Sensitive
Your Slogan Here
×
 x 

Το καλάθι σας είναι άδειο.
Shopping cart
Το καλάθι σας είναι άδειο.

Τηλέφωνα Παραγγελιών 2610 625.692
2610 526.320

Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας στο facebook

Αγροτικά Νέα

Αγροτικά Νέα (500)

Εκτιμάται πως τα λιπάσματα αντιπροσωπεύουν το 2.5% της παγκόσμιας εκπομπής αερίων, από τα οποία το 1,5%  προέρχεται από την εφαρμογή αυτών.

Αν και αυτό το ποσοστό μπορεί να φαντάζει αμελητέο, εάν σκεφτούμε πως ολόκληρος ο γεωργικός τομέας αντιπροσωπεύει το 12% ολόκληρων των αερίων εκπομπών, τότε σίγουρα η βιομηχανία των λιπασμάτων είναι δεσμευμένη να μειώσει το δικό της αποτύπωμα του άνθρακα.

Όπως έχει χιλιοειπωθεί, ο πληθυσμός της γης αυξάνεται διαρκώς, οπότε και οι ανάγκες σε τροφή μεγαλώνουν συνεχώς.

Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ των τρεχουσών και διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε τροφή και της σωστής εφαρμογής της γεωργίας, μιας γεωργίας που με έναν βιώσιμο τρόπο αυξάνει την παραγωγικότητα, ενισχύει την ανθεκτικότητα, μειώνει όσο το δυνατό περισσότερο τα εκπεμπόμενα αέρια του θερμοκηπίου καθώς επίσης προάγει την παγκόσμια ασφάλεια των τροφίμων.

rolos lipasmatwn 2

Ο πυρήνας μιας κλιματικά έξυπνης γεωργίας μπορεί να ορισθεί στις παρακάτω τρεις αρχές:

1. ► Η παγκόσμια ασφάλεια επαρκούς παραγωγής τροφίμων δεν είναι εφικτή χωρίς τη χρήση λιπασμάτων.

2. ►  Η χρήση των λιπασμάτων είναι ουσιώδους σημασίας για την παραγωγή τροφής.

3. ► Η ορθολογική χρήση των λιπασμάτων είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για την προσαρμογή και την όσο το δυνατό λιγότερη δυσμενή επίπτωση στην κλιματική αλλαγή.

Επαρκής παγκόσμια παραγωγή τροφίμων μόνο με τη χρήση λιπασμάτων

Έχει εκτιμηθεί πως η χρήση των λιπασμάτων συνεισφέρει περίπου στο 50% της σημερινής παγκόσμιας παραγωγής τροφής.

Θα πρέπει λοιπόν οι καλλιεργητές να εφοδιάζονται με υψηλής ποιότητας προϊόντα θρέψης και να έχουν καταρτιστεί στο πώς να τα εφαρμόζουν σωστά.

rolos lipasmatwn 3

Η χρήση των λιπασμάτων είναι ουσιώδους σημασίας για την παραγωγή τροφής

Το μόνο σίγουρο είναι πως η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να έχει ανοδική πορεία. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει πάνω απ’όλα η εφαρμογή των θρεπτικών απαραίτητων ουσιών για τα φυτά να γίνεται ορθολογικά. Μόνο με την ορθή εφαρμογή αυτών θα αποφευχθεί η καταστροφή των καλλιεργήσιμων εδαφών και η μετατροπή τους σε άγονα και μη εκμεταλλεύσιμα εδάφη.

Η ορθολογική χρήση των λιπασμάτων είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για την προσαρμογή και τις όσο το δυνατό λιγότερες δυσμενείς επίπτωσεις στην κλιματική αλλαγή.

Κατά την εφαρμογή οργανικών λιπασμάτων και κοπριάς, μικροβιακές μετατροπές προκαλούν κάποιες απώλειες N2O, ένα αέριο με ένα δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη 300 φορές μεγαλύτερο από αυτό του CO2. Περίπου το 67% των παγκόσμιων εκπομπών αέριου N2O προέρχονται από τη γεωργία. Το 42% εκ των οποίων είναι οι άμεσες εκπομπές από τα λιπάσματα και το 25% είναι απορροές και εκπλύσεις.

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ας κατανοήσουμε πως οι μηδενικές απώλειες δεν είναι ένας στόχος εφικτός, από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με βιολογικές διεργασίες.

Παρόλα αυτά, επιθυμητός και εφικτός στόχος είναι η ελαχιστοποίηση αυτών των απωλειών, εξασφαλίζοντας όμως τη μέγιστη πρόσληψη των θρεπτικών ουσιών από τις καλλιέργειες, προς όφελός τους.

Πώς;

Ωστόσο, η βιομηχανία των λιπασμάτων, τι κάνει για αυτό;

► Έχει αναπτύξει ένα παγκόσμιο πλαίσιο ορθών πρακτικών εφαρμογής των λιπασμάτων

► Έχει δεσμευθεί για τη μετάδοση της γνώσης στους παραγωγούς

► Αναπτύσσει καινοτόμα και νέας τεχνολογίας προϊόντα

► Στηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων τα οποία και συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης των λιπασμάτων, καθώς επίσης και στη μείωση συμμετοχής της γεωργίας στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων.

rolos lipasmatwn 6

Ορθή εφαρμογή λιπασμάτων: αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος

Η βιομηχανία λιπασμάτων, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, προωθεί προγράμματα διαχείρισης της θρέψης των καλλιεργειών καθώς και ορθές πρακτικές εφαρμογής των λιπασμάτων, με σκοπό την ενθάρρυνση των καλλιεργητών να εφαρμόζουν τα λιπάσματα με έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Το παραπάνω πρόγραμμα αναφέρεται σε τεχνικές και πρακτικές που αφορούν στη παραγωγή, όμως αναφέρονται σε συγκεκριμένες τοποθεσίες των καλλιεργειών αλλά και σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, αναπτύσσονται μέσω αγρονομικής έρευνας, επαληθεύονται και προσαρμόζονται στον αγρό με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού οφέλους.

Μέσω αυτών των προγραμμάτων, τα οφέλη που προκύπτουν από την ορθή χρήση των λιπασμάτων είναι τα μέγιστα ενώ οι απώλειες και οι αρνητικές επιπτώσεις λόγω της αλόγιστης χρήσης τους ελαχιστοποιούνται. Η σωστή θρέψη επίσης βοηθάει γενικά στην αύξηση της ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας  των φυτών γεγονός που συνεπάγεται αυξημένη προσαρμοστικότητα στις ολοένα και μεγαλύτερες κλιματικές αλλαγές.

Η διαχείριση της εφαρμογής θρεπτικών ουσιών ανά θέση-τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπημένης χρήσης όλων των απαραίτητων θρεπτικών ουσιών για τις καλλιέργειες, αποτελεί έναν ικανοποιητικό τρόπο μείωσης της εκπομπής αερίων των αγροτικών συστημάτων που χρησιμοποιούν αζωτούχα λιπάσματα. Πράγματι, έρευνες έχουν δείξει πως η υπερβολική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων έχει αποφευχθεί, λιγότερο Ν έχει αποδεσμευθεί στη ατμόσφαιρα (N2O)  και οι απώλειες λόγω απορροής έχουν επίσης μειωθεί ουσιαστικά.

Οι 4 παγκόσμιες βασικές αρχές της εφαρμογής θρεπτικών ουσιών: τα 4Rs

1. Η σωστή πηγή: το λίπασμα θα πρέπει να συναντά τις ανάγκες τις εκάστοτε καλλιέργειας.

2. Η σωστή αναλογία: η ποσότητα λιπάσματος που εφαρμόζεται θα πρέπει να είναι ανάλογη των πραγματικών αναγκών της καλλιέργειας.

3. Η σωστή χρονική στιγμή: εφαρμογή των λιπασμάτων τη στιγμή που πραγματικά τα χρειάζονται οι καλλιέργειες.

4. Σωστό σημείο εφαρμογής: τα λιπάσματα θα πρέπει να παραμένουν στο σωστό εδαφικό βάθος για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα φυτά αποτελεσματικά.

rolos lipasmatwn 4

Πώς όμως μπορεί ο παραγωγός να κάνει πράξη τις παραπάνω βασικές αρχές;

 Όσον αφορά στη σωστή πηγή, θα πρέπει να τροφοδοτούνται οι καλλιέργειες με τα απαραίτητα ελάχιστα θρεπτικά συστατικά, αφού πρωτίστως ανακυκλωθούν τα ήδη υπάρχοντα στον αγρό, προερχόμενα από οργανικές πηγές και δευτερευόντως να γίνεται συμπληρωματική λίπανση με ανόργανα λιπάσματα, κατάλληλα όμως κάθε φορά για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε καλλιέργειας αλλά και της τοποθεσίας της καλλιέργειας.

