυµίζεται πως η εξισωτική δίνεται βάση το πού βρίσκεται το δηλωµένο αγροτεµάχιο και όχι µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου. Σηµειώνεται πως µετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα καθοριστεί το ύψος ενίσχυσης µε βάση τις περιοχές που θα προκύψουν, το οποίο σήµερα είναι 9,5 ευρώ το στρέµµα.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο χάρτης των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα:

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του υπουργείου:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων γνωστοποιεί ότι προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) θα πρέπει να προβεί σε νέα οριοθέτησή τους. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για νέα οριοθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τη θέτει σε διαβούλευση. Ερωτήματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από σήμερα Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι στο έγγραφο της διαβούλευσης παρουσιάζεται χάρτης και κατάλογος των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα ανά Περιφέρεια, Δήμο, Τοπική/Δημοτική κοινότητα».

Κανονιστικά, η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) βασίζεται σε βιοφυσικά κριτήρια κοινά για όλα τα κράτη – μέλη, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που σχετίζονται ιδίως με τη χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή τις κακές κλιματικές συνθήκες αλλά δεν έχουν ξεπεραστεί μετά από επενδύσεις σε υποδομές ή από μεθόδους παραγωγής ή συστήματα καλλιέργειας, ενώ είναι σημαντική στις περιοχές αυτές η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας.

Το κείμενο της διαβούλευσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-oriothetisi_perioxwn

 

 

Πηγη

 

 

 

 

Αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και διαρκεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής σταφυλιών μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ.( www.minagric.gr).

 

Οι παραγωγοί που κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. από παλαιότερες Δηλώσεις, μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν νέα εγγραφή. 

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής της δήλωσης συγκομιδής (30 Νοεμβρίου 2018), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωση Συγκομιδής, τότε έχει την δυνατότητα να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ με αίτηση τροποποίησης και κατόπιν προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών τη διόρθωση της Δήλωσης Συγκομιδής του. Η νέα εκτύπωση θα περιλαμβάνει τις αλλαγές όπως αυτές έγιναν από τη ΔΑΟΚ.

 

Έως 1.700 κιλά στη δήλωση συγκομιδής οινοστάφυλων

Στην ένδειξη «Οινοποίηση από τον Δηλούντα», η ανώτερη συνολική ποσότητα που επιτρέπεται να δηλωθεί είναι 1.700 κιλά και είναι αυτή που αντιστοιχεί σε 1.000 λίτρα οίνου για ιδιωτική κατανάλωση.

Αυτό ξεκαθαρίζει το υπουργείο Αγροτικής σχετικά με τις Δηλώσεις Συγκομιδής που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι αμπελοκαλλιεργητές ετησίως μετά το πέρας του τρυγητού οι κατά τόπους ΔΑΟΚ.

Στόχος, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι, του υπουργείου, να τηρούνται οι Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η ποσότητα σταφυλιών που συγκομίζεται είναι μεγαλύτερη από 1.700 κιλά, θα πρέπει να προκύπτει από τη Δήλωση Συγκομιδής η πώληση της επιπλέον ποσότητας σε οινοποιείο ή η παράδοσή της σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η επιστροφή της με τη μορφή τελικού προϊόντος στους ίδιους, οπότε οι αμπελοκαλλιεργητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν επιπλέον της Δήλωσης Συγκομιδής και Δήλωση Παραγωγής.


 

Οι δικαιούχοι

1) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρ. αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

β) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκομιδής.

2) Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

β) οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς χυμοποίηση. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ».

3) Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και δήλωση παραγωγής.

4) Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία, οικονομικοί λόγοι).

5) Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ., αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου).

Για τους παραγωγούς που παραδίδουν την σταφυλική τους παραγωγή σε Οινοποιεία, Εμπόρους ή Συνεταιρισμό, θα πρέπει να συμφωνούν τα στοιχεία του κάθε αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος αριθμός) στο τιμολόγιο πώλησης με τα στοιχεία του αγροτεμαχίου που είναι καταχωρημένα στην Δήλωση συγκομιδής του παραγωγού.

 

 

Πηγη

Ενάμιση μήνα επιπλέον περιθώριο δίνει η παράταση έως τις 22 Οκτωβρίου στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μέτρο 16 της συνεργασίας, η οποία έληγε στις 3 Σεπτεμβρίου, για όσους ενδιαφέρονται να στήσουν μία επιχειρησιακή ομάδα με 5.000 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε πράξης µπορεί να διαµορφωθεί κατά ανώτερο όριο 145.000 ευρώ αν η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου µίας συνεργασίας αφορά σε µία ∆ιοικητική Περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα, 295.000 ευρώ αν αφορά το σύνολο της χώρας και 445.000 ευρώ αν πρόκειται για διακρατική συνεργασία.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήρξης της  υπ’αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων :

 

• 16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

 

Δράση 1: «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» και

 

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ γιατην παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

 

• 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

 

Δράση 1: «Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

 

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». (ΑΔΑ:ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8)» ως προς την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων στήριξης, η οποία παρατείνεται έως 22/10/2018.

Βρείτε εδώ τη σχετική Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για τη Συνεργασία.pdf

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισµός των προκηρυσσόµενων Υποµέτρων ανέρχεται σε 64 εκατ. ευρώ. Τα δύο Υποµέτρα υλοποιούνται µέσω δύο ∆ράσεων, της ∆ράσης 1 που αφορά  στην ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας και της ∆ράσης 2 που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Επιχειρησιακών Οµάδων της Ευρωπαϊκής Σύµπραξης Καινοτοµίας.

 

Η χρηµατοδότηση των ενταγµένων πράξεων και στις δύο ∆ράσεις  αφορά στο 100% του προϋπολογισµού τους. Ο συνολικός προϋπολογισµός κάθε πράξης µπορεί να διαµορφωθεί κατά ανώτερο όριο 145.000 ευρώ αν η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου µίας συνεργασίας αφορά σε µία ∆ιοικητική Περιφέρεια ή έχει τοπικό χαρακτήρα, 295.000 ευρώ αν αφορά το σύνολο της χώρας και 445.000 ευρώ αν πρόκειται για διακρατική συνεργασία.

 

Και τα δύο Υποµέτρα απευθύνονται σε Επιχειρησιακές Οµάδες, δηλαδή σχήµατα συνεργασίας φορέων, τα οποία διαθέτουν συµφωνητικό συνεργασίας µεταξύ των µελών / φορέων που µετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο µέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα µέλος δραστηριοποιείται στους τοµείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας. Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν ενδεικτικά την εφαρµογή νέων, καινοτόµων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τοµέα των τροφίµων, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.

