Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

Τα μεγάλα μέτωπα των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και οι εκκρεμότητες για την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 23 Οκτωβρίου

∆ύο µεγάλα «µέτωπα» όσον αφορά τις πληρωµές του αγροτικού κόσµου είναι ανοιχτά αυτό το διάστηµα. Το ένα αφορά τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ για παλιές ζηµιές που εκκρεµούν αλλά και για όλες τις καινούργιες που άφησε στο πέρασµά του ο «Ιανός». Οι αγρότες ζητούν άµεσα ενεργοποίηση της διαδικασίας καταγραφής των απωλειών και εσπευσµένη ει δυνατόν έκδοση πορισµάτων και τελικά ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών.

Η πολιτική ηγεσία δεσµεύεται για fast track αποζηµιώσεις και µάλιστα µέσα στον Οκτώβριο. Το άλλο αφορά την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, η οποία αν δεν αλλάξει κάτι δροµολογείται για τις 16 µε 23 Οκτωβρίου, αφού βέβαια πρώτα ολοκληρωθούν οι διορθώσεις µέσω διοικητικών πράξεων στις οποίες καλούνται να προχωρήσουν οι παραγωγοί, προκειµένου να κλείσουν οι φάκελοι, χωρίς λάθη τα οποία εντοπίζονται από τους ελέγχους και να µην υπάρχουν απώλειες ενισχύσεων.

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες θέλουν την ολοκλήρωση της προκαταβολής του τσεκ να καθυστερεί και εξ αιτίας της αδυναμίας των οικονομικών υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να κλείσουν το οικονομικό έτος 2019 με όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν επ’ αυτού και που προϋποθέτουν μια σειρά μικρών και μεγάλων αποφάσεων, κυρίως από τη γενική γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εν τω µεταξύ, αυτές τις ηµέρες οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών καταπιάνονται µε τις µεταβιβάσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται στα Περιφερειακά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο µεγαλύτερος όγκος δουλειάς αφορά τις κληρονοµιές. Σηµειωτέον ότι φέτος εκτιµάται ότι οι µεταβιβάσεις είναι περισσότερες, καθώς υπολογίζεται αποχώρηση από την ενεργό γεωργική δραστηριότητα για περισσότερους παραγωγούς. Στόχος των αρµοδίων να γίνει ένας διασταυρωτικός έλεγχος στις αρχές Οκτωβρίου και 15 µέρες πριν την προκαταβολή του τσεκ, προκειµένου να µπουν και οι µεταβιβάσεις στην πληρωµή. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι µείνει –όπως κάθε χρόνο- θα πάει για την εξόφληση του ∆εκεµβρίου. Οι πρώτες εκτιµήσεις δείχνουν µάλλον δύσκολο µια πληρωµή την πρώτη «επιτρεπόµενη» από την Κοµισιόν ηµεροµηνία, την Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου, µε τις περισσότερες πιθανότητες να εντοπίζονται την εβδοµάδα 19 µε 23 του µήνα.

Όσον αφορά τις ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού, αιγοπροβατοτρόφοι, παραγωγοί λαϊκών αγορών και αλιείς βρίσκονται ακόµα στη φάση των αιτήσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν προβλέπεται ακόµα η πληρωµή τους, η οποία προγραµµατίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου µε αρχές Νοεµβρίου, ανάλογα µε τον όγκο δουλειάς των επιτελών της ∆οµοκού, λόγω της προκαταβολής του τσεκ.

Σηµειωτέον ότι αυτές τις µέρες ολοκληρώθηκε σταδιακά η πίστωση των λογαριασµών των 866 παραγωγών σπαραγγιού, συνολικού ποσού 4.723.785,00 ευρώ για την κρατική ενίσχυση µε τη µορφή της άµεσης επιχορήγησης στον τοµέα παραγωγής σπαραγγιών εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού.

 

Ως 15 Οκτωβρίου πίστωση του µέτρου πρώιµης συγκοµιδής οινάµπελων

Το αργότερο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου πρέπει να έχουν πιστωθεί οι λογαριασµοί των δικαιούχων παραγωγών, που εντάχθηκαν στο µέτρο πρώιµης συγκοµιδής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου. Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπογράφει ο πρόεδρος του οργανισµού Γρηγόρης Βάρρας, επιλέξιµες δράσεις για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα θεωρούνται µόνο η χειρωνακτική ή η µηχανική αποµάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόµη ωριµάσει, στο σύνολο της εκµετάλλευσης ή σε τµήµα αυτής υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιµη συγκοµιδή πραγµατοποιείται σε ολόκληρα αγροτεµάχια.

Επιπλέον, η ελάχιστη έκταση του αµπελοτεµαχίου πρέπει να είναι 1 στρέµµα, ο παραγωγός να µην έχει παράνοµες εκτάσεις και το αµπελοτεµάχιο να έχει φυτευθεί πριν από το έτος 2017. Η στήριξη που χορηγείται καλύπτει σε ποσοστό 60 % το σύνολο του άµεσου κόστους της καταστροφής ή της αποµάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήµατος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή αποµάκρυνση και το ποσό αυτής υπολογίζεται µε βάση την έκταση και τη φυτεµένη ποικιλία.

 

 

Εγκρίθηκαν 3 εκατ. ευρώ για de minimis στα γουνοφόρα ζώα

Στην έγκριση της πίστωσης 3 εκατ. ευρώ και τη δέσµευση του ποσού για την πληρωµή των de minimis  των παραγωγών γουνοφόρων ζώων λόγω πανδηµίας προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος, η ανακούφιση του κλάδου από το κλείδωµα των δηµοπρασιών δερµάτων παγκοσµίως στην έξαρση του κορωνοϊού. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης στη ∆ιαύγεια, θέµα χρόνου πρέπει να θεωρείται η πίστωση των λογαριασµών των δικαιούχων.

 

Πηγή

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.