Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

Άμεσες ενισχύσεις «αρμέγει» η εξισωτική στη νέα ΚΑΠ

Γνωμοδότηση της ελληνικής Βουλής για μεταφορά της εξισωτικής αποζημίωσης στις άμεσες ενισχύσεις έρχεται να προσθέσει ένα ετήσιο βάρος 250 εκατ. ευρώ αποστεώνοντας περαιτέρω τις πληρωμές του τσεκ στη νέα ΚΑΠ .

Σε υποπρόγραµµα του πυλώνα άµεσων ενισχύσεων ροκανίζοντας έτι περαιτέρω τις πληρωµές βασικής ενίσχυσης της ερχόµενης ΚΑΠ, προτείνεται να αναδειχθεί η εξισωτική αποζηµίωση, από τις ελληνικές αρχές.

Πρόκειται για ένα ετήσιο βάρος ύψους 250 εκατ. ευρώ το οποίο µέχρι στιγµής το επωµιζόντουσαν τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Το σκεπτικό που κρύβεται πίσω από αυτή την ενέργεια φαίνεται πως έχει να κάνει µε το ποσοστό συγχρηµατοδότησης 100% που προσφέρει η ΕΕ στον Πυλώνα των άµεσων ενισχύσεων, ενώ αν παραµείνει η εξισωτική στα Προγράµµατα θα τρώει ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισµό περίπου 90 εκατ. ευρώ τη νέα περίοδο (ποσοστό συγχρηµατοδότησης ΕΕ 65% σύµφωνα µε το Π∆Π της 21ης Ιουλίου).

Ένα τέτοιο ανακάτεµα των καθεστώτων, χωρίς κιόλας να είναι σίγουρο ότι θα συνοδευτεί η µεταφορά της εξισωτικής και από τους αντίστοιχους πόρους του ΠΑΑ, θα έχει επιπτώσεις στη βασική ενίσχυση. Αν ληφθεί υπόψη και το ποσοστό των άµεσων ενισχύσεων που θα πρέπει να ενσωµατωθούν στα eco-schemes, τότε το πλήγµα στις ετήσιες πληρωµές τσεκ θα είναι µεγάλο. Αξίζει παράλληλα να σηµειωθούν εδώ οι συνεχείς προτάσεις της Ελλάδας στα συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας να θεωρηθεί η εξισωτική «περιβαλλοντικό µέτρο» ώστε να κλείσει εύκολα τους στόχους για αφιέρωση 40% των πόρων της ΚΑΠ σε καθεστώτα και δράσεις οικολογικού προσανατολισµού.

Η σχετική πρόταση για τη µεταφορά της εξισωτικής αποτυπώνεται στη γνωµοδότηση επί της υπό αναθεώρηση Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ειδικής ∆ιαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής της ελληνικής Βουλής η οποία αναφέρει:

  •  Οι σηµαντικές για τη χώρα ενισχύσεις που συνδέονται µε φυσικούς ή άλλους ειδικούς ανά περιοχή περιορισµούς, και οι οποίες προτείνεται να καλύπτονται από τον πυλώνα αγροτικής ανάπτυξης, θα έπρεπε να µεταφερθούν στον πυλώνα των άµεσων ενισχύσεων, µε διασφάλιση των σχετικών πόρων.
  •  τυχόν µείωση των πόρων για τις άµεσες ενισχύσεις (capping) πρέπει να αφορά µόνο τη βασική ενίσχυση και να εξαιρούνται, κατά προτεραιότητα, οι ενισχύσεις για τα οικολογικά σχήµατα (eco-schemes), η συµπληρωµατική ενίσχυση για τους νέους γεωργούς, καθώς και οι συνδεδεµένες ενισχύσεις που αφορούν συγκεκριµένους τοµείς παραγωγής,
  •  οι προϋποθέσεις λήψης των ενισχύσεων (αιρεσιµότητες), ως διοικητικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η προστασία του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και των φυτών, η καλή µεταχείριση των ζώων και η ασφάλεια των τροφίµων, που αφορούν το περιβάλλον και το κλίµα, καθώς και η θέσπιση σχετικού Συστήµατος Γεωργικών Συµβουλών, πρέπει να υπακούουν στην αρχή της εξισορρόπησης (one-in, one-out), κατά την οποία κάθε πρόταση για τη θέσπιση νέων επιβαρύνσεων θα πρέπει να απαλλάσσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από υφιστάµενες επιβαρύνσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Πηγή

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.