 

Ιδέες για αγροτικά πρότζεκτ που μπορούν να επιδοτηθούν

 

Οι δράσεις που µπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο των συνεργασιών του Μέτρου 16 ενδέχεται να εµπίπτουν:

 

-Στην παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίµων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσµό είτε σε ειδικές κατηγορίες.

 

-Στη διασφάλιση της µοναδικότητας των πιστοποιηµένων γεωργικών προϊόντων.

 

-Στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής για την παραγωγή ζωοτροφών.

 

- Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των προϊόντων και τη συµβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαµηλών θερµίδων, κτλ) ή παραγωγής τροφίµων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.

 

- Στην ενσωµάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της κτηνοτροφίας.

 

-Στις νέες µεθόδους και πρακτικές για την ευζωϊα και προστασία των παραγωγικών ζώων.

 

-Στη δηµιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.

 

-Στη χρήση νέας τεχνολογίας και συστηµάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του µικροκλίµατος της κτηνοτροφικής µονάδας.

 

- Στη µείωση της κατανάλωσης ύδατος µέσω της υιοθέτησης προηγµένων αρδευτικών συστηµάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.

 

-Στη µείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (µείωση χρήσης λιπασµάτων, φυτοπροστατευτικών, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιµατικές συνθήκες κ.λπ).

 

-Στην υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.

 

-Στην εξοικονόµηση ενέργειας (θερµοµόνωση, νέα συστήµατα κλιµατισµού).

 

H πρόσκληση

 

Να σημειωθεί ότι η δημόσια δαπάνη για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 1.361.666 ευρώ, για τη Δράση 2 σε 45.138.334 ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση ισχύουν τα εξής:

 

1.3 Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής των Υπομέτρων είναι η ελληνική επικράτεια.

 

Ωστόσο, όσον αφορά στο Υπομέτρο 16.1 – 16.2 μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Υπομέτρου έχει κατανεμηθεί στις Περιφέρειες για την υλοποίηση πιλοτικών έργων που αφορούν σε προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας που χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας, εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια (Περιφερειακό επίπεδο).

 

Το υπόλοιπο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού αποτελεί το εθνικό σκέλος.

 

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.5 υλοποιείται μόνο σε εθνικό επίπεδο.

 

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 1.361.666 €, για τη Δράση 2 σε 45.138.334 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 ανέρχεται για τη Δράση 1 σε 291.667 ευρώ, για τη Δράση 2 σε 17.208.333 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

 

Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί σε Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης για τα Υπομέτρα 16.1 -16.2 και 16.1 – 16.5 για κάθε μία από τις δύο δράσεις.

 

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης που κατατεθούν σε κάθε Περιφέρεια υπολείπεται της δημόσιας δαπάνης που έχει κατανεμηθεί σε κάθε μία από αυτές τότε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων δύναται να μεταφερθεί το επιπλέον ποσό της δημόσιας δαπάνης είτε σε άλλες Περιφέρειες είτε στο εθνικό σκέλος κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης που σχετίζεται με τον αριθμό των αιτήσεων στήριξης και τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει κάθε πρόταση.

 

Η Δημόσια Δαπάνη αντλείται από τον εκχωρούμενο προϋπολογισμό της Περιφέρειας στην οποία θα ενταχθεί το έργο ή από τον προϋπολογισμό του Υπομέτρου που δεν έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες (στην περίπτωση του Υπομέτρου 16.1 – 16.2).

 

 

 

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

 

Η χρηματοδότηση μίας Ε.Ο. (Δράση 1 ή Δράση 2) αφορά στο 100% εκτός από την περίπτωση των δαπανών που σχετίζονται με παραγωγική επένδυση του Μέτρου 4 (Υπομέτρα 4.1 και 4.2.1). Στην περίπτωση αυτή, η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Υπομέτρα 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” και 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” προσαυξημένη κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι το ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 90%.

 

1.6 Επιλέξιμες δαπάνες

 

Το ποσό στήριξης της Δράσης 1 δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη.

 

Το ποσό στήριξης της Δράσης 2 συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες είναι:

 

- Δαπάνες για το κόστος μίσθωσης καθώς και το κόστος χρήσης μηχανημάτων, εδαφών και λοιπών παγίων που διαθέτουν τα μέλη της Ε.Ο. για την ανάπτυξη – πιλοτική δοκιμή της καινοτόμου προσέγγισης του έργου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόσβεσης των παγίων στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο και αφορούν σε δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού καθώς και σε δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Οι δαπάνες απόσβεσης υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.

 

- Δαπάνες προσωπικού που σχετίζονται αποκλειστικά με την πιλοτική λειτουργία και λοιπές δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου και αποτελούν την ομάδα έργου. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται η εργασία του/των ερευνητή/ών, ή λοιπού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων, του προσωπικού των άλλων φορέων της Ε.Ο. και των παραγωγών για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου (προσαρμογή ή δοκιμή της εφαρμογής) και γενικότερα την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

-Δαπάνες προώθησης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου είναι οι δαπάνες που αφορούν στη δημιουργία ιστοσελίδας, εντύπου, διοργάνωση ημερίδων, δαπάνες δημοσιεύσεων, συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις, έξοδα ταξιδίων των μελών της Ε.Ο. (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και αποζημίωσης) στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και το κόστος μεταφράσεων. Για τη διοργάνωση ημερίδων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για μίσθωση χώρου, μίσθωση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, παροχή καφέ. Για τη συμμετοχή σε συνέδρια επιλέξιμες είναι οι δαπάνες του κόστους συμμετοχής και τα έξοδα μετακίνησης που αφορούν στην παρακολούθησή τους. Για τη συμμετοχή στις εκθέσεις επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή σε αυτή και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην έκθεση σχετίζεται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του πιλοτικού έργου. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Επίσης για τις συγκεκριμένες δαπάνες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις ως προς τη τήρηση των κανόνων δημοσιότητας οι οποίες θα διευκρινιστούν σε σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας που θα ακολουθήσει.

