Search
Generic filters

Κατηγορίες

Κατηγορίες

Search
Generic filters

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

Πρόκειται για εντελώς νέα δεδοµένα στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων. Κι επειδή και οι αγρότες θεωρούνται επιχειρήσεις, έχουν και οι αγρότες τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις λοιπές επιχειρήσεις. Και φυσικά κανείς από τη Φορολογική ∆ιοίκηση δεν µπορεί να αιτιολογήσει γιατί υπάρχει αυτή η εµµονή της άµεσης εφαρµογής των ηλεκτρονικών βιβλίων, ενώ την ίδια στιγµή αυτά δεν λειτουργούν. Τα ηλεκτρονικά βιβλία αποτελούν µία παγκόσµια πρωτοτυπία που έχει αποφασίσει να εφαρµόσει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. ∆εν εφαρµόζεται πουθενά αλλού στον κόσµο µε τον τρόπο που ξεκίνησαν να την εφαρµόσουν εδώ, ενώ σε µερικές χώρες λειτουργούν επιµέρους τµήµατα των my data.

Πρέπει να κάνουµε έναν διαχωρισµό: άλλο το θέµα του αν είναι δίκαια ή άδικη η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και ο τρόπος που επιβάλλονται και άλλο ο χρόνος έναρξης της ενηµέρωσης των τιµολογίων, ο οποίος και έχει ήδη ξεκινήσει.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή τους οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Και αφού το ξεκαθαρίσαµε και αυτό, να πάµε λίγο στα διαδικαστικά, όσο πιο πρακτικά, λιτά και λαϊκά γίνεται, ώστε να γίνουν κατανοητά.

Όσοι αγρότες είχαν το 2019, τζίρο άνω των  50.000 ευρώ και ταυτόχρονα, έχουν τιµολόγια πώλησης άνω των 50, υποχρεούνται (από 01.10.21) να καταργήσουν τα χειρόγραφα τιµολόγια πώλησης και να χρησιµοποιήσουν µηχανογραφικά (από εµπορικό πρόγραµµα µε ηλεκτρονικό υπολογιστή).

Στο σύνολο του τζίρου, εκτός από τις πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων, συνυπολογίζονται και οι πωλήσεις ρεύµατος από φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και οι αγροτικές επιδοτήσεις οι οποίες φορολογούνται (βασική ενίσχυση και τα ποσά άνω των 12.000 ευρώ που προκύπτουν από την άθροιση πρασινίσµατος και συνδεδεµένων επιδοτήσεων).

Στο σύνολο των τιµολογίων δεν συνυπολογίζονται οι εκκαθαρίσεις και οι πωλήσεις µε αυτοτιµολόγηση. Π.χ. ένας κτηνοτρόφος είχε το 2019 τζίρο 70.000 ευρώ, αλλά γι’ αυτές τις πωλήσεις γάλακτος εξέδωσε τιµολόγια µε αυτοτιµολόγηση η αγοράστρια εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, ο κτηνοτρόφος δεν έχει υποχρέωση να χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή και δικό του εµπορικό πρόγραµµα.

Συνεπώς,  σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα έχουν αυτή την υποχρέωση. Ας ασχοληθούµε µε το συντριπτικό ποσοστό των υπολοίπων.

Ρωτάει λοιπόν κάποιος: «Ωραία, δεν έχω υποχρέωση να εκδώσω µε υπολογιστή. Έχω άλλες υποχρεώσεις; Πολλές, περισσότερο πολύπλοκες, τόσο χρονικά όσο και διαδικαστικά, σε σχέση µε πριν.

Από 01.01.2023 τα τιµολόγια πρέπει να διαβιβάζονται στο σύστηµα των my data µέχρι την επόµενη ηµέρα από την ηµέρα έκδοσης. Π.χ. τα τιµολόγια που εκδόθηκαν  στις 02/01/2023 πρέπει να διαβιβαστούν µέχρι τις 03/01/2023.

 Αυτό µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους:

  1. Ο αγρότης – εκδότης του τιµολογίου, να το διαβιβάσει ο ίδιος µέσω της εφαρµογής e-timologio της ΑΑ∆Ε.
  2. Ο αγρότης να εκδώσει τιµολόγιο µέσω υπολογιστή και προγράµµατος, το οποίο θα εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.
  3. Ο αγρότης εκδίδει χειρόγραφο τιµολόγιο και το προσκοµίζει στο λογιστή.