 Όσον αφορά στη σωστή αναλογία, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι βέλτιστες συνιστώμενες ποσότητες λιπασμάτων βάσει των αναγκών των καλλιεργειών για την επίτευξη των στόχων των αγροτών.

 Όσον αφορά στη σωστή χρονική στιγμή της εφαρμογής, θα πρέπει να γίνεται προγραμματισμός εφαρμογών λιπασμάτων σύμφωνα με τις κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με τις θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας με την πάροδο του χρόνου.

 Όσον αφορά στο σωστό σημείο εφαρμογής, η εξασφάλιση της κατάλληλης τοποθέτησης της πηγής θρέψης κοντά στις ρίζες του φυτού σίγουρα βελτιστοποιεί την πρόσληψη από τα φυτά.

✔ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Τα εδάφη μπορούν και αποθηκεύουν μέχρι και 50-300 τόνους άνθρακα/εκτάριο το οποίο και ισοδυναμεί με 180-1100 τόνους CO2. Η προσπάθεια μείωσης των αερίων εκπομπών, όσον αφορά στη γεωργία, βασίζεται στη δέσμευση του εδαφικού άνθρακα.

Η δέσμευση του άνθρακα του καλλιεργούμενου εδάφους θα μπορούσε να αυξηθεί εάν μειωθεί η κατεργασία του εδάφους, προστεθεί σε αυτό οργανική ουσία, χρησιμοποιηθούν καλλιέργειες εδαφοκάλυψης και εάν προστεθούν στο έδαφος τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά για παραγωγή βιομάζας.

Η αυξημένη οργανική ουσία βελτιώνει την υγεία του εδάφους και την παραγωγικότητά του, καταλήγοντας τελικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η μεγαλύτερη δέσμευση ατμοσφαιρικού CO2.

Προκειμένου να δεσμευτούν μεγαλύτερες ποσότητες ατμοσφαιρικού CO2 και να αποθηκευθούν στην οργανική ουσία του εδάφους, οι παραγωγοί πριν εφαρμόσουν οπουδήποτε λίπασμα στο χωράφι τους, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν τις ήδη υπάρχουσες οργανικές πηγές θρεπτικών συστατικών του χωραφιού και μετά να συμπληρώσουν με τα κατάλληλα λιπάσματα και πάντα προς την επίτευξη βιώσιμων αποδόσεων.

Η ενσωμάτωση τόσο των οργανικών όσο και των ανόργανων θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και συνολικής παραγωγικής διαδικασίας των καλλιεργειών, του ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών, της επιλογής της κατάλληλης ποικιλίας, της αποδοτικής και ορθολογικής άρδευσης.

rolos lipasmatwn 5

✔ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Το νερό είναι ένας από τους πόρους που εξαφανίζεται με γοργούς ρυθμούς, ειδικά σε ορισμένες προβληματικές περιοχές ανά τον κόσμο όπου και οι αγρότες θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στη διαχείριση των εισροών για την εξασφάλιση των υψηλών αποδόσεων μειώνοντας παράλληλα τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η υδρολίπανση αποτελεί μια καινοτόμο μέθοδο εφαρμογής των λιπασμάτων. Εφαρμογή των λιπασμάτων μέσω του συστήματος άρδευσης. Γιατί όμως;

Με την υδρολίπανση καθίσταται εφικτός ο συγχρονισμός των αναγκών σε θρεπτικά συστατικά της καλλιέργειας κατά τη διάρκεια ολόκληρου του βιολογικού κύκλου του φυτού ταυτόχρονα με την εφαρμογή και των τεσσάρων αρχών που έχουν ήδη αναφερθεί.

Η υδρολίπανση επίσης έχει τεράστιες δυνατότητες μεγιστοποίησης αποδόσεων και συγχρόνως ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Άνυδρες και ημιάνυδρες περιοχές σε πολλά μέρη του κόσμου θα μπορούσαν να μετατραπούν σε αγροτικές περιοχές.

✔ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Υπάρχουν πολλά εργαλεία και τεχνολογίες διαθέσιμα για να βοηθήσουν τους καλλιεργητές να κάνουν σωστές εφαρμογές λιπασμάτων. Για παράδειγμα:

►  Εδαφικές αναλύσεις, μια απαραίτητη προϋπόθεση πριν από κάθε απόφαση λίπανσης

►  Χαρτογράφηση εδαφών, διαχείριση δεδομένων χωραφιού, συστήματα GPS. Η έξυπνη γεωργία εμφανίζεται ξανά στο προσκήνιο και θα παραμείνει.

►  Ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης της θρεπτικής κατάστασης της καλλιέργειας

►  DSS (Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων)

►  Προϊόντα θρέψης υψηλής τεχνολογίας. Λιπάσματα βραδείας και ελεγχόμενης απελευθέρωσης ή λιπάσματα ενδεδυμένα με πολυμερή καλύμματα ή διάφορα πρόσθετα (π.χ αναστολείς νιτροποίησης) τα οποία κάνουν τα λιπάσματα περισσότερο σταθερά. Με αυτές τις τεχνολογίες, οι βιομηχανίες λιπασμάτων επιτυγχάνουν την καθυστέρηση της αποδέσμευσης των θρεπτικών συστατικών ή την καθυστέρηση των διαφόρων μικροβιακών μετατροπών, μειώνοντας έτσι τις ποσότητες αυτών που χάνονται στην ατμόσφαιρα ή στο νερό.

►  Οι διαφυλλικές λιπάνσεις επιτρέπουν την εφαρμογή πολύ μικρότερων ποσοτήτων λιπασμάτων, (ουσιαστικά μικροστοιχείων), οπότε και σε όποιο σημείο τα φυτά τα χρειάζονται χωρίς αυτές οι περιπτώσεις εφαρμογών να επηρεάζονται από τις αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στο έδαφος.

►  Τεχνικές της έξυπνης γεωργίας, όπως οι στοχευμένες μικροδόσεις λιπασμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας σε εξαντλημένα εδάφη, αποτελούν μία μέθοδο που έχει δείξει σημαντικά αποτελέσματα στην Αφρική.

FarmaSense Logo 01Εν κατακλείδι,

► Η κλιματικά έξυπνη γεωργία (Climate-Smart Agriculture, CSA) είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων εν μέσω κλιματικής αλλαγής

► Η CSA δεν είναι εφικτή χωρίς τη χρήση λιπασμάτων, θα μιλούσαμε για μια ουτοπία. Τα λιπάσματα είναι αυτά που βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής, στην προσαρμογή των καλλιεργειών στις καινούριες κλιματικές συνθήκες, στην επίτευξη της παγκόσμιας ασφάλειας των τροφίμων.

► Οι τέσσερεις βασικές αρχές (4Rs) που έχουν ήδη αναφερθεί, αποτελούν το πλαίσιο της σωστής και αποδοτικής εφαρμογής των λιπασμάτων για την επίτευξη βελτιωμένων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων.

► Η σωστή εφαρμογή των λιπασμάτων βοηθάει στην προσαρμογή στις νέες κλιματικές συνθήκες και στη μείωση των απωλειών με τους παρακάτω τρόπους:

✔ Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των καλλιεργειών

✔ Ενισχύοντας τα ποσοστά δέσμευσης του εδαφικού άνθρακα

✔ Βελτιώνοντας την προσαρμοστικότητα των καλλιεργειών

✔ Βελτιώνοντας την αποδοτική χρήση του νερού

✔ Μειώνοντας τις απώλειες των θρεπτικών συστατικών προς το περιβάλλον

✔ Μειώνοντας την αποψίλωση των δασικών εκτάσεων

 

Πηγη

Τα θερμοκήπια είναι ο ιδανικός τόπος παραγωγής καρπών και λαχανικών καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου, ειδικά σε περιοχές με δροσερό κλίμα.

Οι εποχιακοί περιορισμοί δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο. Βέβαια, ανασταλτικοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν τόσο το κόστος συντήρησης ενός θερμοκηπίου, όσο και το πρόβλημα διαχείρισης των βλαβερών παρασίτων.

