Δήλωση Απορρήτου

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η ΑΓΡΟΦΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, με έδρα στην Πάτρα, Αλ. Υψηλάντου 149, 26 225 , email: [email protected], τηλ: 2610-625692, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  ή επιστολή στην ως άνω ταχυδρομική διεύθυνση της ΑΓΡΟΦΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ.Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε


Για να γίνετε συνδρομητής στο newsletter της ΑΓΡΟΦΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, παρέχετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).


 

Για ποιο σκοπό μας δίνετε το email σας


Η ΑΓΡΟΦΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ θα χρησιμοποιεί το email σας για να σας στέλνει το newsletter της, το οποίο περιέχει μεταξύ άλλων τα εταιρικά νέα της ΑΓΡΟΦΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες και ειδικές προσφορές.


Παροχή συγκατάθεσης

Με τη παροχή του email σας παρέχετε ταυτόχρονα τη συγκατάθεσή σας στο να λαμβάνετε το newsletter. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Η ΑΓΡΟΦΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ θα συνεχίσει να σας στέλνει το newsletter για όσο χρονικό διάστημα η συγκατάθεσή σας δεν έχει ανακληθεί.


 

Διατήρηση/Αποθήκευση του email σας


Το email σας θα αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρεί η ΑΓΡΟΦΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ και δεν θα αποσταλεί σε οποιονδήποτε τρίτο, δεν θα κοινολογηθεί σε άλλους αποδέκτες, ούτε θα διαβιβαστεί εκτός Ελλάδος. Το email σας διατηρείται για όσο χρόνο δεν έχει ανακληθεί η συγκατάθεσή σας.

Τα δικαιώματα σας

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, και λήψης αντιγράφου (φορητότητας) των δεδομένων που τηρούνται στην ΑΓΡΟΦΥΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Δήλωση Απορρήτου του site www.agrofitiki.com 
Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό ή και διακοπή της επεξεργασίας επικοινωνώντας με την εταιρία στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.


Δικαίωμα καταγγελίας

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).