Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

Οικοτεχνίες για τοπικά προϊόντα με προϋπολογισμό ως 200.000 ευρώ για Νέους

Την ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων σε ποσοστό έως 80% για νέους γεωργούς µέχρι 40 ετών αλλά µόνο για τοπικά προϊόντα και την ίδρυση τουριστικών καταλυµάτων αποκλειστικά σε ορεινές περιοχές και µικρές νησιά, προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των προγραµµάτων Leader στα πλαίσια της νέας προγραµµατικής περιόδου.

Για τα νέα προγράµµατα έχει ήδη ξεκινήσει η διαβούλευση στην Ελλάδα και στόχος είναι η έγκριση των τοπικών δράσεων να πραγµατοποιηθεί εντός του 2023 ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, προτείνεται οι ιδιωτικές επενδύσεις να έχουν µέγιστο ύψος προϋπολογισµού τα 200.000 ευρώ ώστε να µπορεί να εντάσσεται µεγάλος αριθµός δικαιούχων. Σηµαντικό είναι επίσης ότι τα χρήµατα ανά αναπτυξιακή εταιρεία θα µοιράζονται ανάλογα τον πληθυσµό της περιοχής που εξυπηρετούν.  Αναλυτικότερα οι υποδράσεις µεταποίησης, τουρισµού και εξοικονόµησης ενέργειας (νέα δράση) διαµορφώνονται ως εξής:

Ενίσχυση µεταποιητικών µονάδων

 • Μέγιστος προϋπολογισµός: 200.000 ευρώ ανά φάκελο.
 • Ποσοστό ενίσχυσης έως 65% και έως 80% για τις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Επενδύσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση των στόχων για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, της βιώσιµης και αποτελεσµατικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, της ανάσχεσης και αντιστροφής της απώλειας βιοποικιλότητας.
 2. Επενδύσεις από γεωργούς νεαρής ηλικίας (µέχρι 40 ετών).
 3. Mικρά νησιά Αιγαίου.

Επιλέξιµες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν στην ίδρυση ή εκσυγχρονισµό, συµπεριλαµβανοµένης και της εµπορίας, µεταποιητικών µονάδων γεωργικών τοπικών προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό προϊόν.  Αποκλείονται δικαιούχοι που µετέχουν σε τοµεακό πρόγραµµα.

Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου

 • Ιδρύσεις καταλυµάτων µόνο στις ορεινές περιοχές και σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3.500 κατοίκων.
 • Προτεραιότητα σε δικαιούχους άνεργους, γυναίκες, ΚΟΙΝΣΕΠ και ορεινές περιοχές. Άρθρο 73 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115
 • Μέγιστος προϋπ.: 200.000 ευρώ.
 • Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% σε περίπτωση χρήσης του κανονισµού 1407/2013 ή Περιφερειακός χάρτης ενισχύσεων σε περίπτωση χρήσης ΓΑΚ.
 • Επιλέξιµες είναι µόνο οι ΜΜΕ.

Εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονοµίας και κυκλικής οικονοµίας

 • Μέγιστος προϋπολογισµός: 200.000 ευρώ ανά φάκελο.
 • Ποσοστό ενίσχυσης: έως 65% βάσει του κανονισµού 1407/2013.
 • Επιλέξιµες είναι µόνο οι ΜΜΕ.
 • Επιλέξιµες πράξεις αποτελούν όσες αφορούν αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθµιση επιχειρήσεων και την εξοικονόµηση νερού, καθώς και πράξεις που αφορούν στην βιο-οικονοµία και την κυκλική οικονοµία. ∆εν µπορούν να είναι επιλέξιµες δαπάνες που συνδέονται µε άλλου είδους εκσυγχρονισµό / αναβάθµιση επιχειρήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίτευξη εξοικονόµηση ενέργειας και νερού όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο εθνικό θεσµικό πλαίσιο.

 

Ολόκληρο το ρεπορτάζ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.