 

- Δαπάνες αναλωσίμων (κόστος υλικών, εφοδίων, πιλοτική εγκατάσταση και άλλων συναφών ειδών) που σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση και την κατασκευή του πιλοτικού έργου με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί πάγια εγκατάσταση ή βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων παγίων που διαθέτει μέλος της Ε.Ο. Η πιλοτική εγκατάσταση έχει χαρακτήρα προσωρινής κατασκευής και δεν αποτελεί παραγωγική εγκατάσταση. Δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων γραφείου. Για τις συγκεκριμένες δαπάνες ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄) Απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Ειδικότερα, για την προμήθεια αναλωσίμων, στην περίπτωση σύναψης δημοσίων συμβάσεων στις οποίες οι δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, όπως ισχύει. Οι εν λόγω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

 

-Δαπάνες που αφορούν στην αμοιβή ορκωτού λογιστή / ελεγκτή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ ή εταιρείας Ορκωτών Λογιστών για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου (δαπανών) του έργου. Το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαμβάνει την υποβολή έκθεσης σε κάθε αίτηση πληρωμής που αφορά στον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών και της ορθής λογιστικής τους καταχώρησης.

 

- Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες, οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου και πραγματοποιούνται σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες του έργου.

 

- Επενδυτικές δαπάνες για τις περιπτώσεις υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 και ειδικότερα των Υπομέτρων 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” και 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” αφορούν σε δαπάνες που συνδέονται αποκλειστικά με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου. Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για την υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον τα εξαγόμενα αποτελέσματα και συμπεράσματα από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου της Δράσης 2 έχουν κριθεί ως θετικά κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου της τελικής αίτησης πληρωμής.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την παραγωγική επένδυση του Υπομέτρου 4.1 “Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις” είναι:

 

-Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, δικτυοκηπίων που προέκυψαν ως απαραίτητες από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου και τη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης με την προϋπόθεση ότι δεν θεωρούνται αναλώσιμες επενδύσεις.

 

- Αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και ειδικότερα εξοπλισμού ζωικής και φυτικής παραγωγής (εκτός των αυτοκινούμενων μηχανημάτων), εξοπλισμού ο οποίος ενσωματώνεται στα θερμοκήπια όπως θέρμανση, συστήματα άρδευσης, κ.ά. και εξοπλισμού εργαστηρίων, παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων, καταγραφής δεδομένων πρόβλεψης καιρικών φαινομένων.

 

- Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την παραγωγική επένδυση του Υπομέτρου 4.2.1 “Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι” είναι:

 

- Αγορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

 

- Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 

Όλες οι δαπάνες της παραγωγικής επένδυσης είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον σχετίζονται με τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου.

 

Οι επενδυτικές δαπάνες για παραγωγή / εξοικονόμηση ενέργειας είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της παρούσας ΥΑ και των προσκλήσεων που θα εκδοθούν, εφόσον η παραγωγή ενέργειας που πραγματοποιείται βάσει αυτών των επενδύσεων, αφορά ανάγκες ιδιοκατανάλωσης στο πλαίσιο της γεωργικής εκμετάλλευσης ή της μονάδας και η ποσότητα ενέργειας που παράγεται δεν ξεπερνά τα όρια αυτών των αναγκών.

 

Οι προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι που απαιτούνται για τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων αυτών είναι όσοι αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο των αντίστοιχων Υπομέτρων.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης (οριστική υποβολή). Η επιλεξιμότητα ολοκληρώνεται με την ημερομηνία λήξης του έργου (φυσικού αντικειμένου) με εξαίρεση τα παραστατικά δαπάνης απασχόλησης των ορκωτών λογιστών που θα ελέγξουν το οικονομικό αντικείμενο του έργου, τα οποία θα είναι επιλέξιμα μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά από τη λήξη κάθε έργου (φυσικού αντικειμένου).

 

 

 

5. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται:

 

Για τη Δράση 1 κατά το χρονικό διάστημα από 6 Ιουνίου 2018 έως 3 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων για τη Δράση 2 θα ανακοινωθεί με έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ.

 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ.

 

Η αίτηση στήριξης για τη Δράση 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Α) Τυποποιημένη αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συμπληρωμένη σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο. οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Επιπλέον, ο Συντονιστής του έργου (φυσικό πρόσωπο), επισυνάπτει στο Π.Σ.Κ.Ε. ένα ηλεκτρονικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (pdf) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) με υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της παρούσας αίτησης στήριξης.

 

Β) Σχέδιο Δράσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με το σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο.

 

Το σχέδιο δράσης πρέπει να περιγράφει τις ενέργειες για την προώθηση, την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων ιδεών, τεχνολογιών, καινοτόμων προϊόντων, με βασικό στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία, ή την υιοθέτηση και την προσαρμογή υφιστάμενων τεχνικών / πρακτικών σε νέο γεωγραφικό / περιβαλλοντικό πλαίσιο με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής ή/και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.

 

Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 

- Περιγραφή των υφιστάμενων μελών της δυνητικής Ε.Ο. με αναφορά στην εμπειρία, τη συμμετοχή αυτών σε άλλα προγράμματα του αγροδιατροφικού τομέα εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας ή σε άλλη μορφή συνεργασίας, του ρόλου του στην Ε.Ο. καθώς και των ενεργειών στις οποίες θα συμμετάσχει.

 

- Περιγραφή του προβλήματος ή της ευκαιρίας, ιδέας που πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω του πιλοτικού έργου της Δράσης 2, την αναγκαιότητα εύρεσης λύσης, τη συμβολή του στη

 

βελτίωση της παραγωγής και στη βιωσιμότητα της γεωργίας / κτηνοτροφίας ή στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της προσέγγισης που θα ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος ή την εκμετάλλευση της ευκαιρίας.

 

- Αναφορά στα ερευνητικά δεδομένα στα οποία θα αφορά η πιλοτική εφαρμογή του έργου.

 

- Περιγραφή των καινοτόμων προϊόντων, τεχνολογιών, διαδικασιών που θα προκύψουν από την εφαρμογή του πιλοτικού έργου της Δράσης 2.

 

- Περιγραφή της συμβολής της πρότασης στις περιοχές εστίασης του ΠΑΑ 2014 – 2020, στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης ή στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Χώρας.