Εάν λοιπόν μπορούσε κάποιος να εξαλείψει και αυτά τα προβλήματα, αποτελεί άραγε το θερμοκήπιο το ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης των καλλιεργειών με σκοπό τις καλές αποδόσεις, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα παραγόμενου προϊόντος;

Ας δούμε στην παρακάτω συζήτηση, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και τελικά ας αποφασίσουμε.

greenhouse1

Παράγοντες καλύτερης ανάπτυξης των φυτών στο θερμοκήπιο

✔ Ελεγχόμενη θερμοκρασία:

Οι μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας κυμαίνονται ευρέως μεταξύ ημέρας και νύχτας. Τα φυτά που υποβάλλονται σε υπερβολικό ψύχος και σε υψηλές θερμοκρασίες σε μια περίοδο 24 ωρών, αποτελούν στρεσαρισμένα φυτά τα οποία δεν αναπτύσσονται όπως θα έπρεπε. Τα κλειστά θερμοκήπια εσωτερικού χώρου παρέχουν συνήθως έλεγχο της θερμοκρασίας με θερμαντήρες και εξαερισμό για συγκεκριμένα είδη φυτών. Η θερμοκρασία μπορεί κα μεταβάλλεται αναλόγως και όπως πρέπει κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Ακολουθώντας τις βέλτιστες τιμές θερμοκρασιών για κάθε είδος καλλιέργειας, το φύλλωμα, τα άνθη και οι καρποί αναπτύσσονται όπως ακριβώς θα έπρεπε στο ελεγχόμενο περιβάλλον.

✔ Παράγοντας CO2:

Ο έλεγχος της κίνησης του εσωτερικού αέρα παρέχει στις μονάδες θερμοκηπίου σταθερή παροχή διοξειδίου του άνθρακα, μια χημική ένωση απαραίτητη για την παραγωγή σακχάρων από τα φυτά. Αν και τα υπαίθρια φυτά έχουν επαρκή επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, οι στρατηγικά τοποθετημένοι οριζόντιοι ανεμιστήρες σε όλο το θερμοκήπιο επιτρέπουν στον αέρα να πιέσει πιο κοντά στο φύλλωμα για τη μέγιστη δράση φωτοσύνθεσης. Το συμπυκνωμένο διοξείδιο του άνθρακα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερα φύλλα, ισχυρότερα στελέχη φυτών και πιθανή πρόωρη άνθηση και καρποφορία. Ωστόσο, η κίνηση του αέρα πρέπει να συνδυάζεται με τον κατάλληλο εξαερισμό. Το κλείσιμο του θερμοκηπίου προς την κυκλοφορία του εξωτερικού αέρα μειώνει τα επίπεδα εσωτερικού διοξειδίου του άνθρακα επειδή τα φυτά χρησιμοποιούν το αέριο γρήγορα ενώ μεταφέρουν οξυγόνο στον αέρα σε αντάλλαγμα.

✔ Μειωμένη έκθεση των καλλιεργειών σε αρκετούς από του φυτοπαθογόνους οργανισμούς:

Τα φυτά στα θερμοκήπια αναπτύσσονται σε δοχεία με ειδικά επιλεγμένο έδαφος. Σε αντίθεση με μια υπαίθρια καλλιέργεια, το έδαφος του δοχείου του θερμοκηπίου δε φιλοξενεί επιβλαβείς ασθένειες και παράσιτα σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο το υπαίθριο έδαφος. Παρόλα αυτά, η χρήση φυτοφαρμάκων και εδώ είναι απαραίτητη αλλά η αντιμετώπιση των φυτοπαθογόνων οργανισμών μπορεί να γίνει περισσότερο ολοκληρωμένα.

✔ Λαμβάνοντας υπόψη τα σωστά επίπεδα υγρασίας:

Η διαπνοή του φυλλώματος των φυτών βασίζεται σε μια σταθερή παροχή υγρασίας τόσο από τις ρίζες όσο και από την περιβάλλουσα ατμόσφαιρα για μέγιστη ανάπτυξη. Οι ξηρές, υπαίθριες συνθήκες αναγκάζουν τα φυτά να στηρίζονται αποκλειστικά στην υγρασία του εδάφους, η οποία μπορεί να προκαλέσει υδατικό στρες, ειδικά εάν οι ρίζες βρίσκονται σε συνθήκες ξηρασίας. Η μειωμένη ανάπτυξη και η μειωμένη αντίσταση στα παράσιτα και τις ασθένειες συμβαίνουν όταν οι ξηρικές συνθήκες παραμένουν σταθερές σε μια υπαίθρια καλλιέργεια. Αλλά θερμοκήπια με ελέγχους υγρασίας διατηρούν επίσης τον αέρα υγρό.

greenhouse2

✔ Δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης φυτοπαθογόνων οργανισμών:

Από τη στιγμή που το θερμοκηπιακό περιβάλλον είναι ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, τόσο πιο εύκολα μπορούν να ελεγχθούν διάφοροι εχθροί και ασθένειες καθώς επίσης ο έλεγχός τους μπορεί να γίνει με περισσότερες ολοκληρωμένες μεθόδους ή και με βιολογικές. Ο παραγωγός εφόσον έχει ρυθμίσει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και δεν έχει να αντιμετωπίσει αντίξοες καιρικές συνθήκες, έχει όλον τον υπόλοιπο χρόνο να ασχοληθεί με επιβλαβείς οργανισμούς.

✔ Συνθήκες φωτισμού:

Στην περίπτωση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών μια συννεφιασμένη μέρα δεν εμποδίζει τα φυτά να κάνουν αυτό που έχουν μάθει, να φωτοσυνθέτουν. Λαμπτήρες πλέον τελευταίας τεχνολογίας μπορούν και προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό το ηλιακό φως.

✔ Έξυπνο θερμοκήπιο:

Σε ένα ήδη ελεγχόμενο περιβάλλον, η εφαρμογή περαιτέρω ελέγχου και η εφαρμογή μιας προηγμένης τεχνολογίας είναι ακόμη πιο εύκολη. Πόση κουβέντα γίνεται για τις έξυπνες εφαρμογές στη γεωργία. Το θερμοκήπιο για ακόμη μια φορά αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον εφαρμογής όλων αυτών των καινούριων συστημάτων.

greenhouse6

Σίγουρα όμως πάντα σε μία συζήτηση θα υπάρχει και ο αντίλογος που παραθέτει κάποια σημαντικά Μειονεκτήματα των θερμοκηπίων.

✔ Τοποθεσία:

Η προσεκτική εξέταση της κατάλληλης τοποθεσίας για το θερμοκήπιο, αποκαλύπτει συχνά αυτό το πρωταρχικό μειονέκτημα. Ένα θερμοκήπιο θα πρέπει να τοποθετείται σε μία τοποθεσία όπου και θα εκμεταλλεύεται στο μέγιστο την ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι ανατολικές πλευρές είναι αυτές που λαμβάνουν το μέγιστο της ηλιακής ακτινοβολίας από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο. Οι πηγές νερού και ηλεκτρισμού ή άλλων πηγών ενέργειας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα αυξήσουν τον προϋπολογισμό κατασκευής και συντήρησης.

✔ Κόστος κατασκευής και συντήρησης:

Σαφώς και είναι απολύτως κατανοητό πως το κόστος κατασκευής ενός θερμοκηπίου καθώς και η συντήρησή του κοστίζουν, ενώ μια υπαίθρια καλλιέργεια περιορίζει τα πάγια έξοδά της. Όσον αφορά στη θέρμανση του θερμοκηπίου, εναλλακτικές μορφές ενέργειας θα πρέπει να διερευνηθούν και τελικά να εφαρμοσθούν. (ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική κ.α.)

✔ Εχθροί και ασθένειες:

Είναι κάποιες περιπτώσεις εχθρών και ασθενειών που βρίθουν στα θερμοκήπια λόγω ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης και αναπαραγωγής για αυτά. Παρ’όλα αυτά, ο έλεγχος στα θερμοκήπια μπορεί να γίνει άριστα και με εφαρμογή των τελευταίων τεχνολογιών αλλά και με βιολογικές μεθόδους και τα αποτελέσματα να είναι τα επιθυμητά.

✔ Επικονίαση:

Το πρόβλημα της επικονίασης είναι υπαρκτό στα θερμοκήπια για κάποιες καλλιέργειες αλλά υπάρχουν τρόποι υπερπήδησής του, όπως η τεχνητή γονιμοποίηση.

