Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

Ρομπότ ζιζανιοκτονίας και drones με τζίρο στο 30% της ίδιας συμμετοχής

Τα σύγχρονα µηχανήµατα που κάνουν παρέλαση στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις της υπόλοιπης Ευρώπης από drones µέχρι ροµπότ ζιζανιοκτονίας και συστήµατα τηλεκατεύθυνσης τρακτέρ µέχρι ολοκληρωµένες µονάδες παραγωγής κοµπόστ, µε οριζόντια επιδότηση 70% για όλους, θα µπορούν να διεκδικήσουν οι Έλληνες αγρότες στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Αρκεί, αποδεδειγµένα ο µέσος όρος του τζίρου τετραετίας να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της ιδίας συµµετοχής που θα καλούνται να καταλάβουν. Αυτό είναι το πρόγραµµα «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» το οποίο εµπεριέχεται στις προκηρύξεις του ΠΑΑ της νέας περιόδου. 

Σε σχέση µε τα παραδοσιακά Σχέδια Βελτίωσης, η διαφορά είναι πρώτον στο ποσοστό επιδότησης που είναι οριζόντιο ανεξαρτήτου περιφέρειας και δεύτερον στις επιλέξιµες δαπάνες καθώς θα επιδοτούνται µόνο καινοτόµες επενδύσεις και µε πράσινο αποτύπωµα. Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα εντάσσονται επίσης επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήµατα, έγγειες βελτιώσεις και αρδευτικά. Σηµειώνεται εδώ πως ο επιλέξιµος προϋπολογισµός για κάθε επενδυτικό φάκελο είναι από 25.000 έως 100.000 ευρώ. Ωστόσο για τους κτηνοτρόφους ο επιλέξιµος προϋπολογισµός µπορεί να φτάσει τα 500.000 ευρώ, ποσό απαιτούµενο για επενδύσεις επεξεργασίας βιοµάζας. 

Το Μέτρο αυτό θεωρείται πως µπορεί να βοηθήσει ώστε να µπορέσουν οι αγρότες στα πλαίσια των άµεσων ενισχύσεων θα επιδοτηθούν από τις δράσεις στο νέο πρασίνισµα. 

Αναλυτικότερα, στο Μέτρο «Ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις» της περιόδου επιδοτούνται µε 70% οι εξής δαπάνες:

  1. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού µε στόχο την εξοικονόµηση, καθαρισµούς και επαναχρησιµοποίηση ύδατος (αρδευτικά συστήµατα, στάγδην, µικροκαταιονισµού, δεξαµενές συλλογής οµβρίων, συστήµατα µεταφοράς-αγωγοί). 
  2. Έγγειες βελτιώσεις ( φρεάτια, αντλιοστάσια, σωληνώσεις και Η/Μ εξοπλισµός αυτών). 
  3. Μηχανολογικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση (π.χ. αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα) 
  4. Κτιριακές εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας και µηχανολογικός εξοπλισµός για την ανάκτηση, επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση Γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και παραπροϊόντων στην πηγή (αξιοποίηση βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας, παραγωγή compost, κοκ) 
  5. Μηχανολογικός εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας (άρδευση, λίπανση, παρακολούθηση και ρύθµιση συνθηκών θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων) και αποµακρυσµένου ελέγχου 
  6. Επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής εκµετάλλευσης και αυτοµατοποίησης (συστήµατα τηλεκατεύθυνσης ελκυστήρα, συστήµατα έξυπνου ψεκασµού, ροµποτικά µηχανήµατα καταπολέµησης ζιζανίων) και εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας γενικότερα. 
  7. Επενδύσεις θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων µε συστήµατα υδροπονίας/αεροπονίας και ψηφιακός εξοπλισµός ρύθµισης και ελέγχου παραγωγής. 
  8. Γενικές ∆απάνες όπου περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.