 

- Στην περίπτωση του Υπομέτρου 16.1 – 16.5 επιπλέον των ανωτέρω, αναφορά στη σημαντικότητα και το εύρος του περιβαλλοντικού προβλήματος – απειλής των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

 

Γ) Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ε.Ο. για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. Το συμφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται μεταξύ των μελών της Ε.Ο. με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα τα οποία θα (ή και πιθανόν να) προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Ο ΕΦΔ δεν συμμετέχει στη σύναψη του συμφωνητικού αυτού. Το συμφωνητικό συνεργασίας δεν αναιρεί ή αμφισβητεί την Απόφαση Ένταξης και δρα συμπληρωματικά ως προς αυτή. Το Υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν επιβάλλεται η εκάστοτε Ε.Ο. να το υιοθετήσει ως έχει. Ωστόσο, ζητήματα που πρέπει απαραίτητα να διευθετηθούν είναι: ο ορισμός του Συντονιστή Φορέα του έργου, οι όροι συνεργασίας, ο καθορισμός των δικαιωμάτων, η συμφωνία μεταξύ των μελών της Ε.Ο. για την καταβολή της ενίσχυσης στο Συντονιστή Φορέα του έργου καθώς και των πιθανών άλλων τεχνικών και οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ τους.

 

Η αίτηση στήριξης για τη Δράση 2, η οποία υποβάλλεται μόνο από τους δικαιούχους της Δράσης 1 θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Α) Τυποποιημένη αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) συμπληρωμένη σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα ανάλογα της Δράσης 2 στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο. οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Επιπλέον, ο Συντονιστής του έργου (φυσικό πρόσωπο), επισυνάπτει στο Π.Σ.Κ.Ε. ένα ηλεκτρονικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (pdf) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) με υπογραφή, στο οποίο δηλώνει ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη της υποβολής της παρούσας αίτησης στήριξης.

 

Β) Επιχειρησιακό σχέδιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με το σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο.

 

Το επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να περιγράφει τις ενέργειες για την προώθηση, την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων ιδεών, τεχνολογιών, καινοτόμων προϊόντων, με βασικό στόχο την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία, ή την υιοθέτηση και την προσαρμογή υφιστάμενων τεχνικών / πρακτικών σε νέο γεωγραφικό / περιβαλλοντικό πλαίσιο με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής ή/και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων. Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 

- Περιγραφή των μελών που απαρτίζουν την Ε.Ο. με αναφορά στο ρόλο που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (πιλοτικού έργου).

 

- Περιγραφή της ομάδας έργου κάθε μέλους της Ε.Ο. με αναφορά στην ειδικότητά τους, το ρόλο που αναλαμβάνουν στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (πιλοτικού έργου) και τις γνώσεις, την εμπειρία, ή τη συμμετοχή τους σε ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο του έργου.

 

- Περιγραφή με σαφήνεια και ακρίβεια του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου / πιλοτικού έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί / τεθεί υπό δοκιμή και των καινοτόμων λύσεων που προτείνονται.

 

- Περιγραφή της συνολικής δυναμικότητας των συμμετεχόντων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο / πιλοτικό έργο και αιτιολόγηση της επάρκειας αυτής ως προς την εξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

 

- Περιγραφή των προβλεπόμενων ενεργειών (ενότητες εργασίας), όπου θα περιγράφονται τα παραδοτέα καθώς και ο καταμερισμός των εργασιών στα μέλη της Ε.Ο. που συμμετέχουν.

 

- Περιγραφή των επιπλέον – πέραν των υποχρεωτικών – δραστηριοτήτων ενημέρωσης, προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.

 

- Το συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ανάλυση και κατανομή αυτού στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών αλλά και ανά μέλος της Ε.Ο.

 

- Στην περίπτωση υλοποίησης παραγωγικής επένδυσης, αναφορά στον/ους δικαιούχο/ους και τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό.

 

Γ) Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ε.Ο. για την από κοινού υλοποίηση του έργου και τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας. Το συμφωνητικό συνεργασίας καταρτίζεται μεταξύ των μελών της Ε.Ο. με σκοπό να διευθετήσει ζητήματα τα οποία θα (ή και πιθανόν να) προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Ο ΕΦΔ δεν συμμετέχει στη σύναψη του συμφωνητικού αυτού. Το συμφωνητικό συνεργασίας δεν αναιρεί ή αμφισβητεί την Απόφαση Ένταξης και δρα συμπληρωματικά ως προς αυτή. Το Υπόδειγμα είναι ενδεικτικό και δεν επιβάλλεται η εκάστοτε Ε.Ο. να το υιοθετήσει ως έχει. Ωστόσο, ζητήματα που πρέπει απαραίτητα να διευθετηθούν είναι: οι όροι συνεργασίας, ότι κάθε μέλος διατηρεί την ευθύνη εξ ολοκλήρου απέναντι στον ΕΦΔ για το επιμέρους τμήμα του έργου που δεσμεύεται να υλοποιήσει και αλληλεγγύως για το σύνολο του έργου, η οργάνωση της εργασίας μεταξύ των μελών της Ε.Ο., η οργάνωση της διαχείρισης του έργου, η συνεισφορά κάθε μέλους στην υλοποίηση του έργου από την οποία θα προκύπτει και ο επιμερισμός του συνολικού προϋπολογισμού

 

του έργου, ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των τεχνικών και οικονομικών υποχρεώσεων των μελών της Ε.Ο., ο εν δυνάμει δικαιούχος υλοποίησης της παραγωγικής επένδυσης. Συνίσταται επίσης να διευθετηθούν τα θέματα διαχείρισης που σχετίζονται με τα δικαιώματα πρόσβασης και διανοητικής ιδιοκτησίας. Στο συμφωνητικό αυτό, ορίζεται ο Συντονιστής Φορέας του έργου για τον οποίο πρέπει απαραίτητα να γίνεται αναφορά στο ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση αυτού.

 

Δ) Προσφορές για τις κατωτέρω κατηγορίες δαπανών: προώθηση των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου εκτός των δαπανών που αφορούν στα έξοδα μετακίνησης των μελών της Ε.Ο., αναλώσιμα, υλοποίηση παραγωγικής επένδυσης. Εφόσον το κόστος αυτών των δαπανών υπερβαίνει σε αξία το ποσό των 500 € απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες προσφορές ενώ σε αντίθετη περίπτωση μόνο μία (1). Οι συγκρίσιμες προσφορές αφορούν ομοειδή προϊόντα και τεχνικές προδιαγραφές.

 

Αιτήσεις στήριξης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία δεν είναι δυνατό να οριστικοποιηθούν. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν στον ΕΦΔ, το φυσικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντος. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο εν δυνάμει δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. 1306/2013 ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων.