Με μια πρώτη θεώρηση, σαφώς και το θερμοκήπιο είναι κάτι το κοστοβόρο. Εάν όμως η ενασχόληση με αυτό αναχθεί σε πραγματικά επαγγελματικό επίπεδο και εφαρμοσθούν οι περισσότερες από τις νέες τεχνολογίες, τότε το αποτέλεσμα πραγματικά θα ανταμείψει τον καλλιεργητή.

Οι αποδόσεις είναι μεγάλες, η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων υψηλή και το περιβαλλοντικό κόστος όσον αφορά στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων αρκετά μειωμένο. Επίσης η χρήση του αρδευτικού νερού είναι περισσότερο ορθολογική.

 
 

Η δραστηριότητα των εντόμων στις σημερινές εύκρατες γεωργικές περιοχές θα αυξηθεί καθώς ανέρχονται και οι θερμοκρασίες, λένε οι ερευνητές.

Αυτό σίγουρα θα δυσκολέψει τη ζωή των καλλιεργητών σύναμμα με τον διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό της γης.

Οι επιστήμονες έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι η αλλαγή του κλίματος πιθανότατα θα επηρεάσει τις καλλιέργειες. Οι αυξανόμενες παγκόσμιες θερμοκρασίες και τα συχνότερα «ακραία» καιρικά φαινόμενα όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ικανότητά μας να παράγουμε τρόφιμα.

Τώρα, νέα έρευνα δείχνει ότι η αλλαγή του κλίματος αναμένεται να επιταχύνει τα ποσοστά απώλειας των καλλιεργειών λόγω της δραστηριότητας περισσότερων πεινασμένων εντόμων.

 

812985263322281.LT7ipC9n87YrXufd9EoM height640

Η δραστηριότητα των εντόμων στις σημερινές εύκρατες γεωργικές περιοχές θα αυξηθεί μαζί με τις θερμοκρασίες.

Η αύξηση της δραστηριότητας των εντόμων θα αυξήσει τις παγκόσμιες απώλειες ρυζιού, αραβόσιτου και σίτου κατά 10-25% για κάθε βαθμό Κελσίου αύξησης της θερμοκρασίας.

Μόνο αύξηση των επιφανειακών θερμοκρασιών κατά 2 βαθμούς Κελσίου θα ωθήσει τις συνολικές απώλειες αυτών των τριών καλλιεργειών κάθε χρόνο σε περίπου 213 εκατομμύρια τόνους.

Επισιτιστική ανασφάλεια προ των πυλών…

Αναμένεται να υπάρξουν αυξανόμενες απώλειες σε διάφορες καλλιέργειες λόγω της επιπλέον δραστηριότητας των εντόμων, για δύο κυρίως λόγους:

► Πρώτον, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν τα μεταβολικά ποσοστά των εντόμων εκθετικά.

Δεύτερον, με την εξαίρεση των τροπικών, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα αυξήσουν τους ρυθμούς αναπαραγωγής των εντόμων. Έχουμε περισσότερα έντομα τα οποία τρώνε περισσότερο.

812985263322283.yioxJcKeME00ZT4C2Dqk height640

Υπό οποιοδήποτε σενάριο κλιματικής αλλαγής, τα έντομα θα είναι οι κερδισμένοι παρά τις προσπάθειες αντιμετώπισης των επιβλαβών παρασίτων, όπως αυξημένες εφαρμογές φυτοφαρμάκων, χρήση βελτιωμένων ποικιλιών, σύγχρονες γεωργικές πρακτικές, εναλλαγές καλλιεργειών κ.α.

Ο μεταβολισμός των εντόμων στο μικροσκόπιο

Για να κατανοήσουμε πώς τα επιβλαβή για τα φυτά έντομα μπορεί να επηρεάσουν την παγκόσμια παραγωγή τροφής, η μελέτη του μεταβολισμού αυτών θα βοηθούσε πολύ.

Σε αντίθεση με τα θηλαστικά, τα έντομα είναι εξωθερμικά όντα, πράγμα που σημαίνει ότι η θερμοκρασία του σώματος τους παρακολουθεί τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος τους. Έτσι, η θερμοκρασία του αέρα επηρεάζει την κατανάλωση οξυγόνου, τις θερμιδικές απαιτήσεις και άλλους μεταβολικούς ρυθμούς.

Πειράματα στο παρελθόν, με βεβαιότητα δείχνουν πως η αύξηση της θερμοκρασίας επιταχύνει το μεταβολισμό των εντόμων γεγονός που αυξάνει τις ορέξεις τους, με προβλέψιμο ρυθμό. Επιπλέον, οι αυξανόμενες θερμοκρασίες αυξάνουν τα ποσοστά αναπαραγωγής μέχρι ένα σημείο και, στη συνέχεια, τα ποσοστά αυτά ανέρχονται σε επίπεδα θερμοκρασίας παρόμοια με αυτά που υπάρχουν σήμερα στις τροπικές περιοχές, (πολύ υψηλά δηλαδή).

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι επιδράσεις της θερμοκρασίας στο μεταβολισμό και τα δημογραφικά στοιχεία των εντόμων ήταν αρκετά συνεπείς μεταξύ των ειδών των εντόμων, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων όπως οι αφίδες και η πυραλίδα του αραβόσιτου.

812985263322287.lE4GtRbJEWXvq6jDIRxR height640

Οι σχετικά ήπιων θερμοκρασιών περιοχές, είναι πιο δροσερές από τις βέλτιστες τιμές θερμοκρασιών για τα περισσότερα έντομα. Αλλά αν αυξηθούν οι θερμοκρασίες, αυτοί οι πληθυσμοί των εντόμων θα αναπτυχθούν ταχύτερα τα οποία και θα τρέφονται με πιο ταχείς ρυθμούς από τη στιγμή που η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει το μεταβολισμό τους.

Για την αύξηση των παγκόσμιων μέσων επιφανειακών θερμοκρασιών κατά 2 βαθμούς Κελσίου, το μαθηματικό μοντέλο προβλέπει ότι οι μέσες απώλειες στην απόδοση λόγω δραστηριότητας των εντόμων θα είναι 31% για τον αραβόσιτο, 19% για το ρύζι και 46% για το σιτάρι.

Οι ερευνητές παρατήρησαν διαφορετικά ποσοστά απώλειας λόγω των διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών των καλλιεργειών. Για παράδειγμα, μεγάλο μέρος της παγκόσμιας καλλιέργειας ρυζιού καλλιεργείται στις τροπικές περιοχές. Οι θερμοκρασίες είναι ήδη σε βέλτιστες συνθήκες για τα έντομα. Έτσι, οι περαιτέρω αυξήσεις της θερμοκρασίας στις τροπικές περιοχές δεν θα είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της δραστηριότητας των εντόμων στον ίδιο βαθμό που θα είχαν στις εύκρατες περιοχές.

Τι μπορεί να γίνει;

Οι αγρότες και οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να μειώσουν τις επιπτώσεις του αυξημένου μεταβολισμού των εντόμων, όπως η γεωγραφική μετατόπιση των καλλιεργειών ή η καλλιέργεια ποικιλιών ανθεκτικών στα έντομα. Το σίγουρο είναι πως οι αλλαγές αυτές θα χρειαστούν χρόνο και χρήμα.

Γεγονός είναι πλέον η υπερθέρμανση του πλανήτη η οποία είναι αναπόφευκτη.  Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας, μπορούμε όμως να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους να ανεχθούμε την καινούρια κατάσταση.

 
Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 12:15

Πόσοι τύποι σπόρων υπάρχουν;

Written by

Με τόσους πολλούς τύπους σπόρων στο εμπόριο, είναι μερικές φορές δύσκολο να διακρίνει κανείς τον τύπο σπόρου που πραγματικά αγοράζει. Ας δούμε παρακάτω τους πιο δημοφιλείς τύπους σπόρων που υπάρχουν και τα χαρακτηριστικά του καθενός.

Ετήσιοι σπόροι

Τα ετήσια φυτά ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους εντός ενός έτους. Πολλά ετήσια φυτά αποτελούν τα λαχανικά καθώς φυτεύονται, καλλιεργούνται και συλλέγονται σε μια μόνο εποχή. Οι σπόροι από αυτά τα ετήσια είναι εύκολο να συλλεχθούν. Η συλλογή σπόρων από ετήσιες εκτάσεις κήπων με ώριμους σπόρους σε κανονική συγκομιδή, όπως πιπεριές, ντομάτες και πεπόνια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Μερικές φορές τα ίδια φυτά καλλιεργούνται ως ετήσια σε ψυχρότερα κλίματα, και ως πολυετή σε ηπιότερα κλίματα.