Ας δούµε µία – µία τις ανωτέρω περιπτώσεις:

Η έκδοση του τιµολογίου από τον αγρότη µέσω της εφαρµογής e-timologio,απαιτεί µία ελάχιστη γνώση χρήσης υπολογιστή, κυρίως όµως να µάθει πως λειτουργεί η εφαρµογή αυτή. Θα πρέπει να το κάνει ο ίδιος.

Υπολογιστή έχουν οι περισσότεροι. Άρα στη δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να αγοράσει τη χρήση ενός προγράµµατος, να εκδίδει τα τιµολόγια του από εκεί και να ελέγχει κάθε φορά αν γίνεται σωστή η διαβίβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία. Κοµµατάκι δύσκολο, όσον αφορά τους χρόνους ενασχόλησης…

Την τρίτη περίπτωση µάλλον θα πρέπει να της ξεχάσετε. Και αυτό διότι, θα πρέπει κάθε φορά που εκδίδετε ένα τιµολόγιο να πάτε στο λογιστή την ίδια στιγµή ή το αργότερο την επόµενη µέρα. Ανέφικτο και για τους δύο.

Η µοναδική λύση για µένα είναι, να εκδίδουν τιµολόγιο για λογαριασµό του αγρότη όσοι αγοράζουν, όπως π.χ. γίνεται µέχρι σήµερα από τα εκκοκκιστήρια ή τους συνεταιρισµούς. Στην περίπτωση αυτή απαλλάσσεται ο αγρότης από το άγχος της διαβίβασης του τιµολόγιο πώλησης στα ηλεκτρονικά βιβλία.

Για το θέµα των εξόδων, έχουµε ακόµα καιρό….

Τα my data και η ψευδαίσθηση µείωσης της φοροδιαφυγής

Επιµένουν να επικαλούνται πολλοί ότι η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων θα επιφέρει µείωση της φοροδιαφυγής. Κάτι που φυσικά αποτελεί ουτοπία και νοµίζω ότι είναι καιρός να επικαλεστούν άλλη αιτιολογία για την εµµονή της εφαρµογής τους.

Ποιος επιβαρύνεται το κόστος εφαρµογής των ηλεκτρονικών βιβλίων;

Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι  γεγονός, ξεκίνησαν. Αργά ή γρήγορα  θα εφαρµοστούν σε καθολική µορφή (µάλλον αργά). Το κόστος εφαρµογής τους το επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση, η επιχείρηση. Κι αυτό είναι γεγονός αδιαµφισβήτητο.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Δείτε επίσης

Σχετικά Άρθρα

Στα 80 δολάρια το βαρέλι ξανά το πετρέλαιο μπρεντ μετά από 11 μήνες

Περισσότερα από δύο δολάρια χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, με το WTI να φτάνει σε χαμηλό 11 μηνών, καθώς οι διαμαρτυρίες στην Κίνα για τους αυστηρούς περιορισμούς της COVID-19 πυροδότησε ανησυχίες για τη ζήτηση.

My data-ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

Χρηματοδότηση αγροτών με αστικούς όρους

∆ύο πράγµατα είναι αυτά που ορίζουν την επιτυχία σε έναν ευρύ τοµέα δραστηριότητας, όπως αυτός της αγροτικής παραγωγής. Ο σχεδιασµός και η χρηµατοδότηση. Στη χώρα µας, ουσιαστικά, λείπουν και τα δύο. Είναι πολλά χρόνια τώρα που ο σχεδιασµός έχει εγκαταλειφθεί και απλώς ακολουθούνται ασθµαίνως κάποιες πτυχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Την ίδια ώρα, πέραν των αναπτυξιακών προγραµµάτων που και πάλι είναι απόρροια της ΚΑΠ, σοβαρό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων στον αγροτικό χώρο δεν υπάρχει.

Ετικέτα «Sacred Delphi» και σύμπραξη με Microsoft στον ελαιώνα Άμφισσας θέλει ο Μητσοτάκης

Μια σειρά από δράσεις για την αποκατάσταση του παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, μέρος του οποίου έχει υποστεί σοβαρές από πυρκαγιές, δρομολογεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.