 

Η αίτηση στήριξης απευθύνεται στον αρμόδιο ΕΦΔ ανάλογα με το αν η πρόταση χαρακτηρίζεται περιφερειακού, εθνικού ή διακρατικού επιπέδου.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τους εν δυνάμει δικαιούχους μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης και των δύο Δράσεων προκειμένου να ενταχθούν είναι τα ακόλουθα:

 

Α) Απόφαση αρμοδίου οργάνου λήψης αποφάσεων του Συντονιστή Φορέα για τον ορισμό του Συντονιστή του Έργου.

 

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8) για κάθε φορέα που συμμετέχει στην Ε.Ο. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 

- Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στην πρόταση με τίτλο «…………….» είναι αληθή και ακριβή και συμφωνεί με την υποβολή της.

 

- Η πρόταση του έργου με τίτλο «…………….», που υποβάλλεται προς χρηματοδότηση, δεν έχει χρηματοδοτηθεί και δεν χρηματοδοτείται από άλλους φορείς για μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενό της.

 

- Η εν λόγω συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της Ε.Ο. είναι νέα (ή σε περίπτωση που είναι υφιστάμενη) αφορά σε νέα δραστηριότητα.

 

- (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Ο φορέας «………..» δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

 

- Δεν έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού εις βάρος του φορέα «………….», για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή του σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις Μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΣΠΑ ή σε περίπτωση που έχει εκδοθεί προσκομίζεται, η απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού στη ΔΟΥ.

 

- (ισχύει μόνο για επιχειρήσεις) Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης.

 

- Σε περίπτωση που προκύψει θέμα κατοχύρωσης πατέντας από Ερευνητικό Οργανισμό, ως αποτέλεσμα της χρηματοδοτούμενης πράξης, είναι απαραίτητο τα κέρδη από οποιαδήποτε εκμετάλλευση ή διαχείριση της συγκεκριμένης πατέντας να επανεπενδύονται στις πρωταρχικές δραστηριότητες του Ερευνητικού Οργανισμού «………….» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 19.β της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C198/01)..

 

- Η ευθύνη που αναλαμβάνει ο φορέας «……….» έναντι του ΕΦΔ ισχύει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο του προτεινόμενου έργου. Ο εσωτερικός επιμερισμός των εργασιών υλοποίησης τμημάτων του έργου δεν αντιτάσσεται έναντι του ΕΦΔ προς απαλλαγή της ως άνω ευθύνης.

 

- Ο φορέας «……….» αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα παραλαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στην αίτηση στήριξης που υποβλήθηκε από το Συντονιστή του Έργου μέσω του ΠΣΚΕ προς τον ΕΦΔ, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.

 

- Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης ο φορέας «………» συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας του, του τίτλου του έργου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά (στον ιστοχώρο του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr) ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

- Ο φορέας «……….» αποδέχεται οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.

 

- Ο φορέας «……….» αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην πρόταση της αίτησης στήριξης με τα στοιχεία που παρέχονται από το ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.

 

- Ο φορέας «……….» αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή τους, μετά την ένταξη του έργου, το έργο θα απενταχθεί και θα κληθούν να επιστρέψουν έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση.

 

Γ) Πράξεις σύστασης επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, εταιρειών, ερευνητικών οργανισμών, ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και συγκεκριμένα:

 

- Για επιχειρήσεις, ΜΚΟ, περιβαλλοντικές οργανώσεις: Ιδρυτικά καταστατικά (ΦΕΚ σύστασης ή επικυρωμένα από τον αρμόδιο φορέα) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης - ΚΑΔ .

 

- Για ερευνητικούς οργανισμούς και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί: ΦΕΚ ίδρυσης ή/και απόφαση αρμοδίων οργάνων του ερευνητικού οργανισμού ή/και σχετικό απόσπασμα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του οργανισμού περί ίδρυσης και λειτουργίας του Τμήματος/Ινστιτούτου/Εργαστηρίου που συμμετέχει στην πρόταση. Διευκρινίζεται ότι δεν αφορά την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού του ερευνητικού οργανισμού αλλά την οντότητα που εκτελεί το έργο. Επιπλέον, σε περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι από την έδρα του ερευνητικού οργανισμού αλλά από παράρτημά του τότε απαιτείται ΦΕΚ ίδρυσης του παραρτήματος.

 

- Για συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4384/2016, όπως ισχύει κάθε φορά: Ιδρυτικά καταστατικά (ΦΕΚ σύστασης ή επικυρωμένα από τον αρμόδιο φορέα) και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης - ΚΑΔ

 

- Για Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών: Καταστατικό της Ομάδας / Οργάνωσης / Ένωσης Παραγωγών, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, όπου προβλέπεται, ή εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου προσκομίζεται επιπλέον το καταστατικό με τα αντίστοιχα ΦΕΚ σύστασης και τις τροποποιήσεις αυτού του νομικού προσώπου. Επιπλέον, πράξη αναγνώρισης αυτών σύμφωνα με την υπ‘ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά και βεβαίωση έναρξης δραστηριοτήτων στην αρμόδια ΔΟΥ ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών με περιγραφή της κύριας και δευτερευόντων δραστηριοτήτων της επιχείρησης - ΚΑΔ

 

Οι πράξεις σύστασης δεν προσκομίζονται εκ νέου στη Δράση 2 για τα μέλη της Ε.Ο. που παραμένουν ίδια με εκείνα που συμμετείχαν στη Δράση 1.

 

Δ) Για μεμονωμένους παραγωγούς: Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του τρέχοντος έτους υποβολής ή σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη, του προηγούμενου έτους, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, βεβαίωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (τομέας αγροτών).

 

Ε) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε εκκαθάριση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση.

 

Στ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συμμετοχή ή την προηγούμενη συνεργασία των μελών της Ε.Ο. σε ένα (1) ανταγωνιστικό πρόγραμμα εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας στον αγρο – διατροφικό τομέα ή την εμπειρία του Συντονιστή ως συντονιστή έργου σε συγχρηματοδοτούμενο έργο εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας.

 

Στην περίπτωση φορέων που προέρχονται από άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

 

Οι αιτούντες μπορούν να διορθώνουν την αίτηση στήριξης και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων που προβλέπεται στη σχετική πρόσκληση, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΣΚΕ. Οι αιτούντες δύναται να ανακαλέσουν την αίτηση στήριξης στο σύνολό της μετά από σχετικό αίτημά τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. 809/2014. Η ανάκληση επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν να υποβάλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων που ανακαλεί.