Επικαλυμμένοι σπόροι

eidh sporwn 4

Οι επικαλυμμένοι σπόροι έχουν τεχνητή επικάλυψη που προσθέτει ένα ευεργετικό παράγοντα στο εξωτερικό περίβλημα του σπόρου. Πολυμερή χρησιμοποιούνται συχνά για τη σύνδεση των προσθέτων με τους σπόρους. Μερικοί επικαλυμμένοι σπόροι έχουν ένα συστατικό λιπάσματος το οποίο απομακρύνεται καθώς οι σπόροι βλαστάνουν. Αυτό παρέχει στο νέο φυτό επιπλέον απαραίτητα θρεπτικά συστατικά κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης.

Οι μικροί σπόροι τείνουν να επωφελούνται περισσότερο από την επικάλυψη θρεπτικών συστατικών σε σχέση με τους μεγάλους σπόρους, καθώς έχουν μικρότερες ρίζες κατά την βλάστηση. Ένας άλλος τύπος επικαλύψεως αφορά αζωτοδεσμευτικούς παράγοντες. Άλλες επικαλύψεις περιλαμβάνουν χρώματα για ορατότητα και ευκολία ταυτοποίησης ή για ελαχιστοποίηση της σκόνης σπόρων.

Γενετικά τροποποιημένοι σπόροι (GMO)

eidh sporwn 2

Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί έχουν αντικαταστήσει τμήματα του DNA τους με DNA από μια διαφορετικά ασυμβίβαστη μορφή ζωής.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν φυτά με γονίδια από βακτηρίδια, ιούς, έντομα ή ζώα που έχουν εισαχθεί στον γενετικό τους κώδικα. Αυτό γίνεται για να εισαχθούν χαρακτηριστικά που δεν είναι διαθέσιμα μέσω τυποποιημένων πρακτικών αναπαραγωγής και να δημιουργηθεί μια κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ζωή που μπορεί να ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία.

Μια ανησυχία είναι ότι η χρήση GMO μπορεί να εισαγάγει νέες γενετικές πιέσεις σε συναφή φυτά ή ότι ο πολλαπλασιασμός των καλλιεργειών GMO δημιουργεί γενετικά σημεία συμφόρησης και παρουσιάζει πολλά από τα ίδια μειονεκτήματα με τις μονοκαλλιέργειες.

Υβρίδια (F1)

Η διασταύρωση δύο διακριτών καθαρών γραμμών παράγει σπόρους που είναι παρόμοιοι μεταξύ τους.

Για παράδειγμα: Εάν ένα φυτό μπιζελιού που είναι αληθινό παράγωγο (ομόζυγο) για μοβ λουλούδια (κυρίαρχο χαρακτηριστικό) διασταυρώνεται με ένα αληθινό φυτό μπιζελιού για λευκά λουλούδια (υπολειπόμενο χαρακτηριστικό), τότε η πρώτη γενιά (F1-υβρίδιο, ετεροζυγωτό) θα εμφανίσει μοβ λουλούδια.

Ωστόσο, αν τα μέλη της γενιάς F1 διασταυρωθούν μεταξύ τους, η προκύπτουσα γενιά F2 θα παράγει μερικά φυτά με μωβ άνθη και μερικά με λευκά άνθη (περίπου 75% μοβ και 25% λευκά). Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα θα είναι μικτά, συνιστάται συνήθως να μην αποθηκεύονται σπόροι από υβρίδια, εάν είναι επιθυμητή η ομοιομορφία των απογόνων (εάν η ομοιομορφία δεν αποτελεί πρόβλημα, μπορούν να αναπτυχθούν σπόροι από υβρίδια και να παρατηρηθεί η ποικιλία των φυτών που προκύπτουν).

Βελτιωμένοι σπόροι

Βελτιωμένος σπόρος είναι αυτός που έχει παραπάνω ενισχυμένα τα ήδη επιθυμητά του χαρακτηριστικά. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η επιπλέον προσαρμοστικότητα ή παραγωγικότητα των σπόρων, η αντοχή σε διάφορες ασθένειες κ.α.

Κατά τη διασταύρωση επιλέγονται ποικιλίες με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Παραδοσιακές ποικιλίες

Πρόκειται για του σπόρους που έχουν προέλθει από γονιμοποίηση στη φύση και τόσο οι απόγονοι θα μοιάζουν μεταξύ τους όσο και με τους γονείς. Αυτή η περίπτωση σπόρων αφορά την περίπτωση οικιακών και ερασιτεχνικών κήπων όπου τα εμπορικά χαρακτηριστικά δεν ενδιαφέρουν αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η ποιότητα στη γεύση.

Οι σπόροι αυτής της κατηγορίας θεωρούνται οι καταλληλότεροι για αποθήκευση μετά τη συγκομιδή και χρήση την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Οργανικοί (βιολογικοί) σπόροι

Πρόκειται για πιστοποιημένους βιολογικούς σπόρους οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές καλλιέργειας των φυτών από τα οποία προήλθαν, συλλογής καθώς και αποθήκευσης και χειρισμού πριν τη συσκευασία τους.

Σπόροι σε μορφή pellet

eidh sporwn 1

Οι σπόροι σε μορφή pellet αναμειγνύονται με ένα αδρανές υλικό για ευκολία στο χειρισμό. Αυτό γίνεται συνήθως με μικρούς σπόρους για να διευκολυνθεί η σπορά. Το μεγαλύτερο μέγεθος που προκύπτει είναι ευκολότερο για τη μηχανική σπορά και είναι λιγότερο επιρρεπές στην μετατόπιση λόγω ανέμων.

Πολυετείς σπόροι

Τα πολυετή φυτά χρειάζονται περισσότερες από μία εποχές για να ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους. Μερικά φυτά δεν παράγουν άνθη μέχρι το δεύτερο έτος μετά την σπορά τους και μερικά οπωροφόρα δέντρα μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια πριν ξεκινήσει η παραγωγή καρπών.

Επεξεργασμένοι σπόροι

eidh sporwn 3

Οι επεξεργασμένοι σπόροι έχουν εκτεθεί σε κάποιο φυτοφάρμακο, συντηρητικό ή άλλη θεραπεία για να βοηθήσουν στην επιβίωση των βλαστών που θα προκύψουν.

Στρωματοποιημένοι σπόροι

eidh sporwn 5

Μερικοί σπόροι πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία διαστρωμάτωσης πριν από τη βλάστηση. Στη φύση, αυτοί οι σπόροι εκτίθενται σε κρύες υγρές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα που μαλακώνουν την επικάλυψη του περιβλήματός τους και επιτρέπουν τη βλάστηση κατά την άνοιξη όταν βελτιώνονται οι συνθήκες.

Στο εμπόριο υπάρχουν τέτοιοι σπόροι που έχουν ήδη υποστεί την όλη διαδικασία και πωλούνται έτοιμοι προς σπορά.

 

Η κατανόηση κοινών όρων που σχετίζονται με τους σπόρους μπορεί να είναι χρήσιμος για τον προγραμματισμό σποράς και την αποκρυπτογράφηση των ετικετών των συσκευασιών των σπόρων.

 

Πηγη

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 12:04

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ CLOSER

Written by

Ασυνήθιστη ησυχία, πρώτη φορά στα χρονικά, επικρατεί στη φυσική αγορά για το βαµβάκι, καθώς παλαιότερα αυτή την περίοδο είχαµε ήδη πολλές «κρούσεις» από Τουρκία και Άπω Ανατολή για άµεσες φορτώσεις µέσα στον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο. Μάλιστα, το γεγονός αυτό ανέβαζε και τις τιµές του ελληνικού προϊόντος το φθινόπωρο.

 

Ωστόσο φέτος, αφενός η Τουρκία είναι ακόµα εκτός αγοράς, λόγω της κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας και αφετέρου στην Ανατολή κυριαρχούν οι βραζιλιάνικες προσφορές. Βέβαια, οι αναλυτές επιµένουν να ποντάρουν στην ανοδική τάση, µε όχηµα την αυξηµένη ζήτηση στη διεθνή αγορά αλλά και τα θετικά θεµελιώδη, απλά ίσως λίγο αργότερα, µε αποτέλεσµα προς το παρόν να κυριαρχεί µια απαισιοδοξία στην πώληση του εκκοκκισµένου.

Όσον αφορά τις τιµές, µε σηµερινή ισοτιµία ευρώ-δολαρίου, η νέα σοδειά θα έπιανε 1,65 ευρώ το κιλό, επίπεδα που ισοδυναµούν µε περίπου 56 λεπτά στο σύσπορο.

