Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

Προσεγγίζει τα 30 λεπτά το σκληρό, άνοδος στα αγροτικά εμπορεύματα

Οι τιµές που πληρώνει η ελληνική αγορά για τις τελευταίες ποσότητες σκληρού σίτου που βρίσκονται σε χέρια παραγωγών κυµαίνονται από τα 27 έως τα 30 λεπτά το κιλό για την πρώτη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% και πάνω.

Με πράξη στα 30 λεπτά το κιλό για µικρή ποσότητα σκληρού σιταριού στην περιοχή της Λάρισας έκλεισε ο Φεβρουάριος, όσο η εγχώρια αγορά δείχνει ελλειµµατική σε ποσότητες, γεγονός που οδηγεί τους αναλυτές σε εκτιµήσεις που θέλουν υψηλά επίπεδα τιµών και για τα πρώτα στάρια ΤΗΣ ΣΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ 2021.

Οι τιµές που πληρώνει η ελληνική αγορά για τις τελευταίες ποσότητες σκληρού σίτου που βρίσκονται σε χέρια παραγωγών κυµαίνονται από τα 27 έως τα 30 λεπτά το κιλό για την πρώτη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% και πάνω. Η δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% πληρώνεται την περίοδο αυτή στα 25 λεπτά το κιλό, φτάνοντας δηλαδή τα επίπεδα τιµών µε τα οποία άνοιξε η αγορά τον περασµένο Ιούνιο για την πρώτη ποιότητα.

Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda, επί της ουσίας το στοκ στα χέρια των παραγωγών είναι ελάχιστο έως και δυσεύρετο πλέον. Με τις εξαγωγές να αυξάνονται και τα αποθέµατα να λιγοστεύουν στο µεταξύ, διατηρείται ένα περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης της τιµής, πριν η εικόνα για την επερχόµενη παραγωγή γίνει πιο καθαρή.

Στον αντίποδα, οι τοπικοί µύλοι φέρεται να είναι καλυµµένοι και η παρουσία τους στην αγορά µε αυτά τα επίπεδα τιµών είναι περισσότερο διερευνητική, παρά καθοριστική για την πορεία των τιµών. Ορισµένοι αναλυτές εκτιµούν ότι η ρευστοποίηση των εναποµεινασών ποσοτήτων συνιστά µια σώφρονα επιλογή, αν και δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο µιας µικρής περαιτέρω ενίσχυσης, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η περίοδος κατά την οποία προεξοφλείται η ερχόµενη παραγωγή δεν είναι µακριά.

 

Ανεβασμένες τιμές παραγωγού και στα αλώνια

Όλα δείχνουν ότι και στα φετινά αλώνια το κλίµα στην αγορά δεν θα είναι διαφορετικό. Η ζήτηση θα παραµείνει υψηλή και οι αγοραστές ελλείψει αποθεµάτων θα αναζητήσουν τρόπο ώστε να καλύψουν έγκαιρα τις ανάγκες τους, κάτι που θα επιτρέψει µε την σειρά του στις τιµές να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό τουλάχιστον επισηµαίνουν αναλυτές µιλώντας στην Agrenda, οι οποίοι στέκονται στο γεγονός ότι η δυναµική στο σκληρό σιτάρι όπως διαµορφώθηκε από τη συνθήκη της πανδηµίας παραµένει. Εµπόριο και µύλοι θέλουν να έχουν απόθεµα για παν ενδεχόµενο, ενώ παραµένουν και οι περιορισµοί ως προς τις εξαγωγές από τη Ρωσία, χώρα µε µεγάλο αντίκτυπο στην αγορά. Ταυτόχρονα οι µεγάλοι εµπορικοί οίκοι ευνοούνται από χαµηλά επιτόκια δανεισµού, που τους επιτρέπουν να κινούνται µε καλά ποσοστά µόχλευσης.

Μόνο ένα ρεκόρ αποδόσεων και παραγωγής θα µπορούσε να αντιστρέψει την τάση ανόδου, επιφέροντας αρχικά µια µικρή διόρθωση στην αγορά και στη συνέχεια σταθεροποίησή της σε επίπεδα που θα διατηρούν κάποια από τα κεκτηµένα επίπεδα τιµών. Με άλλα λόγια, η στήριξη στα χαµηλά των 22 λεπτών το κιλό, δύσκολα µπορεί να σπάσει.

Κύκλος ανόδου για όλα τα εμπορεύματα

 

Με τις συζητήσεις να περιορίζονται στο πεδίο της εικασίας, αφού είναι ακόµα πολύ νωρίς για ασφαλείς εκτιµήσεις επί της παραγωγής, αρκετοί στρέφονται και στο ευρύτερο µακροοικονοµικό πλαίσιο, στο οποίο ήδη αναπτύσσεται ανοδικός κύκλος για τα εµπορεύµατα εν γένει. Οι τιµές στο πετρέλαιο και τα πολύτιµα µέταλλα ανακάµπτουν και ενισχύονται αντίστοιχα, τη στιγµή που οι αγροτικές πρώτες ύλες όπως το βαµβάκι και η σόγια εντάσσονται και αυτές στο κλίµα ανόδου.

Η ανοδική διάθεση στις αγορές αγροτικών προϊόντων διατηρείται, µε τις τιµές των πρώτων υλών να υποβοηθούνται από την υπερβάλλουσα ζήτηση και από τα καλά µακροοικονοµικά δεδοµένα. Με την αγορά ωστόσο «υπεραγορασµένη» κατά το τελευταίο ∆ελτίο της Τράπεζας Πειραιώς, ο δείκτης αγροτικών προϊόντων σηµείωσε διόρθωση 1,62%. Εντούτοις, όπως επισηµαίνεται, οι µακροπρόθεσµες (long) τοποθετήσεις των επενδυτών στις διεθνείς χρηµαταγορές δείχνουν πως η τάση παραµένει ανοδική. Για το καλαµπόκι, η τράπεζα εστιάζει σε εκτιµήσεις ότι η ζήτηση από την Κίνα θα βαίνει αυξανόµενη, κυρίως για ζωοτροφές, που σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες κατά 13.660 long θέσεις, λειτουργεί θετικά στην τιµή του προϊόντος.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.