 

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, οι αιτούντες αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

 


 

 

 

Στοιχεία για το μέτρο από το δελτίο τύπου του υπουργείου

 

Προκήρυξη 64 εκατ. ευρώ για το Μέτρο της Συνεργασίας - Καινοτομίας

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι υπεγράφη 1η  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Για τη Δράση 1 το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 6 Ιουνίου 2018 έως 3 Σεπτεμβρίου 2018η Υπουργική Απόφαση.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρυσσόμενων Υπομέτρων ανέρχεται σε 64 εκατ. ευρώ.

 

Αναλυτικότερα, το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 του Μέτρου 16 έχει συνολικό προϋπολογισμό 46,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία 35,2 εκατ. ευρώ έχουν εκχωρηθεί στις Περιφέρειες για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας που χαρακτηρίζονται ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας, εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια ενώ το Υπομέτρο 16.1 – 16.5 του Μέτρου 16 έχει συνολικό προϋπολογισμό 17,5 εκατ. ευρώ.

 

Και τα δύο Υπομέτρα απευθύνονται σε Επιχειρησιακές Ομάδες δηλαδή σχήματα συνεργασίας φορέων, τα οποία διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των μελών / φορέων που μετέχουν σε αυτά και αποτελούνται από τουλάχιστον δύο μέλη από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας. Στόχος των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης, όπως επίσης και η αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που μπορεί να αναληφθούν στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών μπορεί να εμπίπτουν:

 

Στην παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.

 

Στη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.

 

Στην αξιοποίηση των  παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.

 

Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων, κτλ) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.

 

Στην καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.

 

Στις καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών.

 

Στις νέες μεθόδους και πρακτικές για την ευζωϊα και προστασία των παραγωγικών ζώων.

 

Στη δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος.

 

Στη χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.

 

Στη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.

 

Στη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).

 

Στην υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.

 

Στην εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού).

 

Στην ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.

 

Τα δύο Υπομέτρα υλοποιούνται μέσω δύο Δράσεων, της Δράσης 1 που αφορά  στην ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας και της Δράσης 2 που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου των Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας.

 

Η χρηματοδότηση των ενταγμένων πράξεων και στις δύο Δράσεις  αφορά στο 100% του προϋπολογισμού τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πράξης μπορεί να διαμορφωθεί κατά ανώτερο όριο σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

 

 

Η υλοποίηση του επιχειρησιακού

σχεδίου μίας συνεργασίας αφορά σε:

Δράση 1

Δράση 2

Σύνολο (ευρώ)

Μία Διοικητική Περιφέρεια ή έχει

τοπικό χαρακτήρα

5.000

145.000

150.000

Σύνολο της Χώρας

5.000

295.000

300.000

Διακρατική Συνεργασία

5.000

445.000

450.000

 

 

πηγη

Ανοίγει δρόμο για την πληρωμή των δικαιούχων παραγωγών υπόλοιπων εξισωτικής του 2017, η έγκριση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικής τροποποίησης στο μέτρο της εξισωτικής.

Συγκεκριμένα ο γενικός γραμματέας του ΥπΑΑΤ, κ. Χαράλαμπος Κασίμης, υπέγραψε την «τροποποίηση της υπ’ αριθ. 2638/130715/05-12-2017 απόφασης ένταξης πράξεων στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» για το έτος 2017, µε τη συµπλήρωση παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωµής στους πινάκες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωµής, για την αποκατάσταση των αστοχιών των εµπρόθεσµα υποβληθεισών ενδικοφανών προσφυγών κατά την πρώτη κατάταξη».

«Κατά τα λοιπά σηµεία ισχύει ως έχει η υπ’ αριθ. 2638/130715/05-12-2017 απόφαση ένταξης πράξεων στο Μέτρο 13, για το έτος 2017», επισημαίνεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Πληρωμές σε νέους γεωργούς

Παράλληλα υπεγράφη η έγκριση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διάθεσης πίστωσης ποσού 300.000 ευρώ από την ΣΑΕ 082/1 και ιδιαίτερα από το Έργο με Κωδικό /MIS 2016ΣΕ08210029 και με τίτλο «Ανειλημμένες υποχρεώσεις μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007- 2013 (2009ΣΕ08280003, 2014ΣΕ08280012) στο μέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020».

 

 

πηγη

Στα 20 ευρώ ανά κυψέλη καθορίστηκε το ύψος της ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης. Επιπλέον σύμφωνα με την ίδια απόφαση το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι καθορίστηκε στα 4,78 ευρώ.

 

Αναλυτικά η απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια αναφέρει:

Καθορισμός συνολικής χρηματοδότησης των δράσεων 3.1 και 3.2

1. Καθορίζεται το ύψος χρηματοδότησης  για την υλοποίηση της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για το πρόγραμμα του έτους 2018, σε 1.924.917,53 ευρώ.

2. Καθορίζεται το ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.2 «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το πρόγραμμα του έτους 2018, σε 3.713.000 ευρώ.

 Άρθρο 3 Καθορισμός ποσού επιχορήγησης της δράσης 3.1 Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης σε 20 ευρώ ανά κυψέλη.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 18 της υπ’ αριθ. 938/81027/26-7-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι σε 4,78 ευρώ.

 

 

πηγη

 

 

Με τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαρ. Κασίμης η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» παρατείνεται μέχρι τις 10 Αυγούστου.

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν. 4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) με σκοπό σύμφωνο με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013.
Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ' αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄601), όπως ισχύει κάθε φορά.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:

να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου
να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.4384/2016.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ΄ αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης.
Η α' δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο.

Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας / οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο.

Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.
Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής εφόσον η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών δεν έχει συμπληρώσει ένα (1) ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από την αναγνώριση της ομάδας ή της οργάνωσης.
Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών έχει συμπληρώσει ένα (1) ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής προκύπτει από τη μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών. Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια).
Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια).
Η βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής προκύπτει σε όλες τις άνω περιπτώσεις από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:
10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013) 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. Ωστόσο, στην αναλυτική λογιστική καταχώρηση των δαπανών κατά κατηγορία θα πρέπει να εμφανίζονται δαπάνες που είναι συναφείς με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και τις λειτουργικές δαπάνες.
Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί.

Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

 

 

Πηγή

Τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών, για τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων στους δικαιούχους στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 καθορίζει αναλυτικό εγχειρίδιό του, που αναρτήθηκε στη διαύγεια στις 2 Ιουλίου 2018.