Την ίδια ώρα, μείωση της παγκόσμιας παραγωγής της τάξης του 3%, μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων σε ποσοστό 10% και αύξηση της κατανάλωσης κατά 3% προβλέπει για το βαμβάκι την περίοδο 2018-2019, η τελευταία έκθεση της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος.

Μάλιστα, η ICAC αναφέρει ότι τα παγκόσμια αποθέματα βάμβακος θα βρεθούν σε ιστορικά χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που βρέθηκαν κατά την περίοδο 2011-2012.

Σημειωτέον ότι η αυξημένη παγκόσμια ζήτηση, παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τις εμπορικές πολιτικές (εμπορικός πόλεμος με επιβολή δασμών μεταξύ Κίνας – ΗΠΑ), αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών βάμβακος, μέσα από μια πιθανή μείωση της παγκόσμιας παραγωγής.

Η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων οφείλεται κυρίως στα μειωμένα αποθέματα της Κίνας, καθώς από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και τον Αύγουστο, η εν λόγω χώρα κατάφερε να πωλήσει περισσότερους από 2 εκατ. τόνους, μειώνοντας το στοκ της σε περίπου 8,6 εκατ. τόνους. Εάν η παραγωγή και η κατανάλωση παραμείνουν στα τρέχοντα προβλεπόμενα επίπεδα, η περίοδος 2018-2019 αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τα αποθέματα στην Κίνα σε 6,6 εκατ. τόνους, κάτι που σημαίνει μείωση σε ποσοστό 23%, σύμφωνα με την ICAC.

Την ίδια ώρα, η μείωση των αποθεμάτων στην Κίνα αντικατοπτρίζει την αυξημένη μεταποίηση βάμβακος και μπορεί να σηματοδοτήσει τη δυνατότητα αύξησης των εισαγωγών κατά την περίοδο 2018-2019.

 

 

 

Πηγη

Εμπορικό «σεφτέ» έκαναν, από την περασμένη Δευτέρα 3/9, οι συναλλαγές καπνού της ποικιλίας «Κατερίνη», στην Πιερία, με το πρώτο και δεύτερο «χέρι» της φετινής παραγωγής να πληρώνονται από τη μεταποίηση με 3 -3,5 ευρώ το κιλό, προβληματίζοντας, ωστόσο, τους καπνοπαραγωγούς, που ζητούν στήριξη του προϊόντος γιατί η χρονιά είναι πολύ δύσκολη.

 

«Εδώ και λίγες ημέρες ξεκίνησαν να ζυγίζουν η ΣΕΚΕ και η Socotab, ενώ από μέρα σε μέρα, όπως ενημερωθήκαμε, θα κάνει παραλαβές και η Μισσιριάν», σημείωσε στην Agrenda ο Πασχάλης Κατσάρας, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Σαμσούς» Κατερίνης, που εκπροσωπεί γύρω στους 500 καλλιεργητές με πάνω από 8.000 στρέμματα καπνού στην περιοχή της Κατερίνης.
 

Όπως μας εξήγησε ο πολύπειρος συνεταιριστής οι τιμές για τα πρώτα δύο χέρια, στην ουσία, είναι στα περυσινά επίπεδα. «Αν και υπήρχαν υποσχέσεις από το εμπόριο ότι θα υπάρξει μια αύξηση της τάξης του 20%. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Θα περιμένουμε, όμως, να δούμε τί θα γίνει στη δεύτερη δόση, με τις πληρωμές του τρίτου και τέταρτου χεριού, που παραδοσιακά γίνονται τον Οκτώβριο», ανέφερε.

Ο συνομιλητής μας, ωστόσο, θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση τη στήριξη του προϊόντος φέτος από τη μεταποίηση, για να μπορέσουν οι αγρότες να ξανακαλλιεργήσουν. Κι αυτό διότι η φετινή καλλιεργητική σεζόν εξελίχθηκε χειρότερα από το αναμενόμενο ως προς τις αποδόσεις και την ποιότητα καπνού, λόγω των ζημιών από τις καιρικές συνθήκες.

«Από τις εκτεταμένες βροχοπτώσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου, πολλά χωράφια πιέστηκαν. Το χώμα έσφιξε και έπνιξε τα φυτά με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να μην πάρουν την απόδοση που παίρνουν συνήθως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα καπνά μεγάλωσαν άκαιρα κι έμειναν άπαχα σε σημείο που να έχει υποβαθμιστεί πολύ η ποιότητά τους», επισήμανε ο κ. Κατσάρας και πρόσθεσε: «Αν μείνουμε στον τιμοκατάλογο του 2017 θα είναι δραματικό, αφού πέρσι που είχαμε μεγαλύτερες αποδόσεις και καλύτερη ποιότητα και πάλι με το ζόρι βγήκαν τα έξοδα. Φανταστείτε τί θα γίνει φέτος, που οι παραγωγοί πλήρωσαν και υψηλότερο εργατικό κόστος, στα 1,20-1,30 ευρώ το ράμμα, από 1 ευρώ πέρυσι, δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη χεριών και αυτό το εκμεταλλεύονται οι εργάτες».

Σημαντικές απώλειες στις στρεμματικές αποδόσεις κατέγραψαν και οι καπνοπαραγωγοί – μέλη της ΣΠΕΚΟ Βροντούς, που καλλιεργούν γύρω στα 3.000 στρέμματα ποικιλίας «Κατερίνη», στον ομώνυμο οικισμό. «Η παραγωγή είναι μειωμένη περίπου 25% και έτσι ενώ παραδοσιακά στο στρέμμα πιάνουμε 230-240 κιλά, φέτος το στήσιμο δεν ξεπερνά τα 180 κιλά το στρέμμα», τόνισε στην Agrenda ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Γιώργος Νάτσιος, διευκρινίζοντας πως «τα δύο πρώτα χέρια σε μεγάλο βαθμό χάθηκαν λόγω πρόωρης ανάπτυξης, από τις βροχές, κι έλλειψης εργατών την κρίσιμη εκείνη περίοδο, ενώ στο τρίτο και το τέταρτο χέρι εξαιτίας ασθενειών όπως ο περονόσπορος κι όχι μόνο, υποβαθμίστηκε η ποιότητά τους. Σε κάθε περίπτωση είναι μια δύσκολη χρονιά».

Για τις τιμές ο κ. Νάτσιος εμφανίζεται βέβαιος πως θα πιαστούν τα 4,46 ευρώ το κιλό, που ήταν η μεσοσταθμική αξία των συναλλαγών το 2017, όμως, όπως επισημαίνει, αυτό δεν αρκεί διότι «το κόστος παραγωγής είναι μετρημένο στα 3,30 ευρώ το κιλό, που σημαίνει ότι για πολλούς το ατομικό εισόδημα στην ουσία, αν το δούμε σε ετήσια βάση, είναι 150-200 ευρώ το μήνα. Τί να πρωτοκάνουν με αυτά τα χρήματα;».

Το αναιμικό εισόδημα που αφήνει, πλέον, ο καπνός, κατά τον κ. Νάτσιο, είναι και η βασική αιτία που κάθε χρόνο φεύγει ένας αριθμός αγροτών από την καπνοκαλλιέργεια. «Ο κόσμος είναι απελπισμένος με αυτές τις τιμές και φτάσαμε οι συνολικές εκτάσεις της ποικιλίας «Κατερίνη» να έχουν περιοριστεί, στην περιοχή της Πιερίας, σε λιγότερο από 35.000 στρέμματα και τη συνολική παραγωγή να υπολογίζεται φέτος στα 4,5 εκατομμύρια κιλά.

Την ανάγκη το εμπόριο να στηρίξει, φέτος, τους καπνοπαραγωγούς της χώρας την επισημαίνει και ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Καπνού, Βασίλης Μελενεκλής, καθώς όπως επισημαίνει, οι ζημίες είναι σημαντικές στις ποικιλίες «Κατερίνη» και «Μπασμά» και δεν πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτοί οι μεταποιητές για να πιέσουν τις τιμές. Στην ποικιλία «Βιρτζίνια», που καλλιεργείται κυρίως στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα η εικόνα φαίνεται να είναι καλύτερη κι οι αποδόσεις εκτιμάται πως κινούνται γύρω στα 200 κιλά το στρέμμα.