Όπως αναφέρεται σε αυτό, αρμόδιος φορέας για την έγκριση της δαπάνης (αναγνώριση και εκκαθάριση) για τους δικαιούχους της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2, του Μέτρου 10, έχει οριστεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμός Πληρωμών διά των οργανικών μονάδων επιπέδου Περιφερειακών Διευθύνσεων (Π.Δ.).

Σε σχέση με τη διαδικασία έγκρισης δαπάνης και την αίτηση πληρωμής ξεκαθαρίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση για κάθε εγκεκριμένο δικαιούχο αποδίδεται απολογιστικά ανά δίμηνο. Η εξόφληση των δαπανών πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός του εν λόγω διμήνου. Δαπάνες που εξοφλούνται εντός ενός διμήνου πρέπει να υποβληθούν με το αίτημα πληρωμής του εν λόγω διμήνου και όχι σε επόμενο.

Για την καταβολή της κάθε δίμηνης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρωμής, μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του διμήνου ή όπως η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  Ομοίως για το αίτημα πληρωμής του τελευταίου διμήνου, υποβάλλεται όπως η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το δικαιούχο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.), λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κατά την οριστικοποίηση. Με βάση την ημερομηνία οριστικοποίησης ελέγχεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Αίτηση πληρωμής υποβάλλεται για κάθε μία ενέργεια της Δράσης.

Συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.    Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων-σε ισχύ. Σε περίπτωση που υπάρχει όρος παρακράτησης, η φορολογική ενημερότητα συνοδεύεται απαραιτήτως και από την Ταυτότητα Πληρωμής.
2.    Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων-σε ισχύ, από τα ταμεία ασφάλισης του προσωπικού.
3.    i) Υπογεγραμμένη σύμβαση εργασίας /έργου προσωπικού άπαξ. ii) Ανάλυση που προσδιορίζει το βασικό μισθό, σύμφωνα με το ν. 3454/2015 (Α’, 176) όπως αυτός ισχύει
4.    Αντίγραφο της απόφασης του δικαιούχου για την πρόσληψη του προσωπικού. Το εν λόγω αντίγραφο υποβάλλεται κατά το δίμηνο αναφοράς της αίτησης πληρωμής που πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη του προσωπικού.
5.    Αντίγραφο της απόφασης του δικαιούχου για την απόλυση του προσωπικού. Το εν λόγω αντίγραφο υποβάλλεται κατά το δίμηνο αναφοράς της αίτησης πληρωμής που πραγματοποιήθηκε η απόλυση του προσωπικού.
6.    Καταστάσεις πληρωμών μισθών και ημερομισθίων, καταστάσεις πληρωμών ημερήσιων αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων του απασχολούμενου προσωπικού στην υλοποιούμενη δράση, και βεβαιώσεις είσπραξης αποδοχών (υπόδειγμα 4) που αναφέρουν το καθαρό ποσό της μισθοδοσίας και οδοιπορικών του κάθε υπαλλήλου ανά μήνα. Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι θεωρημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου.

6 α. Αποδεικτικό καταβολής αποδοχών σε τραπεζικό λογαριασμό.

6 β. Αποδεικτικό καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Α.Π.Δ.) και οποιωνδήποτε νόμιμων κρατήσεων και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) Επισήμανση: θα πρέπει από τα προσκομιζόμενα παραστατικά να τεκμηριώνονται οι δηλώσεις και εξοφλήσεις των δαπανών για το προσωπικό στο πλαίσιο του Μέτρου.

7. Εγκρίσεις εντολών μετακινήσεων και ημερολόγια κίνησης του απασχολούμενου προσωπικού στην υλοποιούμενη δράση.

8. Δελτία παροχής υπηρεσιών ή άλλα νόμιμα παραστατικά αγοράς μηχανικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και υλικών, εφοδίων (αναλώσιμων και μη), σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ.).

9. Αποδεικτικά εξόφλησης των παραστατικών αγοράς μηχανικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και υλικών, εφοδίων (αναλώσιμων και μη) σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. Σε περίπτωση που το ποσό του εκδιδόμενου παραστατικού είναι μεγαλύτερο του εκάστοτε ισχύοντος ορίου εγχρήματης συναλλαγής σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ., θα πρέπει επιπλέον να επισυναφθεί και αποδεικτικό/ά πληρωμής με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να εκδώσει παραστατικό πώλησης, τότε ο δικαιούχος οφείλει να εκδώσει παραστατικό αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι ανήκει στην κατηγορία όπου σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. υποχρεούται να εκδίδουν τέτοια στοιχεία.

 

πηγη

Αν όλα πάνε καλά, μέχρι τις 20 του ερχόμενου Ιουλίου προβλέπεται να αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους χιλιάδες παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών των οποίων η σοδειά υπέστη πλήγμα από τις άκαιρες βροχοπτώσεις του Ιουλίου του 2017. Αυτή τη διαβεβαίωση παρέσχε μιλώντας την Παρασκευή 15 Ιουνίου ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Νίκος Αντώνογλου, στη διάρκεια της τοποθέτησής του, στο 3ο Φεστιβάλ Ροδάκινου, που πργαματοποιήθηκε στη Βέροια. Παράλληλα, όπως ανέφερε μιλώντας στον ΑγροΤύπο, ο κ. Χρήστος Γιαννακάκης, πρόεδρος της Κοινοπραξίας Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας, που ήταν παρών, ως συνδιοργατής, «για το θέμα των de minimis και του εμπάργκο, οι εξελίξεις τοποθετούνται χρονικά από τον Αύγουστο κι έπειτα», οπότε λήγουν οι δεσμεύσεις του εν ισχύ μνημονίου.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, κ. Νίκος Αντώνογλου έκανε λόγο για πρόθεση του ΥπΑΑΤ να μπει τέλος στα στέκια και στη μαύρη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, που υπονομεύουν το εισόδημα των παραγωγών.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, κ. Κώστας Καλαϊτζίδης έδωσε έμφαση στην ομιλία στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ροδακινοπαραγωγοί, όπως το εμπάργκο, οι υψηλοί φόροι και εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Στο συνέδριο, οι εργασίες του οποίο κράτησαν πάνω από τέσσερις ώρες συζητήθηκαν φυσικά και θέματα αγοράς, ενώ όπως τονίστηκε η κατάσταση φέτος όσον αφορά στις τιμές είναι καλύτερη για το νεκταρίνι, όχι όμως για το ροδάκινο.