Μετά τη νεκρωτική ίωση, ήρθε και ο περονόσπορος στο Μπασμά

Ακόμη μεγαλύτερο, από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, είναι το πλήγμα που δέχθηκε φέτος η παραγωγή του «Μπασμά» στην περιοχή της Ροδόπης, με τη ζημιά, όσο περνά ο καιρός, να αυξάνει στο σχεδόν 80%. «Ελάχιστα είναι τα χωράφια στα οποία η μείωση της παραγωγής περιορίζεται στο 50%. Για την πλειονότητα οι καταστροφές φτάνουν το 80% της σοδειάς» τόνισε στην Agrenda ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Ροδόπης, Εσάτ Χουσεΐν, θυμίζοντας πως «στην αρχή είχαμε πρόβλημα με τη νεκρωτική ίωση και επειδή πολλοί καλλιεργητές σταμάτησαν τις καλλιεργητικές φροντίδες προκλήθηκε περονόσπορος που υποβάθμισε το προϊόν». Αποτέλεσμα είναι στη Θράκη η συνολική παραγωγή καπνών ανατολικού τύπου, ποικιλίας «Μπασμά» να αναμένεται στα 3–3,2 εκατ. κιλά, από καλλιεργημένες εκτάσεις 57.000 στρεμμάτων, έναντι 8,1 εκατ. κιλών, την περσινή χρονιά.

«Έχει συγκομιστεί ήδη περί το 80% της φετινής σοδειάς και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει συγκομιστεί το 100% της παραγωγής. Ο κόσμος, ωστόσο, είναι απογοητευμένος και το σκέφτεται αν θα βάλει ξανά καπνά. Για αυτό είναι ανάγκη οι βιομηχανίες να στηρίξουν. Για 10-15 χρόνια είχαμε πολύ καλή ποιότητα. Φέτος είναι μια κακή χρονιά και το εμπόριο πρέπει να σταθεί δίπλα μας», είπε ο κ. Χουσεΐν, ζητώντας, ταυτόχρονα και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αξιοποιήσει κατ’ εξαίρεση τα ΠΣΕΑ (σ. σ. ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει τη νεκρωτική ίωση) και να βοηθήσει τους καλλιεργητές, αλλά να πιέσει και στον ΕΛΓΑ να στείλει γεωπόνους να κάνουν αυτοψία για τις ζημίες που έγιναν από τα χαλάζια και τις ανεμοθύελες του καλοκαιριού. «Έχουν περάσει 40 ημέρες και δεν ήρθε ακόμη κανείς», είπε με παράπονο.

Όσο για τις τιμές, προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα, δεδομένου ότι τα πρώτα ζυγίσματα θα ξεκινήσουν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου. Τα φετινά συμβόλαια πάντως, προβλέπουν μια μικρή αύξηση από τα 5,17 ευρώ το κιλό, που ήταν μεσοσταθμικά η τιμή πέρσι και μένει να φανεί που ακριβώς θα σταθεροποιηθεί.

Δέσμιοι της κατάρρευσης της «Καπνική Μιχαηλίδη» 1.110 παραγωγοί

Δύο χρόνια «ομηρείας» συμπληρώθηκαν, ήδη, για τους περίπου 1.110 καπνοπαραγωγούς της χώρας που είχαν παραδώσει τη σοδειά του 2016 στην «Καπνική Μιχαηλίδη», πριν η καπνοβιομηχανία να καταρρεύσει οικονομικά και παρά τις δικαστικές νίκες που έχουν πετύχει έκτοτε, δεν έχουν καταφέρει ακόμη να πάρουν τα χρήματα που τους οφείλονται.

Η τελευταία θετική εξέλιξη σημειώθηκε τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο, όταν με χειρισμούς της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Καπνού, οι περίπου 1.340 τόνοι καπνού, που είχαν προλάβει οι καπνοπαραγωγοί να τους πάρουν πίσω από τις αποθήκες της «Καπνική Μιχαηλιδη», εν τέλει πουλήθηκαν. Αγοραστές ήταν η ΣΕΚΕ, η Μισσιριάν, η Γλεούδης και Ναξιάδης, παραλαμβάνοντας ίδιες ποσότητες κι ίδιες ποιότητες, ενώ το ποσό της συναλλαγής ανήλθε στα 4,4 εκατ. ευρώ, πλην, όμως, αντί για τις τσέπες των παραγωγών, τα χρήματα κατατέθηκαν σε λογαριασμό στο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέχρι να τελεσιδικήσει η δικαστική διαμάχη που έχουν οι παραγωγοί με πιστωτές της Καπνική Μιχαηλίδη.

«Είμαστε σε αναμονή ορισμού ημερομηνίας για την τακτική δικάσιμο. Αυτή είναι η διαδικασία. Μέχρι στιγμής, πάντως, έχουμε κερδίσει όλα τα προσωρινά μέτρα, αλλά και την οριστική δίκη επί των προσωρινών μέτρων», ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Καπνού, Βασίλης Μελενεκλής, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα των παραγωγών και πως ο ίδιος εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη και στους επόμενους βαθμούς της.

Ο επικεφαλής της Διεπαγγελματικής του κλάδου θύμισε πως αντίδικοι στην περίπτωση αυτή είναι οι τράπεζες και η ΠΑΕΓΑΕ και επισήμανε ότι «ακόμη κι αν δικαιωθούν οι παραγωγοί στο τακτικό δικαστήριο, κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προσφύγουν οι αντίδικοι στο Εφετείο ή ακόμη και στον Άρειο Πάγο. Ελπίζουμε ωστόσο να σταματήσουν αυτές τους τις διεκδικήσεις και να σεβαστούν τους παραγωγούς, γιατί δεν φταίνε σε τίποτα να χάσουν τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς».

Επειδή, ωστόσο, η Καπνική Μιχαηλίδης χρωστούσε συνολικά 6,3 εκατ. ευρώ στους καπνοπαραγωγούς, ενώ η αξία των 1.340 τόνων καπνού ήταν 4,4 εκατ. ευρώ, υπήρξε συνεννόηση και ο επιχειρηματίας δέχθηκε να δοθεί ένα ποσό περίπου 1 εκατ. ευρώ, από επιστροφή ΦΠΑ, έναντι των οφειλόμενων προς τους παραγωγούς. Τα χρήματα αυτά, κατά τον κ. Μελενεκλή, ήδη έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων. «Για τα υπόλοιπα είμαστε σε αναμονή. Η οδός που ακολουθήσαμε, παρά την ταλαιπωρία που καταγράφεται, ήταν η μόνη για να πάρουν κάποια στιγμή τα χρήματά τους οι παραγωγοί», είπε χαρακτηριστικά.

 
 

Αυξηµένες αναµένονται οι τιµές παραγωγού οινοστάφυλων, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις από τον τρύγο που ξεκινά πρώιµα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε αυτό συµβάλει η παραγωγή, η οποία φέτος θα είναι µειωµένη µέχρι και 50% σε κάποιες περιπτώσεις, σύµφωνα µε πληροφορίες της εφηµερίδας Agrenda.

 

Ακόµα, να σηµειωθεί πως ο τρύγος δεν έχει ξεκινήσει σε βασικές ποικιλίες όπως ο Ροδίτης και το Σαββατιανό στη Βοιωτία και τη Νέα Αγχίαλο, ενώ στη Σαντορίνη (φωτό από το κτήµα Σιγάλα) άρχισε ήδη από τις 20 Ιουλίου για το Ασύρτικο και ολοκληρώθηκε συνολικά στις 17 Αυγούστου. Σηµειωτέον ότι, βάσει παραγόντων της αγοράς, στις περιπτώσεις που η παραγωγή θα κυµανθεί στα περσινά επίπεδα, η τιµή αναµένεται να παραµείνει σταθερή όπως εκτιµάται. 

 «Η περσινή παραγωγή ήταν µέτρια, φέτος είναι χειρότερη», αναφέρει στην Agrenda, ο παραγωγός από το Άρµα Βοιωτίας Ανδρέας Τριανταφύλλου, εκτιµώντας ωστόσο πως αυτό ίσως οδηγήσει σε µια αύξηση της τιµής, η οποία σε κάθε περίπτωση «δεν θα είναι αρκετή ώστε να µπορέσει να ισορροπήσει µε την απώλεια της παραγωγής». Μάλιστα, σε ορισµένα αµπέλια όπως τόνισε ο κ. Τριανταφύλλου, η απόδοση είναι µειωµένη µέχρι και 50%. Οι τιµές παραγωγού δεν έχουν ανακοινωθεί ακόµα, όµως πέρυσι κυµάνθηκαν στα 28 µε 29 λεπτά το κιλό για το Σαββατιανό. Και στην Αρκαδία η παραγωγή αναµένεται µειωµένη, περίπου κατά 30%, σύµφωνα µε τον παραγωγό Αλέξανδρο Παπαδόπουλο.