Ο Ισπανός Javier Basois, προεδρος συνεταιριστικής οργάνωσης και κονσερβοποιίας στην Αραγονία αναφέρθηκε στην κατασταση που επικρατεί στη χώρα του, όσον αφορά στο ροδάκινο λόγω της «μεγάλης παραγωγής και των προβλημάτων διάθεσης και χαμηλών τιμών».

Τέλος, ο εκπρόσωπος της τράπεζας Πειραιώς, κ . Γιάννης Χανιωτάκης, εστίασε στις χρηματοδοτικές λύσεις που προσφέρει η τράπεζα και ιδίως στην Κάρτα του Αγρότη.

 

 

πηγη

Την έναρξη πέντε νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και την στήριξη των τοπικών οικονομιών, ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ενδιαφέρον για τον αγροτικό τομέα παρουσιάζει τα προγράμματα «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», όπου δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος είναι ένας από τους εννέα κλάδους προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Επίσης τα προγράμματα «Ψηφιακό Άλμα» και «Ψηφιακό Βήμα» στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων. Για τα νέα προγράμματα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών, κάνοντας πράξη την δέσμευσή μας για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη».


Και πρόσθεσε: «Τα νέα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για την αναβάθμιση βασικών υποδομών, τη στήριξη των τοπικών οικονομιών και την ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας. Θα ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα».

Οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ είναι:


«Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» (π/υ 50 εκατ. ευρώ): το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Ο Δήμος σε συνεργασία με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο ή Επιμελητήριο θα υλοποιήσει ένα συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων, με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας στη λογική της «έξυπνης πόλης». Ο μέγιστος προϋπολογισμός των προτάσεων που θα κατατεθούν είναι 1,9 εκατ. ευρώ και το ποσοστό της ενίσχυσης είναι 100%.

«Ψηφιακό Βήμα» (π/υ 50 εκατ. ευρώ) και «Ψηφιακό Άλμα» (π/υ 50 εκατ. ευρώ): αφορούν στην υποστήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Βήμα», δύναται να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, ενώ στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 50% και καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος κ.α.).

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» (π/υ 150 εκατ. ευρώ): αφορά μεσαίες επιχειρήσεις  για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Με ποσοστό επιδότησης 50% θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που αφορούν στον σχεδιασμό, στην τυποποίηση και στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, στα μεταφορικά μέσα, καθώς και στην προμήθεια παραγωγικού εξοπλισμού και στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέου προσωπικού).

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Παραγωγή Ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» (π/υ 65 εκατ. ευρώ): Δυνητικοί δικαιούχοι είναι τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 400 κλινών για την Περιφέρεια Αττικής και 200 κλινών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας, την εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού - θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 
 
 

Τα εργαλεία τοπικής ανάπτυξης όπως το Leader, έρχονται να προστεθούν στο οπλοστάσιο μιας πολιτικής που στοχεύει στη δημιουργία εμβληματικών παρεμβάσεων που θα αναδεικνύουν την τοπική παραγωγή και γαστρονομία.

 

Τα παραπάνω τόνισε κατά την ομιλία του στην διάσκεψη με θέμα «Το ελαιόλαδο ως βάση της μεσογειακής διατροφής και πολύτιμος σύμμαχος της υγείας» ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

 

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της επιτροπής «Φυσικοί Πόροι» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στην Πύλο (24-25 Μαΐου), και συμμετείχαν 120 αυτοδιοικητικοί από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου τόνισε ότι στρατηγικός στόχος της πολιτείας είναι η ανάδειξη της ποιότητας και της ταυτότητας του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας με τη σύνδεση της γεωργίας με άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση και ο τουρισμός.  

 

Όπως υποστήριξε ο κ. Κασίμης, μια συζήτηση για τη διατροφή συμπεριλαμβάνει εξ’ ορισμού και μια συζήτηση για την γεωργία, με όρους αγροτικής πολιτικής και αγροτικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια έκανε αναφορά στο σημαντικό ρόλο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως μέσο που υποστηρίζει τον αγροτικό τομέα της Ε.Ε. στην παροχή των αγαθών που παράγει η γεωργία στο κοινωνικό σύνολο και ως εκ τούτου αφορά όχι μόνο τα 44 εκατομμύρια περίπου γεωργούς αλλά και εκατομμύρια καταναλωτές στην Ε.Ε. και τον κόσμο, καθώς εξασφαλίζει μια μεγάλη ποικιλία ασφαλών, ποιοτικών, τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων αλλά και προϊόντων με «Γεωγραφική Ένδειξη».

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων τόνισε επιπλέον ότι ο βασικός στρατηγικός στόχος για τον αγρο-διατροφικό τομέα της χώρας μας κατευθύνεται προς ένα μοντέλο παραγωγής προϊόντων με ποιότητα και ταυτότητα, προωθώντας ένα διατροφικό μοντέλο που εξασφαλίζει την καλή διατροφή και την υγεία. Με βάση το στόχο αυτό, σχεδιάζεται η σταδιακή μετατόπιση στο ποιοτικό και διαφοροποιημένο αγρο-διατροφικό πρότυπο παραγωγής και η διαδραστική σχέση της γεωργίας με άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, όπως η υγεία, ο τουρισμός και η εκπαίδευση.

 

Ο κ. Κασίμης στην ομιλία του ανέφερε επίσης, ότι η Μεσογειακή Διατροφή, ως αγαθό της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας στην UNESCO, αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά αλλά και διατροφικό μοντέλο με θετική επίδραση στην υγεία και μακροζωία των ανθρώπων. Στη βάση αυτή, η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί ένα ακόμη πεδίο το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αξιοποιεί για την προώθηση ενός βιώσιμου και υγιεινού διατροφικού μοντέλου, που στηρίζεται κυρίως στην ισορροπημένη κατανάλωση προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, όπως τα φρούτα και λαχανικά, τα ψάρια, τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και πάνω απ’ όλα το ελαιόλαδο.

 

Μεταφέροντας - στις νεότερες κυρίως γενιές - την «αξία» της Μεσογειακής και της ελληνικής παραδοσιακής διατροφής, στην πραγματικότητα πετυχαίνουμε να στηρίξουμε τη στροφή προς ένα διαφοροποιημένο αγρο-διατροφικό πρότυπο παραγωγής, τόνισε.

 

 

 

Πηγή

Σελίδα 1 από 7

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΑΚΟΣ

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