 

Πηγη

Το Spotlight® C 24EC είναι μια φυτορρυθμιστική ουσία που χρησιμοποιείται για την πλήρη αποφύλλωση του βαμβακιού.

ΤO SPOTLIGHT® C ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το Spotlight® C είναι μια φυτορρυθμιστική ουσία που χρησιμοποιείται για την πλήρη αποφύλλωση του βαμβακιού. Περιέχει 240 g/L carfentrazone-ethyl μια ουσία που δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrogen - oxidase, PPG – O ή PP – O) ενός βασικού ενζύμου για την βιοσύνθεση της πρωτο πορφυρίνης (protoporphyrin). Δηλαδή, διακόπτει ένα στάδιο στη σύνθεση της χλωροφύλλης προκαλώντας καταστροφή των κυτταρικών μεμβρανών και αύξηση της παραγωγής αιθυλενίου. Η αύξηση των επίπεδων αιθυλενίου στο φυτό προάγει την πτώση των φύλλων μιας και σηματοδοτεί την έναρξη της ωρίμανσης τους.

PINAKAS1

SPOTLIGHT 1

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ

Η αποφύλλωση του βαμβακιού, είναι μια απαραίτητη καλλιεργητική τεχνική που επιτρέπει τη συγκομιδή καθαρού σύσπορου βαμβακιού χωρίς ξένες ύλες (φύλλα κλπ).

Με την αποφύλλωση επιτυγχάνουμε:

SPOTLIGHT 123

ΣΥΝΘHΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ ΤΟΥ SPOTLIGHT® C

Καθοριστικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία. Ζεστός καιρός (> 15οC) και ηλιοφάνεια για τις επόμενες 4-5 μέρες που θα ακολουθήσουν την εφαρμογή, αποτελούν ιδανικές συνθήκες για επιτυχημένη και γρήγορη αποφύλλωση. Η φυσιολογική κατάσταση του φυτού είναι επίσης σημαντική. Φυτά υγιή, χωρίς στρες και φύλλα πράσινα που βρίσκονται σε φάση μεταβολισμού ανταποκρίνονται καλύτερα στην αποφύλλωση. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον επιμελημένο ψεκασμό. Καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας από το ψεκαστικό υγρό έτσι ώστε να φτάσει σε όλα τα φύλλα είναι σημαντικός παράγοντας για την επιτυχημένη αποφύλλωση.

SPOTLIGHT 2

ΣΩΣΤOΣ ΧΡOΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ ΤΟΥ SPOTLIGHT® C 24EC

Η αποφύλλωση του βαμβακιού απαιτεί συγκεκριμένο χρόνο εφαρμογής προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Ο σωστός χρόνος εφαρμογής απαιτεί το σωστό συνδυασμό μεταξύ ώριμων καρυδιών και ποσοστού ανοιγμένων καρυδιών. Έτσι, θα πρέπει να έχουμε περίπου 70% ώριμα καρύδια και σχεδόν 50% των καρυδιών να έχουν ανοίξει. Τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση. Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνεται το στάδιο στο οποίο το καρύδι θεωρείται ώριμο. Ένας απλός τρόπος για να διαπιστώσουμε την ωριμότητα του καρυδιού είναι η εγκάρσια τομή και παρατήρηση των σπόρων στο εσωτερικό του καρυδιού. Το καρύδι θεωρείται ώριμο όταν το περισπέρμιο έχει αρχίσει και διακρίνεται ευκρινώς, δηλαδή έχει αλλάξει χρώμα και αρχίζει και μαυρίζει. Όσο περισσότερο μαύρο το περισπέρμιο, τόσο πιο ώριμος είναι ο σπόρος και επομένως το καρύδι.

SPOTLIGHT 123 2

SPOTLIGHT LINE

 

 RED SOLID

 
 

Λίγο καλύτερο από πέρσι φαίνεται πως διαμορφώνεται στο ξεκίνημα το κλίμα στην εγχώρια αγορά του καλαμποκιού, δυο εβδομάδες περίπου μετά την έναρξη του θερισμού. Βέβαια, στις περισσότερες περιοχές της βόρειας Ελλάδας, οι αγρότες φοβούνται ότι οι εισαγωγές από τα βόρεια σύνορα σε εξευτελιστικές τιμές, που γίνονται κάθε χρόνο, θα πιέσουν την αγορά. Το καλό φέτος για τον Έλληνα παραγωγό είναι, ότι η ξηρασία αναμένεται να μειώσει τις σοδειές στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα κληθούν να καλύψουν το κενό αυτό, με καλαμπόκι από τις χώρες των Βαλκανίων και όχι μόνον, με αποτέλεσμα το ντόπιο προϊόν, να έχει σαφώς μια καλύτερη προοπτική, όσον αφορά στη ζήτηση και ενδεχομένως την τιμή φέτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, την υψηλότερη τιμή στον παραγωγό φέτος προσφέρει ήδη εδώ και δυο εβδομάδες η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λεχαινών, δίνοντας 20 λεπτά το κιλό, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η ανακοίνωση τιμής και από άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας.

Σημειωτέον ότι οι τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έκανε ο ΑγροΤύπος, κάνουν λόγο για τιμή 16,5 λεπτά το κιλό στο νομό Δράμας, 17 σε Σέρρες (Γεφυρούδι πιο συγκεκριμένα) και Τρίκαλα.

Εν τω μεταξύ, αποδόσεις έως και πάνω από 1.800 κιλά το στρέμμα στα καλά χωράφια περιμένει για την ευρύτερη περιοχή του κάμπου του Αγρινίου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δοκιμίου, που ξεκίνησε να παραλαμβάνει σιγά-σιγά τις πρώτες ποσότητες στις εγκαταστάσεις που διατηρεί.

Παράλληλα, όπως μας ανέφερε ο υπάλληλος-υπεύθυνος στο ξηραντήριο της οργάνωσης, κ. Καλαμπόκας «πιστεύουμε φέτος ότι θα εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές για τον παραγωγό, από πέρσι».

Όπως τόνισε μιλώντας στον ΑγροΤύπο ο κ. Δημήτρης Καλαμπόκας, υπάλληλος – υπεύθυνος στο ξηραντήριο του συνεταιρισμού «σαφέστερη εικόνα για τις αποδόσεις θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα».

Ωστόσο όπως ο ίδιος μας είπε τα πρώτα δείγματα από το θερισμό είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά καθώς «στα μικρού κύκλου οι αποδόσεις φτάνουν στα 1.200 κιλά το στρέμμα, δηλαδή 300 κιλά παραπάνω από πέρσι και στα κανονικά από 1.400 κιλά και πάνω, δηλαδή 200... και κιλά πάνω από πέρσι».

Σύμφωνα με τον κ. Καλαμπόκα «στα κανονικά αναμένουμε χρονιά με ρεκόρ αποδόσεων, καθώς υπάρχουν καλά χωράφια που ξεπερνούν τα 1.800 κιλά ανά στρέμμα».

Σημειώνεται ότι ο ΑΣ Δοκιμίου δεν έχει ακόμα ανακοινώσει τιμές για τον παραγωγό, αφού τώρα άρχισε ο θερισμός, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα τιμή για το καλαμπόκι στην περιοχή, όσον αφορά αγρότες που πωλούν απευθείας σε κτηνοτρόφους είναι 22 λεπτά το κιλό.

Αναφορικά με τις τιμές γενικότερα, τέλος, στον ΑΣ Δοκιμίου, ευελπιστούν ότι η μείωση της παραγωγής στις βορειοευρωπαϊκές χώρες, θα τις ωθήσει να απορροφήσουν τις σοδειές των Βαλκανίων, δίνοντας ουσιαστικά... χώρο στο ελληνικό καλαμπόκι και ελπίδες στους παραγωγούς για καλύτερες τιμές, ενώ αναμένονται και οι τιμές από την ΕΑΣ Αγρινίου.

 

Πηγη

Σελίδα 1 από 36

1ο Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αλ. Υψηλάντου 149, Πάτρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-625692

EMAIL
info@agrofitiki.com

2o Κατάστημα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δημοκρατίας 72, Οβρυά

ΤΗΛΕΦΩΝΟ- FAX
2610-526320

EMAIL
info@agrofitiki.com

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΑΚΟΣ

facebook

facebook  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